Ҳавзаҳо ва марказҳои адабӣ

Нақша: Марказҳои адабӣ дар асри XVI Ҳаёти адабӣ дар асрҳои XVIII-XIX Ҳавзаҳо ё марказхои адабӣ. Одамон дар хама ҳолат руи ниёз ба илм, фарханг ва адаб овардаанд. Дар асри XVI, сарфи назар аз нооромихои сиёсй, дар каламрави Осиёи Миёна, Эрон,...

Тазкира ва тазкиранависон

Нақша: Тзкира ва намудҳои он Тазкираи “ Нусхаи зебои Ҷаҳонгир” Тазкираи “Туҳфаи Сомӣ” Асри XV ба болоравии шеър ва зиёд гардидани куввахои эчодй характернок аст. Дар ибтидои асри XV доираи адабии Хдрот кариб ки мукоисанашаванда мебошад. Баъдтар...

Адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри XVI ва асри XVII

Нақша : Вазъи адабӣ дар асри 16 Дигаргуниҳо дар асри 17 Ташкили давлати Темуриёни Ҳинд Дар таърихи халқҳои Мовароуннаҳру Хуросон асри XVI аввалин асрест, ки таназзули феодализм дар каламрави мазкур шиддат мегирад. Заминаҳои ин таназзул нисбатан...

Морфология. Кор бо матни тахассусӣ “Бемории сил”

Нақша: Морфология – илми забоншиносӣ Нишонаҳои бемории сил Роҳҳои пешгири аз бемории сил Истилоҳи “гаммматика” аз калимаи юнонии (граматико) гирифта шуда маънои аслиаш санъати навиштан мебошад. грамматика як ҷисми муҳими илми забоншиносӣ ба ҳисоб...

Овозшиносӣ

Нақша: Воҳидҳои овозшиносӣ Сохти овозии забон Фонетика ва анвои он Дар олам зиёда аз 2000 забон мавҷуд аст, ки ҳама онҳо дар баробари фарқ доштанашонумумият низ доранд. Умумияти ин забонҳоро метавон ба ду даста ҷудо кард: Ҳама забонҳои руи дунё...

Абдурраҳмони Мушфиқӣ

Нақша : Зиндагиномаи шоир Мероси адабии Мушфиқӣ Шоир ва вокеанигори номии точик Абдуррахмони Мушфикй дар шахри Бухоро, такрибан соли 1525 таваллуд шудааст. Падару бобои шоир аслан аз Марв будаанд. Ин аст, ки Мушфикй баъзан ба Марвй будани худ...

Навъҳои шеър дар адабиёти асрҳои 16- 17

Нақша: Қолабҳои шеърии асрҳо 16-17 Мавқеи ғазал дар ин аҳд Шоирони даврони 16 -17 Анвоъи шеър дар адабиёти асрхои мазкур асосан аз газал, қасида, мусаммат, китъа, рубой, манзумаву достон иборат мебошад. Яке аз навъҳои адабии маъмул ва машхури давраи...

Алифбои забони тоҷикӣ ва тағйиротҳо дар он

Нақша: Воҳидҳои забони тоҷикӣ Тартиби алифбои забони тоҷикӣ Тағйиротҳо дар алифбои забони тоҷикӣ Воҳидҳои забонунсурҳои низоми забон (фонема, морфема, калима, ибора, ҷумла, воҳидҳои фразеологӣ ва ғ.), ки вазифаҳо ва маъниҳои гуногун доранд. Маҷмӯи...

Доруҳое, ки ба системаи лахташавии хун таъсир мерасонанд

I. Доруҳо барои пешгирӣ ва муолиҷаи тромбоз: 1) агрегатсияи тромбоситҳоро суст мекунанд – антиагрегантҳо 2) лахташавии хунро паст мекунанд - антикоагулянтҳо: ду намуд мешаванд: - таъсирашон бевосита – гепарин, фраксипарин; - таъсирашон номустақим –...

Намудҳои камхунӣ (анемия) ва доруҳо барои муолиҷа

I. Анемияи гипохромӣ- камхунии оҳаннорасо: доруҳои оҳан: оҳани турши лактат, оҳани турши сулфат, феррум- лек, ферковен, коамид, эпоэтин; II. Анемияи гиперхромӣ (мегалобластӣ): витамини В12 - сианокобаламин ва витамини Вс- кислотаи фолиевӣ; III....