Бозор Собир

Ҳаёт ва Бозор Собир соли 1938 дар деҳаи Сўфиёни ноҳияи Файзобод дар эҷодиёт хонаводаи кишоварз чашм ба олам кушодааст. Падари Бозор Собир аз Ҷанги Бузурги Ватанӣ барнамегардад. Бозор маълумоти миёнаро дар шаҳраки Ҳисор гирифта, соли 1962 Донишгоҳи...

Модари май

Модари майро бикард бояд қурбон, Баччаи ӯро гирифту кард ба зиндон. Баччаи ӯро аз ӯ гирифт надонӣ, То - ш накӯбӣ нахусту з - ӯ накашӣ ҷон. Мухлиса удалит кмелар Ҷуз, ки набошад ҳалол дур бикардан, Баччаи кӯчак зи шири модару пистон. То нахӯрад шир...

Рӯдакӣ ва бозсозии маснавии «Синдбоднома»-и ӯ

Зумрае аз муҳаққиқони Ғарбу Шарқ аз аввалҳои садаи XIX сар карда, доир ба абёти парокандаи маснавиҳои «Калилаю Димна» ва «Синдбаднома»-и устод Рӯдакӣ фикру мулоҳизаҳои ҷолибе баён кардаанд. Паул Ҳорн,(1) Саъид Нафисӣ,(2) Евгений Бертельс,(3)...

Назарияҳои илмии пайдоиши дин

Ҷанини назарияҳои илмӣ дар бораи дин ҳанӯз дар фалсафаи маданияти Ориёӣ ва Юнони қадим ба вуҷуд омадааст. Масалан, дар ҳинди ориёи қадим мактаби фалсафии ҳокимияти чорвака амал мекард, ки пайдоиши оламро на аз қувваи фавқуттабии, балки аз роҳи...

Фалсафаи дин

Мафҳуми дин (аз калимаи лотинӣ - виҷдони накӯ, эътиқодмандӣ, муқаддасот) – ҷаҳонфаҳмӣ, эътиқоди зинда ба Худоро ифода менамояд. Ин, на танҳо эътиқод ё маҷмӯи назару андешаҳо, балки дин – эҳсосои алоқамандии вобаста ва зарурӣ аз муносибат ба сирри...

Решаҳо ва ангезаҳои дин

Дар илми диншиносии муосир доир ба пайдоиши динҳо ду ақида-ақидаи идеалистӣ -динӣ ва наздик ба он илмӣ – материалистӣ вуҷуд дорад. Ақидаи динии пайдоиши динҳо дар шарҳи динҳои миллӣ ва ҷаҳонӣ(зардуштия, ҳиндуия, яҳудия, буддоия, насрония ва ислом)...

Дин мақсад ва моҳияти он

Ҳ ар як шакли фар ҳ анги маънав ӣ хусусият ҳ ои хоси худро доро буда, аз р ӯ и қ онун ҳ ои хоси худ инкишоф ёфта, ба таври махсус бо ҷ узъиёти дигари фар ҳ анг ало қ аи мута қ обиларо пайдо мекунад. Дин дар ҳ аёти ҷ омеаи муосир ма қ оми махсусро иш...

Фанни “Диншиносӣ” ва аҳамияти омӯзиши он

На қ ша: 1. Диншиносӣ ҳамчун илм. 2. Сохтори диншиносӣ ва марҳилаҳои ташаккули он. 3. Зарурати омӯзиши фанни диншиносӣ. 1. Диншинос ӣ ҳ амчун илм. Омӯзиши фанни диншиносӣ яке аз омилҳои муҳими ғанӣ гардонидани ҷаҳони маънавӣ ва умуман устувор...

Пайдоиши варзиши сабук ва қисмҳои он

Варзиши сабук таърихи хеле қадима ва бой дорад. Ягон намуди варзиш дар ин зода ба он баробар шуда наметавонад. Давидан ҷаҳидан ва партофтани аснобу олотҳои варзиши баробари ба фаъолият шурӯъ кардани инсон пайдо шудааст. Қисмҳои варзиши сабук....

Инкишофи робитаҳои байналхалқи ташкилотҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши Тоҷикистон

То барҳам хурдани Иттиҳоди Шӯрави ҳамаи алоқаҳои варзиши ҷумҳурии Шурави Тоҷикистон бевосита бо кумитаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши иттиҳоди Шӯравӣ ва баъзе чорабиниҳои варзиши ҷамъиятҳои ихтиёрии варзиши ҷумҳурӣ ба воситаи ташкилотҳои марказии худ,...