Аломатҳои беморӣ дар чеҳра

Аввалин беморӣ, ки метавонад ва бояд аз рӯи аломатҳои беруна муайян карда шавад, ин инсулт мебошад. Асимметрияи баръало рӯй, нотавонӣ ба табассум, сухани мушкилӣ аломатҳои равшани инсулт мебошанд. Агар шумо онҳоро дар шахси дигар мушоҳида кунед,...

Аломатҳои асосии бемориҳои асаб

Агар асабҳо аз ҷиҳати сохторӣ ба системаҳои асаби марказӣ ва канорӣ ҷудо шаванд, пас аз ҷиҳати функсионалӣ асабҳоро ба се, яъне асаби вегетативӣ, асаби ҳаракаткунанда ва асаби ҳиссиётӣ тақсим кардан мумкин аст.Агар ба яке аз ин асабҳо осебе расад,...

Plasmodium vivax дар қатраи ғавс

Plasmodium vivax як паразити протозой ва патогени одам мебошад. Ин паразит сабаби маъмултарин ва паҳншудаи вараҷа мебошад. гарчанде ки нисбат ба вараҷаи Plasmodium, заҳролудтарин аз панҷ паразитҳои вараҷаи инсонӣ, R. vivax malaria, сироятҳо...

Инкишофи сотсиология дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Инкишофи сотсиология дар давраи ш ӯ рав ӣ . Дар давраи шӯравӣ, дар Тоҷикистон ташаккул ва инкишофи сотсиология ва таҳқиқоти сотсиологӣ дар маҷрои умумии Иттиҳоди Шӯравӣ сурат гирифтааст. Давоми нимаи якӯми асри гузашта дар собиқ СССР ва Тоҷикистон...

Рафтори иҷтимоӣ ва назорати иҷтимоӣ

Мо ҳ ият ва барандаи рафтори и ҷ тимоии оммав ӣ. Одамон ҳамеша мехостанд донанд, ки кадом сасабҳо боиси нобасомониҳои иҷтимоӣ, ҷангу ҷидол, инқилоб, бӯҳрони демографӣ ва кӯчбандиҳо мегарданд. Барои посух додан ба саволҳои дар назди ҷомеа гузошта...

Тағироти иҷтимоӣ

Маф ҳ уми та ғ ироти и ҷ тимо ӣ ва шакл ҳ ои он . Мавзӯи тағироти иҷтимоӣ яке аз қисмҳои муҳими сотсиология ба ҳисоб меравад. Тағироти иҷтимоӣ дар ҷомеа ҳамешагӣ доимӣ буда дар ҳар як умумияти одамон зоҳир мегардад. Актуалӣ ва муҳим будани омӯзиш ва...

Сохтор ва стратификатсияи сотсиалӣ

Сохтори сотсиалию синфии ҷ омеа. Аз таҳлили масоили ба ҷомеа таалуқ дошта бармеояд, ки ҷомеа маҷмуъ ё тӯдаи тасодуфан баҳампайвастаи фардҳои алоҳида нест. Балки, маҷмуи ягонаест, иборат аз қисмҳои таркибии бо ҳамдигар алоқа, муносибат, пайвастагии...

Сотсиологияи соҳавӣ

Сотсиология бо дигар илмҳои ҷомеашиносӣ робитаи куллӣ дошта, мавзӯъ ё самтҳои омӯзиши он бо илмҳои сершумор оид ба ҷомеа муштарак мебошад. Бинобар ҳамин ҳам сотсиологияи сиёсат, сотсиологияи иқтисодиёт, сотсиологияи оила, сотсиологияи дин,...

Гурӯҳҳо, институтҳо ва ташкилотҳои иҷтимоӣ

Гур ӯҳҳ ои и ҷ тимо ӣ . Ҷомеа аз маҷмуи гуруҳҳои сершумори одамон иборат аст. Гурӯҳҳо метавонанд хеле калон ё хурд бошанд. Аслан асос – пойдевори ҷомеаро гурӯҳҳои гуногуни одамон ташкил мекунанд. Миқдори гурӯҳҳо дар ҷомеаи ҷаҳони бешумор ва беохир...

Шахс ва мавқеи он дар муносибатҳои иҷтимоӣ

Инсон ва фа ҳ миши сотсиологии он. Инсон падидаи мураккабтарин ва олитарини олами ҳастӣ мебошад. Вай аз аввалин зинаҳои ҳаёти бошууронаи худ, давоми миллионҳо сол мехост моҳияти ҳастии худро дарк намояд. Аз ин рӯ илмҳои гуногуни табиатшиносиву...