Чистонҳо

Як чодари зангорӣ, Шабҳо пуру рӯз холӣ. (Осмон ва ситораҳо)Гуле дидам, ки он бе хор бошад, На дар дашту на дар бозор бошад. На кас ӯро харад, не кас фурӯшад, Ҳамеша дар сараш бозор бошад. (Илм)Ҳамдаме дорам, ки бе овоз суҳбат мекунад, Бе даҳону бе...

Фармакопеяи давлатӣ. Моддаҳои заҳрнок, мухаддир ва сахттаъсир

ФАРМАКОПЕЯ (аз юнони рharmakon —дору ва роiео — тайёр мекунам), мачмуи стандартхо (намунахо)-и дорухо ва дастуруламалхоеро гуянд, ки сифати дорухоро ба меъёри муайян «медарорад. Фармакопеяро дар тибби кадими мо карободин меномиданд. Фармакопея...

Номҳои точикӣ

Шумо соҳиби тифли наврас шудед, ки он ба шумо фарзанд, набера ё худ хеши наздик аст ва намедонед ки чи гуна ба ӯ ном диҳед? Пас ин маълумотнома маҳз ба шумост! Асоси номҳои тоҷикӣ аз забони тоҷикӣ-форсӣ ва баъдан арабӣ, туркӣ ҳиндӣ ва руссӣ мебошад,...

Ташаккули нархи бозорӣ, изофагӣ ва камчинӣ

Барои ба таври осон фаҳмидани механизми нархгузории бозорӣ фавран аз мисоли мушаххас оғоз менамоем, ки аллакай ҳангоми омӯхтани бозори дучархаҳо маълумотҳо истифода гардидаанд. Дар ибтидо дар як ҷадвал ҳамаи иттилоотро оид ба бузургии талабот ва...

Шаклҳои фаъолияти соҳибкорӣ

Мазмуни со ҳ ибкор ӣ , ҳ удуд ҳ ои амалисозии он бо сохт ва шакл ҳ ои фаъолияти со ҳ ибкор ӣ зич ало қ аманд аст. Тамоми гуногунии фаъолияти со ҳ ибкор ӣ метавонад аз р ӯ и нишона ҳ ои гуногун таснифот шавад, аз ҷ умла аз р ӯ и шакл (таъйинот),...

Мазмуни соҳибкорӣ

Ҳ ама гуна фаъолияти и қ тисод ӣ бояд ма қ саднок бошад . Ма қ сади фаъолияти со ҳ ибкор ӣ – грифтани даромади и қ тисод ӣ ва зиёдкунии даромад мебошад. Ма қ сад ҳ ои со ҳ ибкор ӣ Исте ҳ соли мол ва хизматрасони ҳ о Даромад (манфиати и қ тисод ӣ )...

Атмосфера

Атмосфераи замин (юн. ατμός — бухор ва σφαῖρα — кура), ҷавви Замин — қабати гази (геосфера)-и атрофи кураи Замин. Маъмулан, зери мафҳуми атмосфераи Замин ҳамон соҳаи газии атрофи Заминро мефаҳманд, ки дар он муҳити газӣ ҳамроҳи Замин чарх мезанад....

Шеърҳо дар васфи модар

Модар бузург аст. Бузургии модар дар он аст, ки бузургтарин неъмати дунё – фарзандро ба дунё меорад. Шабу рӯз дар фикри он аст, ки фарзанд бузург, донишманд, ҳунарманд шавад ва барои ҷомеа инсони саҳмгузор гардад. Вақте ки фарзандаш 1-2 сола...