Тестҳо аз фанни фарҳангшиносӣ

Варианти 1 Фарҳангшиносӣ чист? А)Яке аз илмҳои қадима буда, комёбиҳои фарҳангии давраҳои гуногуни ҷомеаи инсониро фаро мегирад. Б)Яке аз илмҳои муосир буда, комёбиҳои фарҳангии давраҳои гуногуни ҷомеаро меомӯзад В)Илм дар бораи қонуниятҳои рушди...

Тести мувофиқоварӣ аз фанни физика

Тести мувофиқоварӣ Мувофиқати байни бузургиҳои физикӣ ва воҳидҳои онҳоро муайян намоед? Баландӣ Метр Масоҳат М2 Ҳаҷм М3 Суръат м/с Кг Н 2 Мувофиқати байни бузургиҳои физикӣ ва воҳидҳои онҳоро муайян намоед? Қувва Н Фишор Па Масса Кг Дарозӣ М Т 3...

Тести бисёрҷавоба аз фанни физика

Тести бисёрҷавоба Механика аз чанд қисм иборат аст? Статика + Динамика + Кинематика + Термодинамика Қисмҳои физикаро номбар кунед Механика + Физикаи молекулавӣ + Оптика + Термодинамика Қисмҳои физика Электродинамика Физикаи атом ва ядро + Статика...

Тестҳо аз фанни физика барои донишҷӯён ва хонандагони мактаб

Тести як ҷавоби дурустдошта 1. Физика чиро меомӯзад? А Физика хосиятҳои умуитарини материяи зиндаро меомӯзад В Физика хосиятҳои умуитарини материяи зинда ва қонунҳои ҳаракати онро меомӯзад С Физика хосиятҳои умумитарини материяи ғайризинда, яъне...

60 саволи тестӣ аз фанни Информатика

Файл – чист? A) воҳиди ченкунии информатсия B) қисми хотираи диски сахт, ки номи худро дорад C) матни дар принтер чопкардашуда D) редактори матнӣ Барои бурида гирифтан (вырезать), бояд дар якҷоягӣ ин тугмаҳоро пахш кард: A) «Ctrl +S» B) «Ctrl+ Х »...

Тест барои забони лотинӣ

1. Ҳ амсадои «с» чанд овозро дорад? а) 2 овоз б) 4 овоз в) 5 овоз 2. Дар охири калима пеш аз ҳамсадои а, о, и ё пеш аз ҳамсадоҳо ҳарфи «с» кадом овозро ифода мекунад? а) ц ё тсе б) t в) к 3. Як ҷ ояшавии ҳасадоҳоро ч ӣ меноманд? а) дифтонг б)диграф...

Саволу ҷавоб аз фанҳои ҷамъиятӣ

1. Маҷлиси Олӣ чист? Мачлиси Олӣ – парламенти ҶТ, мақомоти олии қонунгузор ва намояндагии халқ мебошад. 2. Парламент чист? Мақомоти намояндагӣ ва қонунгузор буда, дар Тоҷикистон – Маҷлиси Олӣ ном дорад. 3. Маҷлиси Олӣ аз чанд палата иборат аст?...

Саволу ҷавоб аз фанни забони тоҷикӣ

1. Савтиёт чист? Савтиёт илм дар бораи овозҳо аст. 2. Зада чист? Шиддатнок талаффуз шудани яке аз ҳиҷоҳои калимаро зада меноманд. 3. Исм чист? Исм ҳиссаи мустақилмаънои нутқ буда, номи ашёро ифода мекунад ва ба саволҳои чӣ? чиҳо? кӣ? киҳо? ҷавоб...

Cаволу ҷавоб аз фанни география

1.География чист? География калимаи юнонӣ («гео»-Замин, «графо»-менависам) буда, маънояш «тавсифи Замин» мебошад. Вай аз илмҳои бо ҳам алоқаманди табиӣ -географияи табиӣ ва ҷамъиятии географияи иқтисодию иҷимоӣ иборат аст. 2.Географияи табиӣ чист?...

140 – саволу ҷавоб аз фанни экология

1. Табиат чист? Ҳамаи он чизе, ки моро иҳота кардааст, маҷмўи нисбатан собит ва муташаккиле, ки дар ҷараёни эволютсия ба вуҷуд омадааст. 2. Биосфера чист? Калимаи юнонӣ буда, био –ҳаёт, сфера кура. Қабати махсуси Замин, ки дар он организмҳои зинда...