Касби пурифтихор

Айб аст, ки дар ҳ унар на куш ӣ , Сад айб ба як ҳ унар накуш ӣ . Со ҳ иб ҳ унаре, ки ботамиз аст. Дар дидаи мардумон азиз аст. Оре, њар як инсон бояд дар зиндаг ӣ ҳ амеша бар он ҷ а ҳ д намояд, ки со ҳ иба қ лу со ҳ ибхирад ба воя бирасад. Байни...

Бемории сил

Нақшаи корӣ Нишонаҳои БС- и шуш Нишонаҳо БС - ғайришушӣ Ташхиси Бемории сили шуш Табобат Эзоҳ Бемории сил (туберкулез аз калимаи лотинӣ tuberculum «лӯндача» ва ё «арзана» гирифта шудааст) — бемории дар ҷаҳон хеле паҳнгардидаи бактериявии инсон ва...

Ташаккулёбии давлати Кӯшониён

Нақшаи корӣ Таърихи сиёсии давлати К ӯ шон Таъсисёбии шо ҳ ии К ӯ шон дар а ҳ ди Кадфиз и I Ислоҳоти пулии Кадфизи II Заволи империяи Кушониён Р ӯ йхати тахминии подшо ҳ они Кушон Бозгашти номи Кушониён Шо ҳ аншо ҳ ии К ӯ шониён (бохт. Κυ ϸ ανο ,...

Имлои пешоянду пасоянд

Имлои пешоянд Ҷудо навишта мешаванд: а) пешоянд дар робита бо калимаҳои мустақилмаъно: аз сафар баргаштан, аз ӯ пурсидан, ба бозор рафтан, бар бом баромадан, бо дӯст нишастан, аз чор се ҳисса, дар бар гирифтан, аз ёд кардан, барои рафиқ, ҷуз модар...

Имлои ҳиссача ва нидо

Имлои ҳиссача Якҷо навишта мешаванд: Ҷузъҳои ҳиссача ва калимаҳои модалии рехтаи навъи зерин: кошки, бигузор (бигзор), мабодо, даркор ва ғ. Ҷудо навишта мешаванд: а) ҳиссачаҳои на, фақат, танҳо, гӯё, магар, ҳатто, оё, ҳам, низ аз калимаҳои дигар: На...

Бемориҳои чашм

Бемориҳои чашм — бемориҳои узвҳои чашм (пилк, аъзои ашк, косаи чашм). Тарбод, сил, сифилис, вараҷа, брутселлёз ва ғайра, инчунин ихтилоли мубодилаи моддаҳо, бемориҳои силсилаи асаб ва рагҳо, авитаминоз ва ғайра мумкин аст муҷиби бемориҳои чашм...

Имлои зарф

Якҷо навишта мешаванд: а) зарфҳое, ки бо пешвандҳои ба-, бо-, бар-, бе-, дар-, но- ва то— сохта шудаанд: баногоҳ, бакуллӣ, бодиққат, бомуваффақият, ботафсил, бар-вақт, барқасд, бемаврид, дарҳол, дарвоқеъ, ногоҳ, торафт ва ғ.; б) зарфҳои мураккаб:...

Имлои феъл

Якҷо навишта мешаванд: а) пешвандҳои феълии дар-, бар-, фар- (фур-), во-, боз-: даромадан, баромадан, бархостан, баргаштан, фаромадан (фуромадан), вохӯрдан, бозгаштан ва ғ.; Эзоҳ. Пешвандҳои во ва боз ҳамчун калимаҳои мустақил ба маънои боз, яъне,...

Сотим Улуғзода

Сотим Улуғзода нависандаи муосири тоҷик мебошад. Соли 1911 дар дехаи Варзики нохияи Чусти имрузаи Узбакистон дар оилаи дехкони камбагал ба дунё омадааст. Маълумоти авваларо дар мактаб-интернати Чуст гирифта, баъдан тахсилро дар донишгохи маорифи...

Уфуқ ва тарафҳои он

Муаяйнкунии тарафҳо, нақшаи маҳал, аксгирии қутбй ва маршрута (роҳпаймоӣ) Ҳангоми сохтани нақша, мисли сохтани харитаҳои ҷуғрофй ва топографй, аввалан самти сатҳи замин муайян карда мешавад. Пеш аз сохтани нақшаи маҳал мо бояд атрофро хуб биёмӯзем....