Миробиология. Вазифаҳои микробиология. Инкишофи фанни микробиология

Микробиология (аз калимаи юнонӣ: micros - хурд, bios - ҳаёт, logos - илм) - илмест, ки сохт, инкишоф, ва паҳншавии организмҳои ба чашм ноаёнро (бактерияҳо, замбурӯғҳо, соддатаринҳо, вирусҳо) дар мӯҳити атроф меомӯзад. Ҳанӯз дар асрҳои гузашта...

Асосҳои Web-дизайн

Мундариҷа. 1. Муқаддима 2. Барномаи Macromedia Dreamweaver 3. Кор бо матн дар Dreamweaver 4. Кор бо гиперҳаволаҳо 4.1 Сана 4.2 Кор бо тасвирҳо 4.3 Овозҳо ва видеоҳо (Мултимедиа) 4.4 Ҷадвалхо 5. Хулоса Муқаддима Бо тараққии Интернет дар тамоми ҷаҳон...

Нақши олимон дар инкишофи фармокология. Дорухона. Дорухат

Нақшаи корӣ: 1. Фармокология 2. Нақшаи олимон дар инкишофи фан 3. Дорухона 4. Дорухат ФАРМАКОЛОГИЯ (аз юнони pharmacon — дору ва …логия), дорушиноси, як сохаи илми тиббу биологияро гуянд, ки дорухо ва таъсири онхоро ба организми одаму хайвонот...

Ба нақшагирии оила. Маҳфуми танзими оила ва принсипи он

Нақшаи кор: Мафҳуми танзими оила Нишондиҳандаҳои демограф аи ҶТ Принсипҳои асосии танзими оила Услубҳои асосии танзими оила Қ . Ҷ . Т . «О ид ба ҳифзи сиҳатии аҳолӣ » Технологияи нави афзоиш. Танзими мутавалидот яке аз вазифаҳои муҳими ҳар як...

Садриддин Айни - омӯзгор ва тарбиятгари насли наврас

НАҚША Муқаддима 1. Тулӯи хуршеди маонӣ 2. Фаъолияти омӯзгории Садриддин Айнӣ ва ақидаҳои дидактики ӯ 3. «Таҳзибуссибён» аввалин китоби дарсии мактабҳои нав 4. Мақолаҳои илмӣ – оммавии Садриддин Айнӣ дар матбуот оиди мактабу маориф Хулоса Муқаддима...

Азнавсозӣ дар Тоҷикистон

Нақшаи кор: 1. Муқаддима 2. Тоҷ икистон дар низоми Иттиҳ оди Шӯ равӣ 3. Рузҳои бадастории истоқлолияти Ҷ умҳ урии Тоҷ икистон 4. Дастовардҳои даврони истиқлолият 5. Хулоса Муқаддима Тољикистон сарзамини тазод ҳ ои табиии шигифтангез мебошад....

Мавзӯъ ва мазмуни ғазалиёти Камоли Хуҷандӣ

Нақша: 1.Муқаддима 2.Мухтасари тарҷумаи ҳоли шоир 3.Мавқеи ғазал дар эҷодиёти шоир 4.Мавзӯъҳои асосӣ дар эҷодиёти шоир Хулоса Камоли Хуҷандӣ яке аз намояндагони барҷастаи шеъру адаби форсу тоҷик маҳсуб мешавад. Ӯ ҳамчун устоди ғазал дар рушду...

Камолидини Биноӣ

Нақша: Ҳаёти шоир Мероси илмиву адабии шоир Достони “Беҳрӯзу Баҳром” Композитсия ва сужети асар Соли 1453 дар оилаи усто Муҳаммадхони Сабз тифле ба дунё меояд, ки аз он хурсандии волидайн ҳадду канор надошт. Падар ба ӯ Шералӣ ном мегузорад....

Ҳуҷайраи растанӣ

Нақша: Физиологияи ҳуҷайраи растанӣ. Таърихи омӯзиши ҳуҷайра. Сохти ҳуҷайраи растанӣ. Назарияи омӯзиши ҳуҷайра 150-170 сол қабл аз тарафи олимон М. Шлейден ва Т. Шван соли 1838 пешниҳод шуда буд. Ин наворӣ ба фикри Ф. Энгелс яке аз се кашфиёти...

Методикаи сӯҳбат дар таълими забони тоҷикӣ

Сӯҳбат, ё ки саволу ҷавоб, яке аз методҳоест, ки дар дарсҳои забони тоҷикӣ ба таври васеъ истифода бурда мешавад. Ин методи таълим дар ҳамаи типҳо(хелҳо) — и дарс – ҳам дар дарси додани дониши нав (дар лаҳзаи баёни мавзӯи нав), ҳам дарси мустаҳкам...