Тести санҷишӣ барои имтиҳон аз фанни «Бемориҳои чашм» ихтисоси «Кори ҳамширагӣ ва момодоягӣ»


1. Илтхоби карнияи чашм чи ном дорад?
- Ирит               + кератит                     - паротит               - катаракта 
2.Илтихоби инабияи чашм чи   ном дорад?
- сиклит                 + ирит                       - хориоидит                  - увеит 
3.Аломатхои асосии   бемории ирит инхоянд, ба гайр аз
- дарди чашм                                      - тангшавии гавхараки чашм 
+ пастшавии тезбини ва тангшавии майдони биноиш            - калоншавии хачми карния 
4.Илтихоби  чисми  мичгон чи ном дорад?
+ сиклит                    - ирит                        - увеит                  - кератит  
5.Тирашавии булураки чашм чи ном дорад?
+ катаракта          - белмо                - афакия               - дурбини   
6.Тезбинии чашмро муайян менамоянд бо ёрии:
+ таблитсаи Сивцев           - периметр              - линейкаи Поляк                 -  набудани булурак 
7.Илтихоби пардаи луобии чашм чи ном дорад?
- дакриосистит      +   конюктивит              - дакриоаденит                   - гемофталм     
  8.Бандина ба чашм гузошта мешавад дар мавриди :
-   конюктивит             - кератит              + захмдоршавии чашм            - хориоидея              
 9.Сабабхои пайдоиши гулмича: 
- осебгири              + сироят                - аллергия             - гифема 
10.Илтихоби карнияи чашм ин 
- ирит         + кератит     - сиклит         - амбиопия 
11.Аломати  асосии   ба бемории конюктивит хосбуда:
- варами  пилк            - сурхшавии пилк       + сурхшавии гунбази мултахима
 -  эндофталмит  
12.Ба беморихои илтихобии пилки   чашм мансуб мебошад:  
- дакриоссистит,              + блефарит. Гулмича        - катаракт        - хирагии чашм
13.Аломати ба гаукомаи навзодон хосбуда : 
- каччашми       + калоншавии хачми карния              - эндофталм              - миопия         
14.Аломати ба бемории кератит хос буда : 
- тарашшухоти фасод аз ковкии мултахима       + пайдоиши инфилтрат дар карния 
- фасодкунии мултахима                                         - дутобини
15.Андозаи тири анатомии  пешу  кафои себаки чашм ба чанд баробар аст? 
- 20мм        -     22мм                       -16мм                    +16-24мм
16.Хангоми осеби чашм пеш аз хама зарур аст, чаконидани махлули: 
- фуратилин 1:5000                +30% сулфатсил натрий            -5% новокоин              - атропин 1%
17.Афакия – ин?
+ набудани булурак                                                  - модарзоди набудани чисми мижгон 
- мавчудияти булураки суньи дар чашм             - тирашавии карнияи чашм 
18.Артифакия  - ин ?
 - набудани булурак                                                    - модарзодии набудании чисми мижгона 
+ мавчудияти  булураки суньи  дар чашм              - тирашавии карнияи чашм 
19.Барои  паст гардонидани фишори дохилии  чашм  ба чашм  мечаконанд,  махлули:
 - 1%атропин      + 1% пилокарин       - 30% сулфатсил натрий         - 5% новокаин
   20.Моеьи  дохиличашми   хосил  мешавад дар: 
- хириодея            + чисми мижгон          -  чисми   шишамонанд             - булурак
21.Дар  меъёр  фишори тонометрии дохили  чашм:
-11-22 мм.ст.см            -  16-20 мм.ст.см             +16-25 мм.ст.см                - 15+27 мм.ст.см   
 22.Аломати асосии ба глаукома хосбуда :
+ баландшавии фишори дохилии чашм                          - тирашавии булурак 
- сурхшавии пилк                                                                    - хориши чашмон
23.Мидриатикхо ин – доруворихои:   
- мардумаки чашмро тангкунанда                            +  мардумаки чашмро васеькунанда
- зидди илтихоби                                                            - зиди вируси    
24.Вазифаи хориоидея дар чист?
