Абдурраҳмони Мушфиқӣ

Нақша : Зиндагиномаи шоир Мероси адабии Мушфиқӣ Шоир ва вокеанигори номии точик Абдуррахмони Мушфикй дар шахри Бухоро, такрибан соли 1525 таваллуд шудааст. Падару бобои шоир аслан аз Марв будаанд. Ин аст, ки Мушфикй баъзан ба Марвй будани худ...

Навъҳои шеър дар адабиёти асрҳои 16- 17

Нақша: Қолабҳои шеърии асрҳо 16-17 Мавқеи ғазал дар ин аҳд Шоирони даврони 16 -17 Анвоъи шеър дар адабиёти асрхои мазкур асосан аз газал, қасида, мусаммат, китъа, рубой, манзумаву достон иборат мебошад. Яке аз навъҳои адабии маъмул ва машхури давраи...