Қонун дар бораи истифодаи телефони мобилӣ дар мактаб

ВАЗИРИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН ОИД БА МАНЪ НАМУДАНИ ИСТИФОДАИ ТЕЛЕФОНХОИ МОБИЛИ ДАР МАКТАБХОИ ТАХСИЛОТИ УМУМИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ ХОНАНДАГОН Ба максади ба танзим даровардани кори таълиму тарбия дар мактабхои тахсилоти умумй ва...

Хуштар зи китоб дар ҷаҳон ёре нест

Аниси кунҷи танҳоӣ китобаст, Фурӯғисубҳидоноӣ китобаст. Абдураҳмони Ҷомӣ Китоб манбаи илму дониш, сарчашмаи дарёи ақл, махзани фарҳанги миллӣ, пояи тамаддуни ҷаҳони мутамаддин, хосса ойинаи ҳаёт ва калиди дари ганҷи сухан аст. Китоб ба инсон...

Мирзо Турсунзода – васфи сулҳу дӯстӣ

Устод Мирзо Турсунзода соли 1911 дар деҳаи Қаратоғ ба дунё омада, таҳсили ибтидоии худро дар мактаби кӯҳнаи Қаратог шурӯъ намудааст вале аз сабаби нодурустии тарзи таълиму тарбия ӯ хатту савод иабаровардааст. Сипас, шоир дар мактабҳои усули нав, дар...

Саволнома аз фанни адабиёт

Саволномаи №1 Азии Умари Хайём як рубо ї аз ёд гӯед. Саволномаи№2 Аз Сайидои Насаф ї ғазале қироат намоед. Саволномаи№ 3 Аз «Бостон»-и С.Шеъроз ї ҳикояте нақл намоед . Саволномаи №4 Аз Шавкати Бухороӣ ғазале қироат намоед. Саволномаи №5 Дар бораи...

Саволнома аз фанни биология

1. Кадом нишонаҳои хордадоронро одам дорад? 2. Сохти ҳуҷайра чи гуна аст? 3. Хосияти асосии ҳаётии ҳуҷайра кадомҳоянд? 4. Ба муҳити дохили кадом моддаҳо дохил мешаванд? 5. Бофта чист ва чанд хел мешвад.? 6. Кадом системаи узвҳоро медонед? 7. Сохт ва...

Носири Хусрав

Носири Хусрав дар баробари шоир буданаш дар адабиёти классикии форсу тоҷик ҳамчун ҳакими донишманд, донандаи хуби сарфу наҳви арабӣ, илоҳиётшиноси машҳур ва риёзидони беҳтарин ном баровардааст. Ӯ соли 1004 дар шаҳри Қубодиён таваллуд ёфтааст. Баъд...

Марги судхўр

Повести «Марги судхўр» яке аз асарҳои барҷастаи адабиёти ҷаҳон буда, номи устод Айниро ҳамрадифи адибони бузурги олам гардонд. Дар бораи ин шоҳасар шарқшиносон ва адабиётшиносону адибони бузурги дунё суханони нек гуфта, баҳои арзанда додаанд. Онҳо...

«Блитс» – пурсиши «Донандагони табиат»

Ғолиби озмун нафаре мешавад, ки дар даст зиёдтар саволнома дошта бошад. Ин озмун дар ҷ амоати пагоҳ ирӯ зии хонандагон гузаронида мешавад. Саволнома: Қулфи зиндаи хона? (100) Заводи ширдиҳ андаи ҳаракаткунанда? (гов) Тунелсози зинда? (кӯ рмуш) Кирми...

Ҷаҳонро хуррамӣ аз деҳқон аст

Чаҳонро хуррамӣ аз деҳкон аст, Аз ў гаҳ зар, гаҳе бўстон аст. Ҳар як оила хоҳони он аст, ки ҳамеша дастархонаш пур аз нозу неъматҳо бошад ва аъзоёни оила серу пур бошад. Ин ҳама серию пурӣ натиҷаи заҳмату меҳнати содиконаи деҳконон аст. Шоир Алӣ...

Одоби суханронӣ

Бо сухан мардум омадааст падид, Бо сухан ҷ они ӯ расад ба ҷ инон. Сухан ган ҷ инаи бузургест, ки баробари аз забон падид омаданаш чун дурри гарон ва ҷ илобахши шунавандаро ба худ ҷ алб менамояд. Хо ҳ ҷ олиб бошад, хо ҳ не. Сухан тиреро мемонад, ки...