- хосил намудани МДЧ                          - диафрагмаи чашм
- иштирок дар гардиши МДЧ                - манбаи энергетики амали биноиш
+ иштирок дар гизогии булурак ва чисми шишаги
25.Усуле,  ки гидродинамикаи чашмро меомузад. Чи ном дорад?
- гониоскопия                - биометрия                 + тонография                  - гифема
26.Мавчудияти хун дар камераи пеш чи ном   дорад?
- гемофталм         + гифема                  - экзофталм                  - амблиопия   
27.Мавчудияти  хун  дар     чисми  шишамонанд  чи ном дорад?
+ гемофталм              - гифема               - гемианопсия          -   пресбиопсия   
28.Барои  муайян кардани хасосноки  ба рушногии чашм  истифода мебаранд, аз:
- кампиметр              - периметр               + адаптометр            - гониоскопия 
29.Аломати асосии  беморихоии узвхои ашк: 
+ ашкрези            - сурхшавии пилк        - илтихоби рагпарда        - сурхшавии мултахима  
30.Миопия – ин? 
- дурбини             - аномалияи  булурак         + наздикбини             -   астегматизм          
31.Гиперметропия – ин? 
+ дурбини              - амбиопия             - пресбиопсия           -   экзофталм 
32. Якчояшавии  намудхои гуногуни   рефраксия дар ду чашм чи ном дорад?
- миопия     - эметропия               + астигматизм               -   гемосидерин  
33. Хуншори   дар  чисми шишамонанд чи ном дорад? 
- гифема                   + гемофталм          - гемосидерон                 - конюктивит
34.Шикоятхои  асосии беморони      гирифтори катаракта: 
- сурхшавии чашм               - дард              + пастшавии биноиш             -хориш
35. Шикоятхои   асосии беморони гирифтори глаукома аввалиндарача:
- хориши чашм              - Сурхшавии  пилк               + давра ба давра хирашавии биноиш   -   нуршикани
36. Рефраксияи меьерхои  чашм – ин?
- миопия               + эмметропия            - гиперметропия              - астегматизм 
37. Микдори кабатхои  себаки  чашм  ба чанд  баробар аст?
А)2               +В)3                  С) 4               Д)5                     Е)6 
38. Карния   хусусиятхои  зеринро     доро   аст,   ба гайр аз?
 + шаффоф , оптики, бе рагхои хунгард,          - суфта, оинави- дурахшон,
- диафрагмаи чашм аст           - сферики  аст       - хассос 
39. Кисмхои асосии узви босира?
- себаки чашм  - роххои биноиш        - марказхои зеркишри
+ маркази   кишрии узви босира дар кисми пушти сар      -   хамаи чавобхои дар боло зикршуда 
40. Кадом кисми чашм   моеи   дохили чашмро хосил менамоянд?
- инабия                  + чисми мижгон                        - булурак                    - карния   
41. Илтихоби карния :
- бемории мултахима                + бемории карния         - бемории шабакия            - глаукома
  42.Беморихои мултахима чи номида мешавад:
- кератит               - глаукома            - миопия             + коньюктивит
43. Глаукомаи модарзод чи номида мешавад :
- миопия                  - астегматизм           + гидрофталм              - гемофтальм
44. Вазифаи хориоидея дар чист ?
- хосил намудани МДЧ                          - диафрагмаи чашм
- иштирок дар гардиши МДЧ              +иштирок дар гизогии булурак ва чисми шаффоф
45. Бофтаи асосии карния
+ кобилияти баркароркунанда дорад    - кобилияти баркароркунанда надорад
- аз бактерияхо мухофизат менамояд               - майли варамкуни дорад
46. Сабабхои бештари зохиршавии катарактаи модарзоди ин ?
- вайроншавии мубодилоти моддахо дар организми модар дар вакти хомиладори
- гузаронидани зуком дар вакти хомиладори                  - диабети канд
- гузаронидани сурхча                                                             +хамаи номбаршудагон
47. Ба бемор бо катарактаи нопухта ва биноиши паст тавсия мешавад ?
- мидриатикхо барои бехтар нмудани биниш                             -иридоэктомия 
+ чакконидани чакрахо барои равшан кардани булурак         - чаррохии экстраксияи катаракта
48. Функсияи асосии карния?
