Замони ҳозираи номуайян The Present Indefinite Tense


Замони ҳозираи номуайян The Present Indefinite Tense  Замони ҳозираи номуайян (The Present Indefinite Tense) амали такроран, пайдарпай ё одатан ба вуқӯъ омадаро ифода мекунад. Ин замон бо зарфҳои usually –одатан, always -ҳамеша, sometimes - баъзан, often - зуд-зуд, seldem-гоҳ-гоҳ, every day -ҳар рӯз ва ғайра сохта мешавад.
      For example: I usually get up early morning. Ман  одатан пагоҳии барвахт 
аз хоб мехезам.
My course – mate goes to the library every day. Ҳамкурси ман  ҳар рӯз ба 
китобхона меравад. 
       Дар ҷумлаҳои ҳикоягии замони ҳозираи номуайян барои шахси сеюми 
шумораи танҳо (He, She, It)  ба феълҳо суффикси “s” ҳамроҳ мегардад.
          For example: She lives in the city. ӯ дар шаҳр зиндагӣ мекунад.
 Агар феъл бо ҳарфҳои s,ss,ch,sh,x,o тамом шавад, он гоҳ суффикси “es”ҳамроҳ 
мегардад.
       For example: Saifulloeva teaches by pharmacology subject. Сайфуллоева аз фанни фармакология дарс медиҳад. 
       Шакли ҷумлаҳои саволӣ ва инкории ин замон бо феъли ёридиҳандаи“to do(does)”сохта мешавад. Феъли ёридиҳандаи  “do(does)” дарҷумлаҳоисаволӣ ва инкорӣ тарҷума намешавад.  
 
ШаклPresent Indefinite
ҲикоягӣWe study English
My sister works in the hospital.
СаволӣDo we study English?
Yes, we do. No, we do not.
Does my sister work in the hospital?
No, she does not.
Yes, she does
ИнкорӣWe do not study English.
My sister does not work in the hospital.

Комментарии (0)

Имя:*
E-Mail:
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив