Низоъҳои иҷтимоӣ

Нақша: 1. Мафҳуми низоъ ва сабабҳои он 2. Мухолифат, ҳамчун замина барои низоъ 3. Низоъ ва мусобиқа 1. Мафҳуми низоъ ва сабабҳои онЗиндагии иҷтимоии инсон эҳтиёҷ ва ниёзҳои зиёд дорад ва таъмин нагардидани ҳаётитарин ва муҳимтарин он ( аз қабили...

Табақабандӣ (стартификатсия) –и иҷтимоӣ

Нақша: 1. Мафҳуми «табақабанди иҷтимоӣ» ва «тафриқабандии иҷтимоӣ» 2. Меъёрҳои ченкунии табақабандии иҷтимотӣ 3. Шаклҳо ва хелҳои табақабандии иҷтимоӣ 4. Ҷойивазнамоии иҷтимоӣ (социальная мобильность) 5. Низоми таърихии табақабандии иҷтимоӣ 6. Синфи...

Ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати ҳуқуқбунёд

Нақша: 1.Мафҳуми “Ҷомеаи шаҳрвандӣ” ва хусусиятҳои он 2.Нақши ҷомеаи шаҳрвандӣ дар давлати соҳибистиқлол 3.Нақши созмонҳо, анҷуманҳо дар рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ Пеш аз он ки дар бораи падидае ҳарф бизанем, бояд мафҳум ва моҳияти онро дарк намоем....

Ташкилотҳои иҷтимоӣ

Нақша: 1.Мафҳуми “ташкилоти иҷтимоӣ” ва хусусиятҳои он 2.Таснифоти ташкилотҳои иҷтимоӣ 3.Бюрократия ва олигархия Мафҳумҳои калидӣ: “Сотсиология”, “объект”, “предмет”, “категория”, “қонун”, “иҷтимоиёт”, “ҷамъият”, “микросотсиология”,...

Институтҳо ва ташкилотҳои иҷтимоӣ

Нақша: 1. Институтҳои иҷимоӣ: мафҳум ва намудҳо 2. Вазифаҳои институтҳои иҷтимоӣ 3. Оила ҳамчун институти иҷтимоӣ 4. Ҳуқуқ ҳамчун институти иҷтимоӣ Мафҳумҳои калидӣ: “Институти иҷтимоӣ”, “институткунонӣ”, “меъёро”, “арзишҳо”, “оила”, “ВАО”, “ҳуқуқ”,...

Тағйирот ва тараққиёти ҷомеа

Нақша: 1. Мафҳуми тағйироти иҷимоӣ 2. Омилҳои тағйирот ва инкишофи иҷтимоӣ 3. Модернизатсия ва индустриализатсия 4. Глобализатсия ҳамчун марҳилаи нави инкишофи ҷамъият Мафҳумҳои калидӣ: “Тараққиёт”, “таназзул”, “рушд”, “омилҳои тағйирот”,...

Умумиятҳо ва гурӯҳҳои иҷимоӣ

Нақша: 1. Мафҳуми “умумияти иҷтимоӣ” ва таснифоти он 2. Умумияти оммавӣ ҳамчун шакли умумияти иҷтимоӣ 3. Умумиятҳои этникӣ (гурӯҳҳои этникӣ) ва таснифоти онҳо 4. Умумияти гурӯҳӣ ё гурӯҳҳои иҷтимоӣ Мафҳумҳои калидӣ: “Умумияти иҷтимоӣ”, “умумияти...

Шахс ва ҷомеа

На қ ша: 1. Шахс: мафҳум, сохтор ва навъҳои он 2. Омилҳои ташаккулёбии шахс 3. Навъҳои иҷтимоии шахс 4. Масъалаи иҷтимоишавии шахс 5. Талаботҳои шахс: моҳият, таснифот ва консепсияҳо Маф ҳ ум ҳ ои калид ӣ : “Сотсиология”, “объект”, “предмет”,...

Ҷомеа ва маданият

Нақшаи корӣ: 1. Мафҳуми “маданият” ва шарҳи сотсиологии он 24 2. Қисматҳои маданият 25 3. Ягонагӣ ва фарқияти маданиятҳо: 26 Маданиятҳои универсалӣ 26 Этносентризм ва релятивизм 27 Субкултура ва контркултура 28 4. Маданияти халқӣ, оммавӣ ва...

Ҷамъият-низоми худинкишофёбанда

Нақшаи корӣ: 1. Мафҳуми ҷамъият ва нишонаҳои асосии он 2. Сохтори ҷамъият ва унсурҳои асосии он 3. Иерархия (зинабандӣ) - и низоми иҷтимоӣ (типҳои ҷомеа) Маф ҳ ум ҳ ои калид ӣ : “Ҷамъият”, “сохтори иҷтимоӣ”, “нишонаҳои ҷамъият”, “навъҳои ҷомеа”,...