-истехсоли моьеи дохили чашм                            - ашкброри
+ шикастани рушнои ва мухофизати                    - трофики
  49. Глаукома чан мархиларо дар бар мегирад ?
- 1                  - 2               - 7                      + 4
50. Усули санчиши сархади биниш бо ?
- бо таблицаи Сивсева              - бо апарати Маклаков      +бо периметр      - бо палмусидан
51. Хуручи  глаукома чи номида мешавад ?
  • Катаракта            -Коньюктивит                    -Блефорид       +Бухрони шадиди оби марворид 
52. Беморихои хороидит ин ?
  • Бемории мултахима       - Бемории карния    - Бемории булурак         + бемории шабкия
53.  Вазни чашм чанд гр ?
- 2 гр                 - 4          +4-8 гр                        - 15 гр
54. Дакриосистит ин бемории ?
- шабкия               - инабия               - карния                 +халтаи ашк
55. Чен кардани моеи чашм бо усули ?
+ бо грузхои Маклаков           - бо периметр       - бо таблицаи Сивсева          - бо адаптометр
56. Скатома ин ?
-Тезии биниш      - Майдони биниш      - Микдори биниш  
+ гум шудани биниши атрофи яке аз меридианхо
57. Катаракта ин ?
-  илтихоби рагпардаи чашм                  - илтихоби карния
+ тирашавии булурак                                - илтихоби мултахима
58. Маводхои дорувории фишори дохилии чашмро пасткунанда:
- атропин 1%                          - эмоксипин 1%         + тималол 0.5%                - сульфасид натрии 30%
59. Пресбиопсия чист ?
+ синусоли суст  шудани акомадасия               - илтихоби асаби бинои
- катаракта                                                                - наздикбини                           -бемории рагпарда
60. Усули муоличаи катаракта:
+ чаррохи              - консервтиви            - акамодасиони                 - визиотетри
61. Аккомодатсия чен карда мешавадбо вохиди:
- сантиметр               - милиметр               + диптрияви         - консервативи
62. Кадом сохтори чашм шумораи зиеди ретсепторхои асабро дорад:
+ карния                  - мултахима                - инбия                - рагпарда
63. Птоз ин ?
- Бемории ашкхалта                 + бемории пилк              - бемории шабакия       - глаукома
64. Хангоми хамлаи шадиди глаукома таин карда мешавад?
 - атропин 1%                 + пилокарпин 1%                - амписилин 1.0             - эмоксипин 1 %
65. Вазифаи турпарда ?
- Функсияи трофики                                                                -  моье барори   
+дарки рушнои бо максади тамос бо чашм                    - гиперметропия
66. Дорухои бехискунанда таин карда мешавад хангоми:
-Тадкикоти дохили чашм                                      + тадкикоти карния
- чен кардани биниши чашм                              - дар вакти катаракта
67. Шуоъхои ултробунафш  бо кучои чашм зарар мерасонад:
- ба карния                 - ба мултахима         - ба пилкхо            + ба турпарда
68. Лагофтальм ин ?
