Дарди сар

Бештари одамон аз дарди сар азият мекашанд ва бояд гуфт, ки дарди сар одатан аломати маризиҳои дигар маҳсуб мешавад. Сардардиҳои аз косаи чашмон поён эҳсосшуда мансуби дардҳои руй ва гардананд. Сабабҳои падидойии дарди сар: - Механикӣ (таъсири...

Сирри шифоии спирти навшодир (Нашатырный спирт)

Шахси аз пойҳояш хунукӣ гузашта, шамолкашида ба пой ва соқҳояш аз спирти навшодир молида, худро хуб печонида бихобад, аз шамолкашӣ ва сулфа раҳоӣ меёбад. Ҳини радикулит ҳам спирти навшодирро ба миён молида, худро печонида хобад, нафъ мерасад. Дар...

Ноҳанчории мизоҷ (диатезҳо)

Ба ноҳанҷории мизоҷ нобаробар ҷавоб додани организм ба як катор ангезандаҳои муҳити беруна тааллук дорад, ки дар бисер кудакони дигар радкуниро ба вучуд намеорад. Асоси диатезҳоро радкунӣ ба мубодилаи моддаҳо ва хусусияти ҷавобҳои масуниятӣ ташкил...

Гурӯҳи тасрифи IV – уми исмҳо

Ба гур ӯҳ и чоруми исм ҳ о исм ҳ ои ҷ инси мардона ва ё миёна, ки дар паде ҷ и родетилии шакли тан ҳ о бо бандаки – us тамом мешаванд, дохил мешаванд. Дар паде ҷ и номии (именителии) шакли тан ҳ о исм ҳ ои ҷ инси мардона – us , исм ҳ ои ҷ инси миёна...

Диққи нафас

Ди ққ и нафас - ин бемории музмин буда, бо пайдошавии хурӯҷҳои даврии дамкутоҳӣ (буғикунанда) дар нафасбарорӣ, ки бо носозии нуфузпазирии нойҷагӣ (бронхӣ) алоқаманд аст, тавсифот дода шудааст. Дар синну соли кудакӣ се шакли асосии диққи нафасро ҷудо...

Самтҳои асосии фаъолияти ҳамшираҳои тиб

Ҳамшираи тиб Медицинская сестра-мутахассиси дорои маълумоти тиббии миёна, ёвари пизишк дар муассисаҳои тандурустӣ, ки таиноти пизишкро иҷро мекунад ва раванди парасториро амалӣ мегардонад. Кори ҳамширагӣ Сестринское дело- бахши муҳимтарини соҳаи...

Терминҳои клиникӣ

Abscessus – Думмол Cancer – Саратон Caries – П ӯ сиши дандон Coma – И ғ мо Cysta – Носур Diabetes – Ыандизиёд дархун Eczema – Касали ип ӯ ст Gangrena – Ма ҳ ви ҳ у ҷ айра Glaucoma – Бемори ичашм Hernia – Чурра Icterus – Зардц Infektio – Сироят...

Мутобиқшавии сифатҳои гурӯҳи – II бо исмҳои гурӯҳҳои тасрифи I – V

Сифат ҳ ои гур ӯҳ и II бо исм ҳ ои тамоми гур ӯҳҳ ои тасриф, бо қ оида ҳ ои умумии мутоби қ шавии исм ҳ о, бо сифат мутоби қ карда мешаванд. Яъне дар ҷ инс, шумора ва паде ж. Tinctura simplex – Сиб ғ аи одд ӣ Tinctura, ae, f – Сиб ғ а – simplex,...

Дараҷаи сифат - дар лотинӣ

Сифат дар забони лотин ӣ ба монанди забони то ҷ ик ӣ 3 дара ҷ а дорад : 1) Одд ӣ 2) Ол ӣ 3) Қ иёс ӣ Дара ҷ аи қ иёси сифат ба воситаи ҳ амро ҳ кардани ан ҷ омаи – ior ва – ius бо решаи калима сохта мешавад. Ба ҷ инси мардона ва занона ан ҷ омаи –...