60 саволи тестӣ аз фанни Информатика

Файл – чист? A) воҳиди ченкунии информатсия B) қисми хотираи диски сахт, ки номи худро дорад C) матни дар принтер чопкардашуда D) редактори матнӣ Барои бурида гирифтан (вырезать), бояд дар якҷоягӣ ин тугмаҳоро пахш кард: A) «Ctrl +S» B) «Ctrl+ Х »...

Тест барои забони лотинӣ

1. Ҳ амсадои «с» чанд овозро дорад? а) 2 овоз б) 4 овоз в) 5 овоз 2. Дар охири калима пеш аз ҳамсадои а, о, и ё пеш аз ҳамсадоҳо ҳарфи «с» кадом овозро ифода мекунад? а) ц ё тсе б) t в) к 3. Як ҷ ояшавии ҳасадоҳоро ч ӣ меноманд? а) дифтонг б)диграф...

Саволу ҷавоб аз фанҳои ҷамъиятӣ

1. Маҷлиси Олӣ чист? Мачлиси Олӣ – парламенти ҶТ, мақомоти олии қонунгузор ва намояндагии халқ мебошад. 2. Парламент чист? Мақомоти намояндагӣ ва қонунгузор буда, дар Тоҷикистон – Маҷлиси Олӣ ном дорад. 3. Маҷлиси Олӣ аз чанд палата иборат аст?...

Саволу ҷавоб аз фанни забони тоҷикӣ

1. Савтиёт чист? Савтиёт илм дар бораи овозҳо аст. 2. Зада чист? Шиддатнок талаффуз шудани яке аз ҳиҷоҳои калимаро зада меноманд. 3. Исм чист? Исм ҳиссаи мустақилмаънои нутқ буда, номи ашёро ифода мекунад ва ба саволҳои чӣ? чиҳо? кӣ? киҳо? ҷавоб...

Cаволу ҷавоб аз фанни география

1.География чист? География калимаи юнонӣ («гео»-Замин, «графо»-менависам) буда, маънояш «тавсифи Замин» мебошад. Вай аз илмҳои бо ҳам алоқаманди табиӣ -географияи табиӣ ва ҷамъиятии географияи иқтисодию иҷимоӣ иборат аст. 2.Географияи табиӣ чист?...

140 – саволу ҷавоб аз фанни экология

1. Табиат чист? Ҳамаи он чизе, ки моро иҳота кардааст, маҷмўи нисбатан собит ва муташаккиле, ки дар ҷараёни эволютсия ба вуҷуд омадааст. 2. Биосфера чист? Калимаи юнонӣ буда, био –ҳаёт, сфера кура. Қабати махсуси Замин, ки дар он организмҳои зинда...

Ҷавобҳои саволҳои имтиҳонӣ аз фанни Таърихи халқи тоҷик қисми II аз 15 то 30 саволнома

САВОЛНОМАИ 15 1) Тараккиёти шахрхо дар давлати Сомониён. Шаҳрҳои Осиёи Маркази дар асрҳои IX- X чунон ки маъхазхои таърихй тасдиқ мекунанд, назар ба шаҳрҳои Европаи Ғарбӣ аз чихати ободониву тарақкиёт кариб сад сол пеш рафта буданд. Шахрхои...

Ҷавобҳои саволҳои имтиҳонӣ аз фанни Таърихи халки точик қисми I аз 1 то 15 саволнома

1) Даврабандии асри санг. Асри санг давраи дарозтарини таърихи инсоният ба шумор меравад. Метавон гуфт, ки инсони имрӯза 99 фоизи умри худро дар асри санг сипарй кардааст. Асри санг пеш аз ҷудо шудани одаммаймун аз ҳайвонмаймун сар шуда, то...

Ҷавобҳои саволҳои имтиҳонӣ аз фанни География (шифоҳӣ) қисми II аз 20 то 35 саволнома

САВОЛНОМАИ 20 САВОЛИ 1. ДАРЁҲОИ МАТЕРИКИ ЕВРАЗИЯ Авруосиё аз обхои дохилӣ бой аст. Ба укёнуси Ором дарёхои Амур. Хуанхэ. Янсизи чорӣ мешаванд. Янсзи дарёи бузурггарини Авруосиё ва яке аз дарёхои калонтарини чахон мебошал. Дарозиаш 5800 км аст. Ганг...

Ҷавобҳои саволҳои имтиҳонӣ аз фанни "География" (шифоҳӣ) қисми I аз 1 то 20 саволнома

САВОЛНОМАИ 1 САВОЛИ 1. АҲАМИЯТИ ОМӮЗИШИ ФАННИ ГЕОГРАФИЯИ ИҚТИСОДӢ ВА ИҶТИМОИИ ҶАҲОН Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷаҳон ба гурӯҳи фанҳои ҷамъиятшиносӣ дохил мешавад. Он қонуниятҳои инкишоф, ҷойгиршавии хоҷагӣ, аҳолии ҷаҳон ва мамлакатҳои алоҳидаро...