- бардошта натавонистани пилки боло                                      +пушида натавонистани шикофии чашм
- птоз                                                                                                      -неврит
69. Хангоми илтихоби карния пизишк таинот мекунад:
+ антибиотикхо                - антисептикхо           - глюкокартикоидхо                    - мидиатикхо
70. Чанд намуди рефраксия мавчуд аст:
- миопия                 - гиперметропия          - астегматизм       - эмитропия          +хамаи чавобхо дуруст
71. Гипотонияи чашм дар кадом холат мешавад:
+ дар вакти осеби чашм       - дар илтихоби карния     - дар илтихоби мультахима         - катаракта
72. Шабкури ин бемории :
- карния                 - инабия                + турпарда                    - булурак
73. Норасогии витамини А ба кучо зараа меорад:
+ ба  карния              - ба мултахима             - ба булурак         - ба асаби босира
74. Афакия ин :
- будани булурак             + набудани булурак          - катаракта                  - глаукома
75. Сохти асосии себаки чашм :
- коньюктива, карния, инабия                                      - карния,булурак,курси асаби босира
+ капсулаи фибрози,хороиоидеа ,шабакая               - гавхарак,чисми шаффоф, доги зард
76. Дар кучо тасвир мутамарказ мегардад:
 -Дар карния                                  + дар шабакия
- дар инабия                                  - дар мултахима
77. Кабати берунаи себаки чашм чи ном дорад:
- шабакия                         - инабия                  + сафедпарда                        - турпарда
78. Функсияи карния :
+ оптики ,акамадасиони                                    -  трофики ,моеь барори
- энергетики, инервациони                              -  мидриатики, диаграфма
79. Хангоми дар торики будан гавхарак чашм чихел мешавад :
 - танг                        + васеь                                      - нобаробар                          - хис намекунад
80. Функсияи инабия:
 - рушноишикани                    - аккомодатсия                      + диафрагмави           - ашкбарори
81. Кувваи рушноишикании карния:
 -30 Д                     - 20 Д                   +40 Д             - 80 Д
82. Усулхои тадкикоти булурак:
- Дар равшани интиколшаванда                         + Офталмоскопия
- скиаскопия                                                               - Гониоскопия
83. Ксерозии карния-ин?
- Хушкшавии сатх                            + Вайроншавии шаффофият
- Кам шудани хассосият                 - фасод куни
84. Сабабхои асосии чоришавии ашк:
-тангшави ва ногузарогии роххои мачрои ашкбарор                            - илтихоби мачрои ашк
- илитихоби халтаи ашк                                                                                  + хамааш дуруст
85. Дакреоаденит аворизи беморихои сироятии зерин шуда метавонад:
- зуком                              - ангина                      - бемории вируси        + хамаи чавобхо дуруст
86. Гулмиччаи беруни ин:
- илтихоби музмини гадуди чарби                        - илтихоби мачрои гадудщои ашкбарор
+ илтихоби шадиди фасодноки халтачаи муйи решаи мижгон               - илтихоби мультахима
87. Илтихоби рагпардаи  ном дорад?
+ хориоидит             - увеит                           - кератит                         - ирит
88. Сабабхои , ки  бемории гулмичаро ба вучуд меоранд:
- нимфалачаи асаби сезона              -  асабхароби
- паст будани биниш      + авитаминоз,  заифии организм баьди аз сар гузаронидани беморихои сирояти
89. Нишонахои  обьектхои  иридоциклит:
- тангшавии гавхараки чашм                      - пастшавии майдонаки биноиш
-дардманди сурхи                                         + хамааш дуруст
90. Муоличаи  ирити иридосиклитро пеш аз хама сар мекунанд аз :
+ чаконидани дорхои мидриатики                          - истифодабарии аналгетикхо 
- муайян  кардани   сабаби увеитхо                          -ч аконидани  махлули пилокарпин 1%
91. Барои муоличаи конюктивити аллергияи дорухои зеринро истифода мебаранд, ба гайр аз:
- суспензияи гидрокартизон 0,5-1%                      - махлули  декзаметазон 0,1-%
+ махлули  атропин сулфати 1%                              - супрастин 
92. Усули тадкикоти майдони бинои :
- визометрия               - биометрия            + периметрия             -скиаскопия  
93. Конюктива  функсияхои физиологии зеринро ичро мекунад?
