Тест аз фанни ҷарроҳия барои донишҷӯён


Тест аз фанни ҷарроҳия барои донишҷӯёнАсептика чист:
- маҷмӯи чорабиниҳое, ки банобуд сохтани микромавҷудотҳо дар захм ва дар тамоми вуҷуди инсон равон карда шудаанд;
 - нобуд намудани микромавҷудотҳои бемориофар; 
- нобуд намудани ҳамаи мавҷудотҳои зинда (бактерияҳо, вирусҳо, ҳогҳо (спораҳо); 
+ маҷмӯи чорабиниҳое, ки афтодани микромавҷудотҳоро ба захм пешгирӣ менамоянд; 
- нобуд намудани микромавҷудотҳо дар моеъотҳои вуҷуд;
 
Антисептика чист:
+ маҷмӯи чорабиниҳое, ки ба нобуд сохтани микромавҷудотҳо дар захм ва дар тамоми вуҷуди инсон равон карда шудаанд; 
- нобуд намудани микромавҷудотҳои бемориофар; 
- нобуд намудани ҳамаи мавҷудотҳои зинда (бактерияҳо, вирусҳо, ҳогҳо (спораҳо); 
- маҷмӯи чорабиниҳое, ки афтодани микромавҷудотҳо ба захм пешгирӣ менамоянд;
- бесироятӣ;
 
Бесироятгардонӣ (стерилизатсия) чист:
- маҷмӯи чорабиниҳое, ки ба нобуд сохтани микромавҷудотҳо дар захм ва дар тамоми вуҷуди инсон равон карда шудаанд; 
- нобуд намудани микромавҷудотҳои бемориофар; 
+ нобуд намудани ҳамаи мавҷудотҳои зинда (бактерияҳо, вирусҳо, ҳогҳо (спораҳо); 
- маҷмӯи чорабиниҳое, киафтоданимикромавҷудотҳобазахмпешгирӣ менамоянд; 
- зиддиуфунатӣ;
 
Гандзидоӣ (дезинфексия) чист:
- маҷмӯи чорабиниҳое, кибанобудсохтанимикромавҷудотҳодарзахмвадартамоми вуҷуди инсон равон карда шудаанд; 
+ нобуд намудани микромавҷудотҳоибемориофар;
- куштани тамоми намудҳоимикромавҷудотҳо; 
- маҷмӯи чорабиниҳое, киафтоданимикромавҷудотҳобазахмпешгирӣ менамоянд; 
- антибиотикҳо;
 
Дар муддати 1 дақиқа дастонро қаблазҷарроҳӣ покизасозӣ менамоянд, дар маҳлули:
- гибитан; 
+ первомур (С-4); 
- спирти навшодир; 
- йодонат; 
- бо муқаттар;
 
Асосгузори услуби (методи) антисептикӣ дар ҷарроҳия:
- Буқрот (Ҳиппократ); 
- ЛуиПастер; 
+ Д.Листер; 
- Н.И.Пирогов; 
- К.Т.Тоҷиев;
 
Асосгузори асептика: 
+ Бергман; 
- Д.Листер; 
- Дяконов; 
- Л. Пастер; 
- Кох;
 
Бо мақсадигандзидоии (безараргардонии, дезинфексияи) олотҳоистифоданамебаранд:
- автоклавикунонӣ; 
- ҷӯшонидан; 
+ ба камераи буғӣ-формалинӣҷой кардан; 
-  ба ҷевони хушктафсон ҷой кардан; 
- ба спирти этилии 96% ҷой кардан;
 
Ба услуби физикии бесироятгардонӣ (стерилизатсия) мансуб  мебошанд: 
+ автоклавикунонӣ; 
- ба маҳлули 70% спиртғӯтонидан; 
- ба маҳлули 6% пероксидиҳидрогенғӯтонидан; 
- бо буғиформалинтаъсирнамудан; 
- баспиртинавшодирҷой кардан;
 
Услуби биологии антисептика:
- истифодабарии маҳлулиспиртии 5% йод; 
+ истифодабариимаҳсулотихунӣ; 
- покизасозии аввалини ҷарроҳиизахм; 
- истифодабариимаҳлули 10% хлоридинатрий; 
- истифодабариипероксидиҳидроген;
 
Услуби кимиёии антисептика:
+ истифодабарии доругиҳоисулфаниламидӣ; 
- истифодабарии маҳлули 10% хлоридинатрий; 
- покизасозии аввалини ҷарроҳии захм; 
- истифодабарии зардоб ва моя (ваксина); 
- истифодабарии автоклавкунонӣ;
 
Услуби физикии антисептика:
- истифодабарии антибиотикҳо; 
+ истифодабариимаҳлули 10% хлоридинатрий; 
- хунгузаронӣ; 
- истифодабарии маҳлули 96% спирт; 
- истифодабарии ваксинаҳо;
 
Услуби механикии антисептика:
+ покизасозии аввалини ҷарроҳии захм; 
- истифодабариимаҳлули 1% сабзрангиалмосӣ (бриллиантӣ); 
- истифодабарии маҳлули 96% спирт; 
- истифодабариибактериофагҳо; 
- истифодабариианатоксинҳо.
 
Дар мавриди 2 атмосфера будани фишор дар автоклав ҳамачизҳоробесироятмегардонанд, бағайраз:
- сорангҳобонишонаи“200°С”; 
+ дастпӯшакҳоирезинӣ; 
- масолеҳизахмбандӣ; 
- олотҳоиҷарроҳӣ; 
- хилъатҳо;
 
Дар мавриди 1,1 атмосфера будани фишор дар автоклав бесироят мегардонанд:
- сорангҳобонишонаи“200°С”; 
- масолеҳизахмбандӣ; 
-  ҷойпӯшҳоиҷарроҳӣ. 
+ дастпӯшакҳоирезинӣ; 
-  олотҳоиҷарроҳӣ;
 
Чиро дар ҷевони хушктафсонӣ бесироят мегардонанд:
- ҳамаисорангҳо; 
+ сорангҳо бо нишонаи “200°С”; 
- системаҳоияккарата; 
- ҷойпӯшҳоиҷарроҳӣ; 
- доругиҳоиампулиро;
 
Дар мавриди дар автоклав фишор 2 атм. будан, ҳароратбачандбаробараст:
- 110°С; 
- 120°С; 
+ 132°С; 
- 150°С; 
- 200°С;
 
Ҳароратдарҷевони хушктафсонӣба чанд баробар аст:
- 110°С; 
- 120°С; 
- 132°С; 
- 150°С; 
+ 180°С;
 
Дар мавриди дар автоклав фишор 1,1 атм. будан, ҳароратбачандбаробараст:
- 110°С; 
+ 120°С; 
- 132°С; 
- 150°С; 
- 200°С;
 
Кадом модда барои назорати бесироятӣ дар автоклав, дар мавриди фишор 2 атм будан истифода бурда мешавад:
- сулфур; 
+ дурдаи пешоб; 
- сахароза; 
- фенатсетин; 
- фенол;
 
Кадом модда барои назорати бесироятӣ дар ҷевони хушктафсонӣ истифода бурда мешавад:
- ҷавҳари бензоӣ; 
- дурдаи пешоб; 
- фенатсетин; 
+ тиодурдаи пешоб; 
- сулфати калсий;
 
Озмоиш барои муайян намудани сифати покизасозии қаблибесироятгардонииолотҳо:
- бензидинӣ; 
+ азопирамӣ; 
- бензоӣ; 
- никотинамидӣ; 
- йодӣ;
 
Олотҳоиэндоҷарроҳиробесироятмегардонанд:
- дар автоклав; 
- дар ҷевони хушктафсонӣ;
+ бо усули сард; 
- бо усули ҷӯшонидан; 
- бо ҳамаиусулҳоиномбаршуда;
 
Дастпӯшакҳородарбузургиҳоифизикиизеринбесироятмегардонанд:
- 1 атм, 60 дақиқа;
- 2 атм, 20 дақиқа; 
+ 1 атм, 45 дақиқа; 
- 1,5 атм, 45 дақиқа; 
- 1,1 атм, 10 дақиқа;
 
Аз ҳамауслубибоэътимодиназоратибесироятииҷойпӯшҳо:
+ бактериолоҷӣ; 
- техникӣ; 
-  физикӣ; 
- кимиёӣ; 
- азназаргузаронӣ;
 
Пешгирии сирояти ҳавоироамалӣ месозанд:
- бо гандзидоии олотҳо; 
+ борӯбучини намнок; 
- бо бесироятгардонии олотҳо; 
- бопӯшидани ниқоб; 
- бопӯшидани дастпӯшак;
 
Дар мавриди истифодабарии услуби физикии бесироятгардонӣ мумкин аст пайдо шаванд: 
+ фотодерматозҳо; 
- дисбактериозҳо; 
- заҳролудӣ; 
- кандидозҳо; 
- бемориҳоиузвҳоидохилӣ;
 
Ба гурӯҳигалоидҳомансубмебошанд:
- пероксиди ҳидроген; 
+ йодонат; 
- сабзрангиалмосӣ; 
- фуратсиллин; 
- пенитсиллин;
 
Аз рӯйи вақтвасамаранокӣ усули аз ҳамабеҳтарини покизасозии дастон:
- Спасокукотский -Кочергин; 
- Алфелд; 
- Фюрбрингер; 
+ бо первомур; 
- бо серигел;
 
Истифодабарии лазер дар ҷарроҳия мансуб аст, ба антисептикаи:
- механикӣ; 
+ физикӣ;
- биологӣ; 
- кимиёӣ; 
- омехта;
 
Дастгоҳитахдирӣ-нафасӣ гандзидоӣ безарар гардонида мешавад, бо маҳлули:
- маҳлули 96% спиртиэтилӣ   - 10 дақиқа;
- формалдегиди 10% - 10 дақиқа; 
-  хлорамини 1% - 60 дақиқа; 
+ пероксидиҳидроген-60 дақиқа; 
-  фуратсиллини 0,02% -1 соат;
 
Барои назорати сифати покизасозии дастон истифода мебаранд:
- индикаторҳоиҳароратӣ; 
+ назорати бактериолоҷӣ; 
- озмоиши фенолфталеинӣ; 
- озмоиши амидопиринӣ; 
-  ҳамаиусулҳоиномбаршуда;
 
Ҳангомиҷобаҷокунии “намудии” қуттиҳоиқатронкунӣ, ба он ҷой мекунанд:
- маводи заруриро барои ҷарроҳиимуайян; 
+ якнамудимасолеҳҳоро; 
- маводиизаруриибандишгоҳдардавомирӯз; 
- маводи зарурӣ барои омодагии ҳамшираитиббӣ ба амалиёти ҷарроҳӣ; 
- олотҳоитиббӣ;
 
Фоизи аз ҳама бештар истифодашавандаи спирти этилӣ:
- 1%; 
- 3%; 
+ 96%; 
- 10%; 
- 40%;
 
Мӯҳлати тар кардани олотҳои тиббӣ дар маҳлули 3% хлорамин, ҳангоми покизасозии қабли бесироятгардонӣ:
- 15 дақиқа; 
- 45 дақиқа; 
+ 1 соат; 
- 3 соат; 
- 10 соат;
 
Мӯҳлатитар кардани олотҳоитиббӣ дар маҳлули шӯянда:
- 5 дақиқа; 
+ 15 дақиқа; 
- 45 дақиқа; 
- 60 дақиқа; 
- 3 соат;
 
Мӯҳлатимаҳфуздорӣ дар маҳлули 6% пероксидиҳидроген, ҳангомибесироятгардониикимиёӣ, дар ҳарорати 50°С:
- 30 дақиқа;
- 1 соат; 
+ 3 соат; 
- 6 соат; 
- 10 соат;
 
Мӯҳлатимаҳфуздорӣ дар оби муқаттар, пасазбесироятгардониикимиёӣ бо маҳлули 6% пероксидиҳидроген:
+ 5 дақиқа; 
- 15 дақиқа; 
- 30 дақиқа; 
- 45 дақиқа; 
- 3 соат;
 
Мӯҳлатигандзидоӣ тавассути ҷӯшонидан:
- 15 дақиқа; 
+ 30 дақиқа; 
- 45 дақиқа; 
- 60 дақиқа; 
- 4 соат;
 
Истифодабарии нурҳои ултрабунафш ба кадом услуби антисептика мансуб мебошад:
- механикӣ; 
+ физикӣ; 
- кимиёӣ; 
- биологӣ; 
- омехта;
 
Истифодабарии ферментҳоипротеолитикӣ ба кадом услуби антисептика мансуб мебошад:
- механикӣ; 
- физикӣ; 
- кимиёӣ; 
+ биологӣ; 
- омехта;
 
Покизасозии аввалини ҷарроҳиизахмбакадомуслубиантисептикамансубмебошад:
+ механикӣ; 
- физикӣ; 
- кимиёӣ; 
- биологӣ; 
- омехта;
 
Бо кадом услуб сорангҳовасӯзанҳоибесироятмегардонанд:
- нурҳоиултрабунафш;
- фавқуссадо (ултрасадо); 
+ гамма-нурзанонӣ; 
- бо маҳлулидезоксон-1; 
- боантибиотикҳо;
 
Кадом антисептик барои бесироятгардонии кетгут бо усули Губарев истифода бурда мешавад:
- йодонат; 
- спирти этилӣ; 
- гибитан; 
+ маҳлулиспиртииЛюгол; 
- маҳлулифизиологӣ;
 
Фоизи аз ҳамабештаристифодашавандаимаҳлулиспиртиийод:
- 1%; 
+ 5-10%; 
- 20%; 
- 25%; 
- 40%;
 
Фоизи аз ҳамабештаристифодашавандаифуратсиллин:
- 1;500; 
- 1;1000; 
- 1;2000; 
+ 1;5000; 
- 1;10000;
 
Фоизи аз ҳамабештаристифодашавандаипероксидиҳидроген:
- 1%; 
+ 3%; 
- 10%; 
- 30%; 
- 50%;
 
Фоизи аз ҳамабештар истифодашавандаи сабзранги алмосӣ:
- 0,1%; 
+ 1%; 
- 5%; 
- 10%; 
- 20%;
 
Фоизи йодопирон барои покизасозии дастон:
+ 0,1%; 
- 1%; 
- 2%; 
- 5%;
- 10%;
 
Давомнокии бесироят боқӣ мондани масолеҳдарқуттииқатронкунӣ(бикс):
- 1 рӯз; 
+ 3 соат; 
- 5 соат; 
- 10 соат; 
- 15 соат;
 
Бесироятии қуттииқатронкуниикушодамаҳфузмемонад:
+ 6 соат; 
- 12 соат;
- 10 соат; 
- 24 соат; 
- 30 соат;
 
Рӯбучини ҳаматарафаи (генералии) қисмиамалгоҳиҷарроҳӣ гузаронида мешавад, 1 маротиба дар:
- 1 моҳ; 
+ 1 ҳафта; 
- 10 рӯз; 
- 2 ҳафта; 
- 24 соат;
 
Рӯбучини ҷории  амалиётгоҳиҷарроҳӣ гузаронида мешавад:
- рӯзе 1 маротиба; 
+ дар давоми тамоми рӯзи корӣ; 
- қаблазҷарроҳӣ; 
- дар охири рӯзи корӣ; 
- рӯзе 3 маротиба;
 
Давомнокии бесироятии сорангҳодаркоғазхалтаҳоибанамнокӣ устувор:
- 1 рӯз; 
+ 3 шабонарӯз; 
- 5 шабонарӯз; 
- 10 шабонарӯз; 
- 1 моҳ;
 
Дастпӯшакҳоиҷарроҳиротавассутиҳамаиуслубҳобесироятмегардонанд, бағайраз:
- автоклавикунонӣ; 
+ спирти этилӣ; 
- маҳлули 4,8% первомур; 
- гамма-нурзанонӣ; 
- хушктафсонӣ;
 
Барои покизасозии майдони ҷарроҳӣҳамаиантисептикҳороистифодамебаранд, бағайраз:
+ первомур; 
- йодонат; 
- йодопирон; 
- гибитан; 
- маҳлулиспиртии 10% йод;
 
Барои покизасозии дастон ҳамаиантисептикҳороистифодамебаранд, бағайраз:
+ перманганати калий; 
- первомур; 
- йодопирон; 
- маҳлулиспиртиибиглюконатихлоргексидин; 
- маҳлулиспиртии 10% йод;
 
Сироят ба захм бо роҳиэкзогенӣ ворид мешавад, аз:
- дандонҳоитавассутипӯсидан вайроншуда; 
+ муҳитиатроф; 
- бодомакҳоибаилтиҳобмубталогашта; 
- гурдаҳоибакасолатмубталогашта;
- узвҳоидохилӣ;
 
Сироят ба захм бо роҳиэндогениизеринворидмешавад:
- ҳавоӣ-қатраӣ; 
- тамосӣ; 
- ҳавоӣ - ғуборӣ; 
+ лимфогенӣ; 
- тавассути даҳон;
 
Дар қисмиамалгоҳиҷарроҳӣ кишти бактериолоҷии ҳаворомегузаронанд:
- моҳе 4 маротиба; 
+ моҳе 1 маротиба; 
- дар 3 моҳ 1 маротиба; 
- дар 2 моҳ 1 маротиба; 
- дар 12 моҳ 1 маротиба;
 
Бесироятгардонии дастгоҳҳоидаруннигариродаркамераибуғиформалинӣ гузаронида мешавад, дар муддати:
- 6 -12 соат;
- 2 - 6 соат; 
+ 24 - 48 соат; 
- 12 - 20 соат; 
- 72 соат;
 
Муҳлати иваз намудани спирти этилӣ, ҳангомидаронмаҳфуздоштанириштаиабрешимӣ:
- ҳар 5 рӯз пас; 
+ ҳар 10 рӯз пас; 
- ҳар 20 рӯз пас; 
- ҳармоҳ; 
- ҳар 3 моҳпас;
 
Вақтбароибесироятгардонииҷойпӯшҳо, дарбесироятгардонакибуғӣ (автоклав), ҳангомифишорибуғ 2 атмбудан:
- 15 дақиқа; 
+ 20 дақиқа; 
- 45 дақиқа; 
- 60 дақиқа; 
- 150 дақиқа;
 
Вақтбароибесироятгардонииҷойпӯшҳо, дарбесироятгардонакибуғӣ (автоклав), ҳангомифишорибуғ 1,1 атмбудан:
+ 45 дақиқа; 
- 60 дақиқа; 
- 1,5 соат; 
- 2 соат; 
- 5 соат;
 
Вақтбароибесироятгардонииолотҳоиҷарроҳӣ дар ҷевони хушктафсонӣ, ҳангомиҳарораташ 180°Сбудан:
- 4 дақиқа; 
+ 1 соат; 
- 1,5 соат; 
- 2 соат; 
- 3 соат;
 
ВақтипокизасозиидастондармаҳлулиС-4 (первомур):
- 5 дақиқа; 
+ 1 дақиқа; 
- 3 дақиқа; 
- 10 дақиқа; 
- 50 дақиқа;
 
Кадом намуди антисептикаро, дар мавриди захми латии дастпанҷа, дар шароити нуқтаиосебшиносӣ бояд истифода намуд:
- физикӣ; 
+ кимиёӣ; 
- механикӣ; 
- биологӣ; 
- омехта;
 
Барои беравғангардонӣ, масолеҳидӯхтро меғӯтонанд, ба:
- маҳлули 5% спиртиийод; 
+ эфир; 
- первомур; 
- маҳлули 3% пероксидиҳидроген; 
- маҳлулиспиртиэтилии 96%;
 
Хусусияти хоси хунравии шараёнӣ:
- ҷоришавии хун бо фавраи доимӣ; 
+ ҷоришавии хун бо фавраи набазонии (фаввораи) сурхи равшан; 
- ҷоришавии сусти хун (бо қатраҳо); 
- азҳамаисатҳизахмӣ хун меравад; 
- фаввора мезанад;
 
Хусусияти хоси хунравии варидӣ:
+ ҷоришавии хун бо фавраи доимӣ; 
- ҷоришавии хун бо фавраи набазонии (фаввораи) сурхи равшан; 
- ҷоришавии сусти хун (бо қатраҳо); 
- азҳамаисатҳизахмӣ хун меравад; 
- фаввора намезанад;
 
Хусусияти хоси хунравии лаҳимӣ (паренхиматозӣ):
- ҷоришавии сусти хун (бо қатраҳо); 
- ҷоришавии хун бо фавраи набазонии (фаввораи) сурхи равшан; 
+ аз ҳамаисатҳизахмӣ хун меравад; 
- ҷоришавии хун бо фавраи доимӣ; 
- фаввора мезанад;
 
Падидаи хоси хунравии дохилӣ:
- баландшавии фишори шараёнӣ; 
+ паридани ранги пӯст; 
- сурхшавии пӯст; 
- брадикардия; 
- варами пӯст;
 
Нишонаи хоси ҳемоторакс:
+ кундшавии садои ангуштзанӣ (перкуторӣ); 
- эмфиземаи зерипӯстӣ; 
- варам дар минтақаиқафасисина; 
- камшавиимиқдоринафаскашӣ;
- дарди шикам;
 
Гематома чист:
- ҷамъшавии хун дар ковокии буғум;
- ҷамъшавии хун дар ковокии шушпарда; 
- ҷамъшавии хун дар ковокии ғилофидил (перикард); 
+ ҷамъшавии хун дар бофтаҳо; 
- ҷамъшавии хун дар ковокии кос;
 
Гемартроз чист:
+ ҷамъшавии хун дар ковокии буғум; 
- ҷамъшавии хун дар ковокии шикам; 
- ҷамъшавии хун дар бофтаҳо; 
- ҷамъшавии хун дар ковокии ғилофидил (перикард);
- ҷамъшавии хун дар ковокии шушпарда;
 
Гемоторакс чист:
+ ҷамъшавии хун дар ковокии шушпарда;
- ҷамъшавии хун дар ковокии косахонаи сар; 
- ҷамъшавии хун дар ковокии ғилофидил (перикард); 
- ҷамъшавии хун дар ковокии шикам;
- ҷамъшавии хун дар ковокии кос;
 
Гемоперикардиум чист:
- ҷамъшавии  хун дар ковокии шушпарда;
+ ҷамъшавии хун дар ковокии ғилофидил (перикард); 
- ҷамъшавии хун дар ковокии буғумҳо; 
- ҷамъшавии  хун дар ковокии косахонаи сар (ҷумҷума); 
- ҷамъшавии  хун дар ковокии шикам;
 
Гемоперитонеум чист:
- ҷамъшавии хун дар бофтаҳо; 
- ҷамъшавии хун дар ковокии косахонаи сар (ҷумҷума); 
+ ҷамъшавии хун дар ковокии шикам; 
- ҷамъшавии хун дар ковокии ғилофидил (перикард); 
- ҷамъшавии хун дар ковокии буғумҳо;
 
Ба хунравии меъдаӣ хос мебошад:
- хунолудии анбӯҳинаҷосатӣ;
+ қайкуниитаҳшиниқаҳваранг; 
- ихроҷи хуни кафкдор аз даҳон; 
- садоикундшавӣ дар ҷойҳоинишебиғуншавиимоеотдаршикам; 
- сулфа;
 
Дар мавриди садмаи (шоки) хуншор (геморрагӣ):
- набз ва фишори шараёнӣ мӯътадил; 
- набз мӯътадил, фишори шараёнӣ баланд; 
- набз афзуда, фишори шараёнӣ баланд мешавад; 
+ набз афзуда, фишори шараёнӣ меафтад;
- набз кам шуда, фишори шараёнӣ мӯътадил;
 
Дар мавриди садмаи (шоки) хуншор (ҳеморрагӣ) дар таҳлиликлиникиихунмиқдориэритроситҳо:
- 4,5 х 10¹²/л;
+ 2,5 х 10¹²/л; 
- 3,5 х 10¹²/л; 
- 5,5 х 10¹²/л;
- 7,5 х 10¹²/л;
 
Усули муваққатиибоздоштанихунравӣ:
- истифодабарии пардаи фибринӣ; 
+ ҳаддалимконқатнамуданидаст (пой) дарбуғум;
- тобдиҳиихунраг; 
- бастанихунрагдарзахм;
- хунгузаронӣ;
 
Усули муваққатиибоздоштанихунравӣ:
- фатилазании захм бо чарбуи шикам;
- истифодабарии фибриноген; 
+ бо ангушт пахш намудани хунраг бо қади (дарозии) он; 
- бастанихунрагдарзахм;
- хунобагузаронӣ;
 
