Ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои корхона

Фишангҳои танзими давлатӣ, ки дар соҳаи иқтисодиёт амал мекунанд, доираву ҳудудҳои дахолати берунаро ба корхона муайян менамоянд, аммо бартарф намесозанд. Корхонаҳои хусусӣ, кооперативӣ, саҳомӣ ва дигар намуд корхонаҳо низ аз назорати давлатӣ озод...

Корхонаҳои истеҳсолӣ

Корхонаи истеҳсолӣ воҳиди мехсусгардонидашудае мебошад, ки асоси онро коллективи меҳнатии муташаккили касбӣ ташкил медиҳад ва бо истифода аз воситаҳои истеҳсолот маҳсулоти барои истеъмолгарон зарурро тайёр мекунад. Ба сифати корхонаҳои истеҳсолӣ...

Маданият

Маданият – калимаи арабӣ буда, дараҷаи муайяни инкишофи таърихии ҷамъият, ки дар намуд ва шаклҳои ташкили ҳаёт ва фаъолияти одамон, инчунин дар сарватҳои моддӣ ва маънавии офаридаи онҳо ифода ёфтааст. Мафҳуми Маданият барои тавсифи дараҷаи моддӣ ва...

Кӯрмуш

Курмуш ҷонвари бадбӯ, бечашм, дум ва поҳои он аз ин узвҳои муш кӯчактар, хокистариранг, вале ба қавле чашми он дар зери пӯсташ ҷой гирифтааст. Дар заминҳои намнок мешавад, пайваста заминро сӯрох мекунад ва решаҳои гиёҳ ва дарахтонро мехӯрад, хусусан...

Омонимҳо

Омонимҳо (юн. йотбз — якхела ва бпута — ном) , калимаҳое, ки аз ҷиҳати талаффуз ва сохт ба ҳам монанд буда, маъноҳои гуногун доранд. Дар забон якчанд роҳи пайдоиши Омонимҳо вуҷуд дорад. Масалан, калима­ҳое ба якдигар омоним мешаванд, ки ягон...

Нумеративҳо

Нумератив (аз лот. numero — мешуморам), калимаву ҳиссачаҳои махсусе, ки ба шумора ҳамроҳ омада, шумори предметҳоро таъкид менамоянд. Масалан: нафар, cap, адад, до­на, ҷуфт, банд, бех, даста, -то, -та ва ғайра. Нумеративи нафар бо исмҳое, ки шахсро...

Сифат чист?

Сифат он ҳисаи нутқест, киаломати ашёро мефаҳмонад ва ба саволҳои чи хел? чи гуна? Ҷавоб мешавад сифат ном дорад. Сифат ин яке аз хиссахои нутки инсони буда маънои махсус дорад. Сифат худ аз номи худ маълум аст, ки ба сифати предметхо (ашёхо) бахо...

Неологизм

Неологизм ( нео - нав ва logos — калима), калима, таркиб, ибора ва мафҳумҳои нав дар забон. Таркиби луғавии забон ҳамеша дар инкишоф аст ва вобаста ба инкишофи доимии забон баъзе калимаҳо маънои нав мегиранд. Аз тарафи дигар, дар забон бисёр...

Фитри руза дар соли 2021

«Садақаи фитри рӯза» чун закот дар дини Ислом яке аз талаботҳои қонунӣ барои иҷроиш буда сарфи харҷи пулро дар назар дорад. Номи «Садақаи фитри рӯза» бо он сабаб чунин номгузорӣ шудааст, ки садақаро бинобар сабаби тамом шудани моҳи шарифи рамазон...

Писари Ватан — Достон аз Мирзо Турсунзода

Калонтарин асари дар мавзӯи Ҷанги Бу- зурги Ватанӣ навиштаи М. Турсунзода «Писари Ватан» мебошад. Мундариҷаи достон дар асоси роҳи ҷангии фарзандони халқи тоҷик ва дӯстиву рафоқати онҳо ба фарзандони халқи украин фароҳам омадааст. Дар ёздаҳ боби...