- мухофизати              - гизои                   -тезбаркароршави               + хамааш  дуруст 
94. Дар  меьер тезбини  кабул шудааст   ва   баробар аст  ба:  
-0.9                        +1,0                         -0,8                  - 0.1
95. Биноиши   канори тавсифот  медихад:
- адаптасияшавии  ба рушнои                - Адаптасияшави ба тортки
+ майдони бинои                                        -  тезии биниш
96. Тирашавии булураки чашм :
- микрофакия                       - макрофакия                       + катаракта                             - афакия
97. Шикояти    асосии ба  катарактаи пухта  хосбуда:
+ набудани  биноиши предмети        - тарашшух аз чашм
- дарди чашм                                            - ашкрези
98. Гонобленнореяи   назодон  (бо роххои чинси  алокаманд) баъди  таваллуд   сар  мешвад, дар:
-7-ум руз                   -2-юм  хафта            + баъди 2-3                        -8-ум  руз
99. Барои пешгирии   гонобленнореяи  навзодон  ба чашм мечаконад, махлули:
+0,25% левомитсетин      - эмоксипин 1%               - атропини 1%          - тауфон 4%
100. Дар   беморихои   илтихобии   халтаи  ашки   чашм  мансуб аст:
-   кератит, конюктивит                                 - блефарит, гулмича           
+ дакриосистит, дакриоадент                    -  хамаи чавобхо   дуруст 
101. Фишори дохиличашми   дар  мавриди   захмдаршавихои     сурохкунандаи чашм:
-тагйир  намеёбад         - баланд мешавад          + паст мешавад                  - миёна мемонад
102. Дар мавриди  захмдоршавихои сурохкунанда  чашм  ба бемор   хатман дохиливариди  мегузаронанд:
- махлули 40% глюкоза                                          + антибиотикхои спектрашон васеь 
- эмокмипин 1%                                                        - атропин 1 %
103. Ёрии таьчили дар мавриди сухтагиои чашм аз таьсири  кислотахо (чавхархо):
- шустани чашм дар муддати 10-20дак. бо оби равон 
- ба ковокии конюктива чаконидани махлули 30%сулфатсил натрий
+ шустани чашм дар муддати 10-20 дак. бо оби равон ва махлули 2% гидрокарбонати натрий 
104. Ёрии  таьчили дар мавриди сухтагихои чашм аз таьсири ишкорро : 
- ба ковокии  конюктива   чаконидани махлули 30%  сулфатсил натрий 
- шустани чашм дар муддати 10-20дак. бо оби равон ва махлули 2% гидрокарбонати натрий 
+ шустани чашм     дар муддати   10-20дак бо оби    равон ва махлули  0,1% чавхари сирко 
105.  Аломати дакриосистити шадид :
-   нобинои                                                   - сурхшавии конюктива 
- тирашавии карнияи чашм                   + варамкунии халтаи ашк,дардмандии дар вакти палмусидан 
106. Фашори дохиличашми дар одамони калонсол дар меьер бояд баланд набошад аз:
-30мм.ст.см          -28мм.ст.см             +26мм.ст.см                         - 34 мм ст см
107.  Хангоми миопия бемор :
- масофаи дурро хуб мебинад,аммо наздикро хуб намебинад
- тамоман  намебинад
+ масофаи наздикро хуб мебинад, аммо дурро намебинад
- чашмонашро мепушад
108.  Санги тонометри  Маклаков чанд  гр мебошад :
-5 гр                        -7.5 гр                           -10 гр             + хамаи чавобхо дуруст мебошад 
109.  Барои ба танзим овардани наздикбини истифода мебаранд аз:
+айнакхои танзимкунанда                                 - линзахои дохиличашми 
-оини булур                                                            - айнаки сиехшиша
110.  Усули  самараноки      таьиноти доруворихои барои пешгирии хуручи катаракта:
 - физиотерапия        + чаконидани махлулхо             - дахони                     - ультрасадо
111. Фишори дохиличашми дар меьёр ,   тавассути тонометри  Маклаков 
-    17 – 20мм.ст.см       + 16-26мм.ст.см -      14-20мм.ст.см           - 10-15мм.ст.см
112.  Муоличаи захмдоршавихои сурохкунандаи чашм бояд гузаронида шаванд   дар :
 - шароитхои амбулатории                                                                        - дар сатхи КАТС 
+ дар шароитхои беморхонаи махсусгардонидашуда                      - дар назди беморхона 
113. Равандхои махалли , ки боиси катаракта мешаванд:
 - конюктивит     - дакриоаденит              + хамаи чавобхо нодуруст                     + кератит 
114. Булураки инсон дорои :
- пайдоиши мезодермали                                         - пайдоиши эндодермали
+ пайдоиши эктодермали                                          -пайдоиши эпидермиси
115. Катарактаи мураккаб ба кадом намуди беморихои  чашм оварда мерасонад:
- увеит              + глаукома              - миопоя                              -паротит
116. Шикоятхои асосии беморони гирифтори глаукомаи аввалиндарача :
- хориши чашм           - сурхшавии пилк                + давра ба давра хирашавии биноиш          -варами чашм 
117. Рефраксияи  меьёрхои чашм – ин?
