Доруҳои хобовар

Доруҳои хобовар дар тиб хеле васеъ истифода мешаванд. Ин доруҳо ангезиши СМА-ро кам ва боздориро дар он зиёд мекунанд. Доруҳо ба хобравӣ мусоидат намуда, давомнокии хобро муътадил месозанд. Хоб – талаботи физиологии организм мебошад. Хоб 1/3 ҳиссаи...

Доруҳо барои наркоз

Ба ин гурӯҳ доруҳое дохил мешаванд, ки бедардкунӣ ва наркози ҷарроҳиро ба амал меоранд. Антагонисти ин доруҳо маводҳое мебошанд, ки СМА-ро меангезонанд. Наркоз – ин ҳолати муваққатан баргардандаи боздории СМА аст, ки дар натиҷааш беҳушӣ, пастшавии...

Доруҳое, ки ба системаи холинергӣ таъсир мерасонанд

Доруҳое, ки холиноретсепторҳоро танзим медиҳанд, холиномиметикҳо (юнонӣ mimesis – монанд) ва доруҳое, ки холиноретсепторҳоро афсурда мекунанд – холиноблокаторҳо ё холинолитикҳо (лот. Lysis – афсурда кардан) номида мешаванд. Вобаста ба ин доруҳои ба...

Доруҳои банданда, адсорбентӣ ва маводҳои фарогиранда

Доруҳои банданда Доруҳои банданда – ин маводҳое, ки дар ҷои гузошта шуда сафедаҳоро пайваст менамоянд (дурдабандии сафедаҳои ситоплазма) ва пардаи муҳофизатии албуминатӣ ҳосил менамоянд, ки нӯги асабҳои ҳиссиётнокро аз озурдашавӣ эмин медоранд. Ин...

Доруҳои карахткунанда (анестетикҳои маҳаллӣ)

Доруҳои анестетикҳо ҳангоми алоқамандӣ бо нӯгҳои ақиби асабҳои ҳиссиётнок ҳиссиёти карахтшавиро ба амал меоранд. Аввалан онҳо ҳиссиёти дардро бартараф месозанд, аз ин лиҳоз барои бедардкунии маҳаллӣ истифода мешаванд. Анестезия аз калимаи аn-...

Васоити доругиҳои сулфаниламидӣ. Васоити доругии зиддизанбурӯғӣ. Васоиди доругии зиддигелментӣ

Нақша: Васоити доругиҳои сулфаниламидӣ. Васоити доругии зиддизанбурӯғӣ. Васоиди доругии зиддигелментӣ. Сулфаниламидҳо. Таснифоти сулфаниламидҳо Васоити доругии зидди занбурӯғӣ. Васоити доругии зиддипротозоӣ Таснифоти васоити доругии зидди занбурӯғӣ....

Антибиотикҳо. Таснифоти антибиотикҳо. Антибиотикҳо гурӯҳи пенитсиллин. Маҳсули нитрофурун ва 8-оксихинолин. Васоити доругии зиддивирусӣ

Нақша: Антибиотикҳо. Таснифоти антибиотикҳо. Антибиотикҳо гурӯҳи пенитсиллин. Васоиди доругии антисептикӣ. Таснифоти васоиди доругии антисептикӣ. Антибиотикҳо. Таснифоти антибиотикҳо. Антибиотикҳо гурӯҳи пенитсиллин. Маҳсули нитрофурун ва ҳосилаи...

Фармакологияи умумӣ

Фармакологияро ба ду қисм ҷудо мекунанд: 1) фармакологияи умумӣ 2) фармакологияи ҷузъӣ. Фармакологияи умумӣ қонуниятҳои умумии фармакокинетика, фармакодинамика ва фармакотерапияи маводи доругиро меомӯзад. Фармакологияи ҷузъӣ саволҳои...

Ретсептураи умумӣ. Мавҳуми моддаи доругӣ. Шаклҳои доругӣ. Шаклҳои доругии сахт

Нақша: Ретсептураи умумӣ. Манбаи ба даст овардани доругиҳо. Манбаи таъсири растаниҳои доругӣ. Сохти умумии дорухат. Қурҳо, ҳамҳо ғурушакҳо, қоидаҳои дорухатнависии онҳо. Шинос шудан бо шаклҳои асосии доругиҳои сахт. Маҳлулҳо. Мавҳуми ҳалкунандаҳо....

Таърихи рушди фармакология дар русия

Яке аз олимони машҳури Русия Иван Петрович Павлов (1849-1936) аз соли 1890 то соли 1895 мудири кафедраи фармакологияи Академияи ҳарби-тиббû буд. Ӯ асосгузори психофармакология мебошад. Бори аввал дар таърихи илм Павлов И.П. бо шогирдонаш таъсири...