Мазмуни соҳибкорӣ

Ҳ ама гуна фаъолияти и қ тисод ӣ бояд ма қ саднок бошад . Ма қ сади фаъолияти со ҳ ибкор ӣ – грифтани даромади и қ тисод ӣ ва зиёдкунии даромад мебошад. Ма қ сад ҳ ои со ҳ ибкор ӣ Исте ҳ соли мол ва хизматрасони ҳ о Даромад (манфиати и қ тисод ӣ )...

Атмосфера

Атмосфераи замин (юн. ατμός — бухор ва σφαῖρα — кура), ҷавви Замин — қабати гази (геосфера)-и атрофи кураи Замин. Маъмулан, зери мафҳуми атмосфераи Замин ҳамон соҳаи газии атрофи Заминро мефаҳманд, ки дар он муҳити газӣ ҳамроҳи Замин чарх мезанад....

Шеърҳо дар васфи модар

Модар бузург аст. Бузургии модар дар он аст, ки бузургтарин неъмати дунё – фарзандро ба дунё меорад. Шабу рӯз дар фикри он аст, ки фарзанд бузург, донишманд, ҳунарманд шавад ва барои ҷомеа инсони саҳмгузор гардад. Вақте ки фарзандаш 1-2 сола...

Дуои Қунут (Кунут)

Дуои Қунут (Кунут) – ин як намуди дуо мебошад. Дар мазҳаби Ҳанафӣ пайравони он дар ракати севуми намози Хуфтан (Витр) то ба рукӯъ рафтан ин дуоро мехонанд. Дар забони арабӣ Кунутро « القنوت » мегуянд ва ва маънои итоаткориро дорад. Кунут яке аз...

Омўзиши географияи Тоҷикистон дар давраи истиқлолият

Ба даст овардани истиқлолият дар қатори дигар пешравиҳо барои инкишоф додани илм, аз ҷумла илми география имконияти калон фароҳам овард. Барои он ки шароити нави сиёсӣ ва гузариш ба иқтисодиёти бозоргонӣ дар назди хоҷагии халқи мамлакат вазифаҳои...

Омўзиши табиат ва хоҷагии халқи Тоҷикистон

Ба даст овардани истиқлолият дар қатори дигар пешравиҳо барои инкишоф додани илм, аз ҷумла илми география имконияти калон фароҳам овард. Барои он ки шароити нави сиёсӣ ва гузариш ба иқтисодиёти бозоргонӣ дар назди хоҷагии халқи мамлакат вазифаҳои...

Муносибати босалоҳият дар таълими ҷомеашиносӣ чист?

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар татбиқи сиёсати маориф пайваста кӯшиш менамояд, ки низоми таълимро ҳамқадами замон намуда, тадбирҳои мушаххасро амалӣ гардонад. Ҳамин буд, ки соли 2012 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Стратегияи рушди маориф барои...

Эссе чист?

Хонандагони мо то имрӯз дар дарсҳои забон ва адабиёти тоҷик бештар имло, нақли хаттӣ ва иншо менавиштанд. Акнун омузгоронро зарур аст, ки роҳу усулҳои навиштани эссеро омӯзонанд. Агар омӯзгор худ соҳибмаърифат бошад, пас шогирдаш бомасъулият шуда,...

Методология ва техникаи гузаронидани тадқиқоти сотсиологӣ

Нақша: 1. Тадқиқоти сотсиологӣ ва намудҳои он 2. Барномаи тадқиқот ва қисматҳои таркибии он 3. Интихобнома 1. Тадқиқоти сотсиологӣ ва намудҳои онТадқиқоти сотсиологӣ яке аз тарзҳои асосии инкишофи донишҳои сотсиологӣ мебошад, ки тадқиқотчӣ ё гурӯҳи...

Каҷрафторӣ ва назорати иҷтимоӣ

Нақша: 1. Хусусиятҳои умумии арзишҳо ва меъёрҳои иҷтимоӣ 2. Каҷрафтории иҷтимоӣ ва намудҳои он 3. Назарияҳои каҷрафтории иҷтимоӣ 4. Назорати иҷтимоӣ 1. Хусусиятҳои умумии арзишҳо ва меъёрҳои иҷтимоӣ Ҳаёти инсони чунин сохта шудааст, ки рафтору амали...