 - миопия                  + эмметропия                - гиперметропия                  - астегматизм
118. Аккомодатсия- ин кобилияти дидани предметхоро:
- дар масофаи дурр      - дар масофаи  наздик          + дар масофахои гуногун             -тамоман надидан
119. Илтихоби карнияи чашм чи ном дорад?
 - ирит             + кератит                  - паротит                     - увеит
120.  Аломатхои   асосии бемории ирит инхоянд, ба гайр аз, 
- дарди чашм                                                                                             - тангшавии гавхараки чашм 
+ пастшавии  тезбини   ва тангшавии майдони биноиш                 -хуручи глаукома
121. Илтихоби чисми мижгон чи ном дорад: 
+сиклит                         - ирит                                        -увеит                      -миопия
122. Илтихоби инабияи чашм   чи ном дорад :
- сиклит                   +ирит                  -хориодит                     - увеит
123. Мидриатикхо ин- доруворихои :
 - мардумаки чашмро тангкунанда                                 + мардумаки чашмро васеькунанда 
- зиддиилтихоби                                                                    - зидифасоди  
124.  Яке аз омосхои  пилкро нишон дихед,  ки бадсифат   мебошад?
+ Аденокарцинома        - Папиллома           - Невус                    - птригиум
125. Кадом маводи дорувори хангоми ба чашм чаконидан , фалачи аккомодатсияро ба вучуд меорад:
- махлули  Фурациллин                                      + махлули   атропин 1%
- махлули  пилокарпин   1%                               - ципрофлоксацин
126. Дар миопия тасвир  мутамарказ мегардад:
- дар бораи турпарда                               + дар пеши турпарда 
-  дар паси турпарда                                 - дар байни турпарда
127. Гипотонияи себаки чашм  ба патологияи зерин хос аст:
 + Нуктахои захмхои чашм                              - глаукома  
- илтихоби  луобпардаи   коньюнктиви       - катаракта 
128. Мушкилоти шадиди миопияи дарачаи    баланд оварда мерасонад?
+ ба чудошавии турпарда (отслойка сетчатчи)                   - стафилома 
- катаракта                                                                                     - конюктивит 
129.  Дар гиперметропия тасвир мутамарказ мегардад: 
-   дар турпарда                                                                             + дар  паси турпарда
- дар   пеши  турпарда                                                                  - дар мобайни  турпарда
130.  Дар эмметропия тасвир мутамарказ мегардад:
- дар пеши турпарда                                                                  + дар турпарда 
- дар паси турпарда                                                                    - дар мобайни турпарда 
131.  Дихромазия ин ихтилоли дарки : 
 - як ранг                 - се ранг                        + ду ранг                           - панч ранг 
132.  Хангоми илтихоби фасодии карния, пизишк таьин мекунад?
- антисептик                                                                 + антибиотик 
- катрахо бо глюкокортикостероидхо                  - махлули фурацилин 
133. Усули асоси и муоличаи катаракта :
- консервативи                 + чаррохи                    – лазери                         - инавациони
134. Катаракта – ин?
- илтихоби  рагпардаи чашм                        + тирашавии булурак 
- илтихоби мултахимаи  чашм                     - кератит 
135. Маводхои дорувории фишори дохиличашмро  пасткунанда :
+ тимолол 0.5%, пилокарпин 1%                - эмоксипин               - дитсинон                 - атропин 1%
136. Блефарит – ин ? 
- илтихоби  дастгохи гадудхои ашк                                    - илтихоби мултахимаи  чашм 
+ илтихоби канорхои  пилки чашм                                     - илтихоби карния
137. Барои  конюктивити бактерияви  аломатхои   зерин хос нест:
+ рушноитарси                                                - сурхшавии  пилк 
- тарашшухи бисери фасоди                       -  обрави
138. Аккомодатсия чен  карда мешавад бо вохиди :
+ диоптрияви                  - сантиметри                    -миллиметри                   - дитсиметр
139.  Пресбиопсия чист?
