Табақаи: Маърӯза & иншо

Ҳаёт ва фаъолияти Абӯшакури Балхӣ

Нақша: Муқаддима Маълумоти мухтасар дар бораи шоир Мероси адабии ӯ Хулоса Абӯшакури Балхӣ яке аз шоирони бузург ва тавонои асри худ буд. Ӯ соли 915 дар шаҳри бостонии Балх ба дунё омадааст.Таҳсили ибтидоии хешро дар шаҳри Балх гирифта, баъдан дар

Мундариҷаи Ғоявии ашъори Носири Хусрав

Нақша: Муқаддима Мухтасари тарҷумаи ҳоли Носири Хусрав Мазмуни асосии ашъори шоир А) тавсифи деҳқонон; Б) васфи ҷавонмардӣ; В) таърифи илму хирад Хулоса Носири Хусрав дар баробари шоир буданаш дар адабиёти классикии форсу тоҷик ҳамчун ҳакими  донишманд, донандаи хуби сарфу наҳви

Ҳаёт ва фаъолияти Дақиқӣ

Нақша: Муқаддима Мухтасари тарҷумаи ҳоли Дақиқӣ Мероси адабии ӯ Хулоса Дақиқӣ яке аз намояндагони бузурги адабиёти асри X ба ҳисоб меравад. Аз руйи маълумоти сарчашмаҳо маълум мешавад, ки Абӯмансур Муҳаммад бинни Аҳмад Дақиқӣ аз суханварони боистеъдоди замони худ будааст. Соли

Мундариҷаи Ғоявӣ ва таҳлили образҳои асосии достони «Сиёвуш»-и Абулқосими Фирдавсӣ

Фирдавсӣ дар таърихи адабиёт бо достонҳои безаволи «Шоҳнома» – и худ шӯҳрати ҷаҳонӣ касб намудааст. Ӯ аз аҳли ашрофзодагони заминдори замони худ будааст. Абулқосим Фирдавсӣ соли 934 ба дунё омада, соли 1020 аз олам даргузаштааст. Фирдавсӣ тамоми ҳаёти худро ба

Аҳамияти шарҳиҳолии қасидаи «Шикоят аз пирӣ»-и устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

Устод Рӯдакӣ бо хизмати илмиву адабӣ ва мақому манзалати таърихии худ на танҳо асоси адабиёти тоҷикро, балки асоси кулли адабиёти форсизабонони ҷаҳонро тарҳрезӣ намедааст. Бинобар ин, Абӯабдуллоҳи Рӯдакиро тамоми форсизабонони дунё, дар ҳақиқат, чун поягузори адабиёти зуд мешиносанду эътироф менамоянд.

“Баҳористон”-и Абдураҳмони Ҷомӣ

Нуриддин Абдурраҳмони Ҷомӣ яке аз шоирони забардаст ва ахди илму адаби адабиёти асри XV маҳсуб мешавад. Ӯ соли 1414 дар вилояти Ҷоми Хуросон дар оилаи шахси донишманд ба дунё омадааст.Ӯ мегӯяд, ки устоди аввалинаш падари бузургвораш будааст, ки илм аз

Романи Восеъ

Шӯриши Восеъ соли 1888 дар Бухорои Шарқӣ ба амал омада, пояи ҳукукмати Манғитияро ба ларза овард. Дар наси бадеӣ асари калонҳаҷме, ки образи Восеъро ба тамоми паҳлу мавриди тасвир қарор дода бошад, романи «Восеъ» аст. С. Улуғзода ба таърихи муборизаҳои

Романи “Ғуломон

Устод Айнӣ дар байни солҳои 1927-1930 романи «Дохунда»-ро таълиф намуд, ки охирҳои соли 1930 дар қазон ба табъ расид. Дар таърихи адабиёти Осиёи Миёна бори аввал ба таълифи асари типи нав – роман пардохтан аз адиб ҷустуҷӯҳои зиёди эҷодиро талаб

Мавзӯъ ва мундариҷаи достони «Рустам ва Сӯҳроб»-и Абулқосим Фирдавсӣ

Фирдавсӣ аз зумраи он сухансароёнест, ки тавассути назми офаридааш: «Шоҳнома»-и безавол солҳову асрҳост, ки шӯҳрати ҷаҳонӣ касб намудааст. Фирдавсӣ соли 934 дар шимоли шарқӣ Эрон, яъне дар деҳаи Божи вилояти Тӯси Хуросон ба дунё омадааст. Шоир ҳангоми таҳсил дар мадраса

Ҳаёт ва фаъолияти Малеҳои Самарқандӣ

Нақша:1.Мухтасари тарҷумаи ҳоли Малеҳо2.Эҷодиёти Малеҳо3.Хусусиятҳои тазкираи “Музаккируласҳоб”Хулоса Малеҳои Самарқандӣ дар адабиёти классикии форсу тоҷик ҳамчун шоир ва тазкиранависи маъруф шӯҳрат пайдо кардааст. Малеҳо соли 1641 дар шаҳри Самарқанд таваллуд ёфтааст. Гузаштагони шоир аз Самарқанд буда, мансаби муфтии шаҳрро бар ӯҳда

Ҳаёт ва фаъолияти Унсурулмаолии Кайковус

Нақша:Муқаддима1. Ҳаёти мухтасари шоир2. Мероси адабии ӯ: “Қобуснома”3. Мавзӯи панду ахлоқ дар “Қобуснома”Хулоса Гар бар сари моҳ барниҳи пояи тахт,В-ар ҳамчу Сулаймон шави аз давлату бахт.Чун умри ту пухта гашт, барбанди рахт,К-он мева, ки пухта шуд биафтад зи дарахт. Унсурулмаолии

Мавзӯъ ва мундариҷаи романи “Духтари Оташ”- и Ҷалол Икромӣ

Нақша: Муқаддима1.Мавзӯи асосии роман2.Симои занон дар романХулоса Ҷалол Икромӣ, Нависандаи халқии Тоҷикистон соли 1909 дар шаҳри Бухоро ба дунё омадааст. Падари нависанда Икромиддин аз шахсони бомаърифати давру замони худ будааст. Ӯ барои таълиму тарбияи фарзандони худ саъю талошҳои зиёде кардааст.