Хусусиятхои хоси сохти хучайраи растани ва гуногуни он. Сохти субмикроскопии ситоплазма ва таркиби кимёви

Накшаи дарс: Шакл ва буриши хучайра. Маълумот дар бораи протопласт. Таркиби кимёвии хучайра. Хучайра хамчун организм дар якхучайрагихо. Хучайрахо дар бисёрхучайрагихо хамчун як кисми он. Гуногунии шакли хучайра. Сохти биомембрании ситоплазма....

Маълумоти умумӣ оид ба ҳуҷайра ва назарияи ҳуҷайра

Накшаи дарс: 1. Кашфиёти микроскоп. 2. Кори олими англис Р. Гук. 3. Давраи асосии таракиёти назарияи хучайра. 4. Заминаҳои пайдоиши назарияи ҳуҷайра. 5. Маълумот оиди ҳамаи организмҳо аз ҳуҷайра иборат буданаш. Кашфиёти сохти ҳуҷайра ба кашфиётҳои...

Таърихи мухтасари фанни ботаника

Нақшаи дарс Маълумот дар бораи фанни ботаника пеш аз милод ва асрҳои миёна. Тараққиёти фанни ботаника дар давраи аз нав бедоршавӣ (асрҳои XV – XVI). Давраи метафизика дар таърихи ботаника. Роли (р) олимони рус дар тараққӣёти фанни ботаника. Дар...

Роли растанӣ дар ҳаёти инсон ва зарурияти муҳофизати он

Нақшаи дарс: Дар раванди фотосинтез ҳосилшавии оксигени озод . Дар рафти фотосинтез ҳосилшавии моддаҳои органикӣ. Растаниҳои ҳамчун ғизо истифодабаранда Растаниҳои доругӣ. Растаниҳои рахдиҳанда. Китоби Сурхи Тоҷикистон ва ташкил шудани он....

Роли кайҳонии растаниҳо ва табдилёбии энергия дар Замин

Нақшаи дарс: Аз тарафи растаниҳои сабз ҳосилкунии моддаҳои органикӣ. Атмосфераро бо оксиген бой гардонидан. Роли растани дар давргардии модда дар табиат. Растаниҳои автотрофӣ гетеротрофӣ ва симбиотрофӣ. Дар рафти фотосинтез захирашави моддаҳо. Саҳми...

Растанӣ қисми асосии биосфераи Замин. Гуногунии олами растаниҳо

Нақшаи дарс: Мақсад ва вазифаи фанни ботаника. Қисмҳои асосии ботаника. Тараққиёти фанни ботаника талаботи рӯзафзунии инсон. Дунёи растанӣ қисми асосии биосфераи Замин. Ба вуҷуд омадани растанихои сабз. Микдори намуд ва гуруххои растанӣ. Фарқи...

Методикаи таълими луғатомӯзӣ ва марҳилаи он дар таълими фанни забони модарии хонандагони синфҳои ибтидоӣ

Дар соҳаи маориф ба даст овардан ва рушди малакаҳои забонӣ, хусусан дар марҳилаҳои аввали таълим аҳамияти аввалиндараҷа дода мешавад. Дар байни ин малакаҳои забонӣ, луғат ба туфайли нақши бунедии худ дар рушд ва фаҳмиши забон дар ҷои аввал меистад....

Таърихи инкишофи зоологияи бесутунмӯҳрадорон

Олами ҳайвонот як қисми ҷудонашавандаи табиати зинда буда, дар асоси далелҳои палеонтологӣ сарчашмаи пайдоиши ҳайвонот ба давраи кембрӣ мансуб аст. Ин давра ба эраи протеразой рост меояд, ки он давраи аввали ҳаёт мебошад ва он 3-3.5 млрд сол давом...