+ синнусоли суст шудани аккомодатсия                               - бемории асаби бинои 
- беморихои рагпардаи чашм                                                  - катаракта
140. Рефраксия чист?
- миопия       - гиперметропия           + шиканиши шуъохои равшан                 - тирашави булурак
141. Кисм пеши шаффофи склера- ин ?
- инабия                - чисми мижгон                 + карния                   - увеит
142. Пневмотонометр истифода бурда мешавад барои муайян кардани:
- рефраксия              + фишори дохилии чашм               - майдони биноиш             - биноиши чашм
143. Васеъшавии гавхараки чашм чи ном дорад?
- миоз                 + мидриаз                    - ишемия                        - гифема
144.  Дар мавриди халаи шадиди глаукома ,хангоми палмосидан,чашм:
- муллоим                    + сахт                              - инфилтратсияшуда                    - бетагир
145. Глаукома –ин?
- илтихоби мултахимаи чашм                                                                                  - илтихоби рагпардаи чашм
+ баландшавии фишори дохилии чашм ва атрофияи асаби бинои             - илтихоби мултахима 
   146.  Периметр чист?
- биноиши чашм                                                      - хачми харакати гузаи чашм    
 + муайян кардани майдони биноиш                - олусчашми
147. Моеъи дохиличашмро кадоме аз инхо хосил мекунанд?
- булурак               - чисми шишамонанд         + чисми мижгон                 - шабакия
148. Тезбинии чашмро муайян менамоянд бо ёрии :
- периметр          - таблисаи Рабкина             + таблисаи Сивцев                      - апарати Маклаков
149.  Илтихоби пардаи луобии чашм чи ном дорад?
- дакриосистит           + конюктивит             -  дакриоаденит                - катаракта 
 150. Бандина ба чашм гузошта мешавад дар мавриди :
- конюктивит               -кератит             + захмдоршавии чашм                    - увеит 
151. Мавчудияти хун дар камераи пеш чи ном дорад?
- гемофталм              + гифема                       - экзофталм                      - гемианопсия 
152. Барои  муайян кардани хассосноки ба рушногии чашм истифода 
мебаранд аз…    
- кампиметр             - периметр           + адаптометр                    - биометрия
153. Якчояшавии намудхои гуногуни рефрексия дар ду чашм чи ном дорад?
- миопия -               эмметропия              + астигматизм              - гемианопсия
154. Табобати дакриосистити навзодонро аз, чи шуруъ намудан лозим
мебошад: 
- чаррохии  дакриосисториностомя                       - сузангузарони аз найчахои ашку бини
- шустани  узвхои ашкгузар                                       + махси  худуди халтачаи ашк
- бурида кушодани халтачаи ашк
155. Хатогиро ёбед! Хангоми илтихоби аденовирусии мултахима кадом 
доруро истифода мекунанд.
+ интерферон             - дексаметазон         - малхами 0,5%-и бонафтан            - малхами 3%-и «Зовиракс»
156. Мадароз-ин аст:
- нодуруст баромадани мижгон
+ рехтани мижгон ва надоштани мижгон дар кунчи пилк
- часпидани мултахимаи пилк ба кураи чашм
- сафедшавии ранги мижгонхо 
- гафшшавии кунчи мижгонии пилк
157. Офталмология илм дар бораи?
+ узви босира  беморихои он
- узви сомеа ва беморихои он
- узви нафаскаши
- дар бораи беморихои узвхои даруни
- дар бораи дилу рагхо
158. Карния аз чанд кабат иборат мебошад?
- ду кабат-              - се кабат            - чор кабат                 + панч кабат                      - шаш кабат
159. Оризахои дакреосистити музмин кадом мебошад?
+ реши фасоддори карния
- дабилаи пилк
- илтихоби шадиди гадуди ашк (острый дакриоаденит)
- тагйирёбии найчахои ашк
- кадшавии пилки поён ба тарафи берун (выворот нижнего века)
160. Сабзиши булурак кай ба анчом мерасад.
