Ҷавоҳироти шоҳ

Салоҳиятҳо: 2.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои каме мураккаби нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ истифода мебарад. 2.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул) - и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад. 2.3.1. Қоидаҳои маъмули хонданро медонад ва риоя мекунад. 2.3.2....

Ташкили қувва ва воситаҳои мудофиаи гражданӣ.Таъминоти моддӣ-техникии чорабиниҳои мудофиаи гражданӣ

Барои бурдани корҳои наҷотдиҳӣ ва дигар корҳои таъхирнопазир қувваҳои мудофиаи гражданӣ мавҷӯданд, ки онҳо қувваҳои ҳарбии мудофиаи гражданӣ ва қувваҳои ғайриҳарбиро дар бар мегиранд. Қувваҳои ҳарбии Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании...

Сохтор, вазифаҳо ва системаи идоракунии мудофиаи гражданӣ

Мудофиаи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷузъи таркибии системаи чорабиниҳои мудофиавии умумидавлатӣ, ки дар замони осоишта баҳри ҳимояи аҳолӣ ва хоҷагии халқи мамлакат аз яроқи қатли ом ва дигар воситаҳои замонавии ҳуҷуми душман, инчунин барои...

Талаботҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди такмили соҳаи мудофиаи гражданӣ

Вазифаи асосии мудофиаи граждани то солохои 80-ум мухофизати ахолии аз зарбахои восита, яроки катли ом буд. Дар солхои охир бошад, дар натичаи хамдигарфахмии рохбарони давлатхои пуриктидор, хатари яроки катли ом камтар шуд. Лекин хатари офатхои...

Феъли ёвари “to have” дар забони англисӣ

Тасрифи феъли « to have » Шакли ҳикоягӣ Шумораи танҳо Шумораи ҷамъ I have We have You have You have He has They have She has It has Шакли инкорӣ Шумораи танҳо Шумораи ҷамъ I have not We have not You have not You have not He has not They have not She...

The Heroes of Tajikistan

I know some heroes of Tajikistan. They are: Bobojon Gafurov, Sadriddin Ayni, Emomali Rahmon, Mirzo Tursunzoda, Nusratullo Makhsum and Shirinshoh Shohtemur. I want to tell you about some of them. Sadriddin Ayni is the founder of modern Tajik...

Замони ҳозираи номуайян The Present Indefinite Tense

Замони ҳозираи номуайян (The Present Indefinite Tense) амали такроран, пайдарпай ё одатан ба вуқӯъ омадаро ифода мекунад. Ин замон бо зарфҳои usually –одатан, always -ҳамеша, sometimes - баъзан, often - зуд-зуд, seldem-гоҳ-гоҳ, every day -ҳар рӯз...

Феъли ёвари «to be» дар забони англисӣ

Феъли «to be» дар замони ҳозира бо се шакл тасриф мешавад. Am- барои шахси якуми танҳо (I) I s- барои шахси сеюми танҳо (He, She, It) Are - барои шахси дуюми танҳо ва шахсони ҷамъ (We, You, They) Ин феълҳо ба забони тоҷикӣ ба маънои «аст», «ҳаст»ва...

Алифбои забони англисӣ

Дар алифбои забони англисӣ 26 ҳарф ва 44 овоз мавҷуд аст. There are 26 letters and 44 sounds in English alphabet Садонокҳо (vowels): 6 ҳарф, 20 овоз Ҳамсадоҳо (consonants): 20 ҳарф, 24 овоз Ҳарф Тарзи талаффуз ба забони англисӣ Тарзи талаффуз ба...

Технологияи тайёр кардани ороиши қуроқдӯзии миллӣ

Технологияи тайёр кардани ороиши қуроқдӯзии миллӣ таърихи қадима дорад, ки дар ҳазорсолаи пеш аз милод тараққӣ кардааст. Қӯроқдӯзӣ яке аз ҳунарҳои дӯстдоштаи миллии тоҷикон мебошад, ки намуд ва дӯхти ӯ гуногун буда, рамзи баҳору олами наврӯзи аҷамро...