Маданият

Маданият – калимаи арабӣ буда, дараҷаи муайяни инкишофи таърихии ҷамъият, ки дар намуд ва шаклҳои ташкили ҳаёт ва фаъолияти одамон, инчунин дар сарватҳои моддӣ ва маънавии офаридаи онҳо ифода ёфтааст. Мафҳуми Маданият барои тавсифи дараҷаи моддӣ ва...

Кӯрмуш

Курмуш ҷонвари бадбӯ, бечашм, дум ва поҳои он аз ин узвҳои муш кӯчактар, хокистариранг, вале ба қавле чашми он дар зери пӯсташ ҷой гирифтааст. Дар заминҳои намнок мешавад, пайваста заминро сӯрох мекунад ва решаҳои гиёҳ ва дарахтонро мехӯрад, хусусан...

Омонимҳо

Омонимҳо (юн. йотбз — якхела ва бпута — ном) , калимаҳое, ки аз ҷиҳати талаффуз ва сохт ба ҳам монанд буда, маъноҳои гуногун доранд. Дар забон якчанд роҳи пайдоиши Омонимҳо вуҷуд дорад. Масалан, калима­ҳое ба якдигар омоним мешаванд, ки ягон...

Нумеративҳо

Нумератив (аз лот. numero — мешуморам), калимаву ҳиссачаҳои махсусе, ки ба шумора ҳамроҳ омада, шумори предметҳоро таъкид менамоянд. Масалан: нафар, cap, адад, до­на, ҷуфт, банд, бех, даста, -то, -та ва ғайра. Нумеративи нафар бо исмҳое, ки шахсро...

Сифат чист?

Сифат он ҳисаи нутқест, киаломати ашёро мефаҳмонад ва ба саволҳои чи хел? чи гуна? Ҷавоб мешавад сифат ном дорад. Сифат ин яке аз хиссахои нутки инсони буда маънои махсус дорад. Сифат худ аз номи худ маълум аст, ки ба сифати предметхо (ашёхо) бахо...

Неологизм

Неологизм ( нео - нав ва logos — калима), калима, таркиб, ибора ва мафҳумҳои нав дар забон. Таркиби луғавии забон ҳамеша дар инкишоф аст ва вобаста ба инкишофи доимии забон баъзе калимаҳо маънои нав мегиранд. Аз тарафи дигар, дар забон бисёр...

Фитри руза дар соли 2021

«Садақаи фитри рӯза» чун закот дар дини Ислом яке аз талаботҳои қонунӣ барои иҷроиш буда сарфи харҷи пулро дар назар дорад. Номи «Садақаи фитри рӯза» бо он сабаб чунин номгузорӣ шудааст, ки садақаро бинобар сабаби тамом шудани моҳи шарифи рамазон...

Писари Ватан — Достон аз Мирзо Турсунзода

Калонтарин асари дар мавзӯи Ҷанги Бу- зурги Ватанӣ навиштаи М. Турсунзода «Писари Ватан» мебошад. Мундариҷаи достон дар асоси роҳи ҷангии фарзандони халқи тоҷик ва дӯстиву рафоқати онҳо ба фарзандони халқи украин фароҳам омадааст. Дар ёздаҳ боби...

Ангур

Ангур — маълум аст, ки ин самари дарахти ток мебошад. Беҳтарини он пухтарасида ва ширини он аст, ки аз ҷинси аскарӣ, соҳибӣ, риши бобо ва кишмиш аст. Баъд аз инҳо навъҳои дигараш мақом дорад. Мизоҷаш гуногун аст бинобар ранг ба ранг будани навъҳои...

Қурутоб

Қурутоб як таоми хӯроки тоҷикист. Ин яке аз маъруфтарин ва қадимтарин хӯроки ин ошхонаи миллии тоҷикӣ аст. Технологияи пухтупаз гуногун аст ва аз ҳар минтақа фарқ мекунад. Ин хӯрок инчунин дар баъзе минтақаҳои Ӯзбекистон, Афғонистон, Покистон ва...