- то 2 солаги           - то 6 солаги            - то 18 солаги         + то 25 солаги       - дар давоми хаёт месабзад
161. Барои муайян намудани обгузарии узвхои ашк аз кадом санчиш  истифода мекунанд.
+ санчиши роххои ашк                                                     - санчиши Ширмер 
- санчиш барои даридани пардачаи ашк                   - тамоми зикр гардида дуруст
162. Нздикбинии дарачаи баланд аз чанд диоптрия сар мешавад?
- зиёда аз 5,0 дптр            - зиёда аз 5,25 дптр              - зиёда аз 6,0 дптр          + зиёда аз 6,25 дптр
163. Авалин маротиба  чадвал барои муайян кардани тезии биноиш аз тарафи ки тартиб дода шуд :
- Головин                 - Сивсев            + Снеллен               - Ландольт                        - Орлов
164. Наздикбинии дарачаи паст ба инкисори дар поен зикр гардида баробар мебошад?
- 0.25 -2.0 дптр            - 0.25- 2.5 дптр              - 0.25- 3.0 дптр          - 0.25- 3.5 дптр             + 0.25- 3.25 дптр
165. Наздикбинии дарачаи миена ба инкисори дар поен зикр гардида баробар мебошад:
Аз 2.0 - то 5.0 дптр               Аз 3.0 – то 6.0 дптр           Аз 3.0 – то 6.25 дптр              Аз 3.25 – то 6.0 дптр
+ Аз 3.25 – то 6.25 дптр
166. Нишондод барои махси ( массаж ) пилк :
- гулмича          - Мошок           + Илтихоби мейбоми канори озоди пилкхо               - гармбоди пусти пилк
167. Чисми шаффоф аз чанд % об ташкил шудааст?
- То 40%                   - то  50%              -То 60%               -То 85%                  |+ То 99 %
168. Чукурии   чашмхона чанд см-ро дар бар мегирад?
- 2-3см                 -3-4см              +4-5см                -5-6см                      - 6-7см
169. Девори тунуктарини чашмхона?
- девори беруни       - девори боло       + девори даруни          - девори поёни       - чавобхои дуруст А ва Б
170. Кураи чашм аз чанд мушаки беруна иборат мебошад?
+  чор                             - панч                     - шаш                  - хашт                      - дах
171. Ба узвхои ашк тавлидкунанда инхо шомил мешаванд?
- гадуди ашк ва гадудчахои зам шуда                            - нуктахои шк 
- найчахои ашк           - гуштчаи ашк                                  + тамоми дар боло зикр гардида дуруст 
172. Инабия аз чанд мушак иборат мебошад?
- 1                    + 2                   - 3                       - 4                    - 5
173. Инкисор(рефракция) миенаи физики чашми калонсолон чан диоптрияро ташкил медихад ?
+ 60 дпр                    - 70 дпр                – 80 дпр                    - 90 дпр                        – 100 дпр
 
174.Табобати аз чо бечошвии булурак :
- диакарб                                                     – чаррохии зидиглаукоматози
+   гирифтани булурак                              - тауфон 4%
175.Ддар мавриди набудани булурак таьин мекунанд:
- линзахои контакти             + линзаи суньи             – кератомия       – булураки чашми дигаро мегиранд
176. Аломати хоси неврити асаби босира:
- рангнобинои         + паст шудани биниши маркзи          - дутобини           - мушакхо др пеши чашм
177. Хачми чисми шаффофи калонсолон   ? 
- 1 мл             - 2 мл                 + 4 мл              - 6 мл                     -    8 мл
178. Cебаки чашм дар кучо чойгир аст?
- дар магзи сар                -   дар мултахима             + дар косахонаи чашм        -  дар паси мушакхо
179. Чаррохиии Глаукома чи ном дорад ?
- дакриоцисториностомия                                        + синусотрабекулоэктомия 
 - парацетез                                                                    - блефаропластика
180. Вазифаи хориоидея дар чист ?  
- хосил намудни моеьи дохили чашм                        - диафрагмаи   чашм
- иштиро дар гардиши моеьи дохили чашм             + иштирок дар гизоги булурак ва чисми шишаги

Комментарии (0)

Имя:*
E-Mail:
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив