Назарияҳои илмии пайдоиши дин

Ҷанини назарияҳои илмӣ дар бораи дин ҳанӯз дар фалсафаи маданияти Ориёӣ ва Юнони қадим ба вуҷуд омадааст. Масалан, дар ҳинди ориёи қадим мактаби фалсафии ҳокимияти чорвака амал мекард, ки пайдоиши оламро на аз қувваи фавқуттабии, балки аз роҳи...

Фалсафаи дин

Мафҳуми дин (аз калимаи лотинӣ - виҷдони накӯ, эътиқодмандӣ, муқаддасот) – ҷаҳонфаҳмӣ, эътиқоди зинда ба Худоро ифода менамояд. Ин, на танҳо эътиқод ё маҷмӯи назару андешаҳо, балки дин – эҳсосои алоқамандии вобаста ва зарурӣ аз муносибат ба сирри...

Решаҳо ва ангезаҳои дин

Дар илми диншиносии муосир доир ба пайдоиши динҳо ду ақида-ақидаи идеалистӣ -динӣ ва наздик ба он илмӣ – материалистӣ вуҷуд дорад. Ақидаи динии пайдоиши динҳо дар шарҳи динҳои миллӣ ва ҷаҳонӣ(зардуштия, ҳиндуия, яҳудия, буддоия, насрония ва ислом)...

Дин мақсад ва моҳияти он

Ҳ ар як шакли фар ҳ анги маънав ӣ хусусият ҳ ои хоси худро доро буда, аз р ӯ и қ онун ҳ ои хоси худ инкишоф ёфта, ба таври махсус бо ҷ узъиёти дигари фар ҳ анг ало қ аи мута қ обиларо пайдо мекунад. Дин дар ҳ аёти ҷ омеаи муосир ма қ оми махсусро иш...

Фанни “Диншиносӣ” ва аҳамияти омӯзиши он

На қ ша: 1. Диншиносӣ ҳамчун илм. 2. Сохтори диншиносӣ ва марҳилаҳои ташаккули он. 3. Зарурати омӯзиши фанни диншиносӣ. 1. Диншинос ӣ ҳ амчун илм. Омӯзиши фанни диншиносӣ яке аз омилҳои муҳими ғанӣ гардонидани ҷаҳони маънавӣ ва умуман устувор...

Пайдоиши варзиши сабук ва қисмҳои он

Варзиши сабук таърихи хеле қадима ва бой дорад. Ягон намуди варзиш дар ин зода ба он баробар шуда наметавонад. Давидан ҷаҳидан ва партофтани аснобу олотҳои варзиши баробари ба фаъолият шурӯъ кардани инсон пайдо шудааст. Қисмҳои варзиши сабук....

Инкишофи робитаҳои байналхалқи ташкилотҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши Тоҷикистон

То барҳам хурдани Иттиҳоди Шӯрави ҳамаи алоқаҳои варзиши ҷумҳурии Шурави Тоҷикистон бевосита бо кумитаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши иттиҳоди Шӯравӣ ва баъзе чорабиниҳои варзиши ҷамъиятҳои ихтиёрии варзиши ҷумҳурӣ ба воситаи ташкилотҳои марказии худ,...

Силиндр

Ҷисмҳои муҳити атроф шаклҳои гуногун доранд. Дар байни онҳо на танҳо бисёррӯяҳо, балки ба ном ҷисмҳои чархзанӣ (гирд, лӯнда) ҳам вомехӯранд. Дар навбати аввал аз байни чунин ҷисмҳо силиндр, конус ва кураро номбар кардан даркор аст. Мо ба омӯзиши...

Ҳаракати вазишии Тоҷикистони Шӯравӣ дар солҳои (1917-1960)

Дар арафаи ҳамроҳ шудан ба Руссия халқҳои Осиёи Миёна дар натиҷахои ҷангҳои чандин асраи байнихудии феодали аз нуқтаи назарияи сиёси аз якдигар ҷудо ва аз нигоҳи иқтисоди қафо монда буданд. Маданияти мардум аз он ҷумла ҳаракати варзиш тамоман паст...

Саҳми варзишгарони тоҷик дар инкишофи тарбияи ҷисмонӣ дар Тоҷикистон

Тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ба ҳайёти халқи мо ворид гардида, қисми таркибии он шудааст. Ҳукумати мамлакати мо варзишро чун кори муҳими давлати чун қисми ҷудонашавандаи тарбияи оммави иҷтимоиву сиёси ва фарҳанги барраси мекунад ва барои инкишофи доими...