Барои комилан боздоштани хунравӣ, бо усули механикӣ   истифода мебаранд:
- ҳаддалимконқатнамуданидаст (пой) дарбуғум; 
- тазриқивикасол; 
+ барканданиузв; 
- гузоштанитобидаи (тасмаи) резинӣ;
- ҳолати болобардории даст (пой);
 
Дар мавриди хунравии шараёнӣ тобидаи резиниро мегузоранд:
+ болотар аз захм; 
- аз боло ва поётар аз захм; 
- поёнтар аз захм; 
- масофа аз захм аҳамиятнадорад; 
- бевоситадархудизахм;
 
Барои муваққатанбоздоштанихунравииваридӣ   истифода мебаранд:
+ гузоштани бандинаи фишордиҳанда;
- гузоштанипротези хунрагӣ; 
- гузоштани дарзи хунрагӣ; 
- хунгузаронӣ;
- хлориди калтсий;
 
Барои муваққатанбоздоштанихунравиишараёнӣ   истифода мебаранд:
- тампонадаи захм бо чарбуи шикам; 
- гузоштани дарзи хунрагӣ;
+ гузоштани тобидаи (тасмаи) резинӣ; 
- бастани хунраг дар захм;
- глюконати калтсий;
 
Барои комилан боздоштани хунравӣ,   тавсия медиҳанд:
+ хунгузаронӣ;
- гузаронидани анбӯҳиэритротситӣ; 
- гузаронидани анбӯҳилейкотситӣ; 
- истифодабарии фибринолизин;
- болобардории даст (пой);
 
Дар мавриди муоинаи бемори хунравии меъдаӣ дошта, ҳамшираитиббӣ:
+ фишори шараёниро чен менамояд; 
- мавҷудияти варамро тафтиш менамояд; 
- ҳолатиғуддаҳоилимфавиробаҳомедиҳад; 
- шунавоиигӯшро тафтиш менамояд;
- қадибеморроченменамояд;
 
Пас аз хунравии шадид, аввалан бузургиҳоизеринилабораторӣ тағйирмеёбанд:
- рН хуни шараёнӣ;
+ Hb (гемоглобин) ва Ht (гематокрит); 
- фишори мараказии варидӣ; 
- бо оксиген бойшавии оксиген;
- таҳлилипешоб;
 
Ҳамшираитиббӣ барои бартараф намудани хунравии варидӣ аз захм:
- покизасозии аввалини захмро мегузаронад;
+ бандинаи фишордиҳандаромегузорад; 
- тобидаирезиниишараёниромегузорад; 
- лигатураробахунрагмегузорад;
- хунрагромедӯзад;
 
Мудохилаи ҳамширагӣ дар мавриди хунравӣ аз шараёни рон:
- истифодабарии исфанҷи хунбоздоранда;
- фатилазании захм; 
+ гузоштани тобидаи резинии шараёнӣ; 
- гузоштани бандинаи фишордиҳанда; 
- гузоштанидарзихунраг;
 
Дар мавриди амалисозии марҳилаиякумиравандиҳамширагӣ, дар бемори хунравии дохилӣ дошта, ҳамшираитиббӣ:
+ ба набз баҳомедиҳад; 
- муаммоҳоибеморромуқаррарменамояд; 
- нақшаипарасторииҳамширагиротартибмедиҳад;
- мақсадҳои парасториро аниқ ифода менамояд; 
- дастамалҳороиҷро менамояд;
 
Нишонаҳоидурустгузоштанитобидаирезинӣ:
- кабудии пӯст; 
- баландшавии ҳароратпоёнтаразтобида;
- мавҷуд набудани ҳиссиётпоёнтаразтобида; 
+ нестшуданинабзиканорӣ;
- сурхшавии пӯст;
 
Дар фасли зимистон, вақтиҳаддалимкондарбаданибеморбуданитобидаирезинӣ:
- 30 дақиқа;
- 60 дақиқа;
+ 1,5соат;
- 2 соат;
- 5 соат;
 
Дар фасли тобистон, вақтиҳаддалимкондарбаданибеморбуданитобидаирезинӣ:
- 30 дақиқа; 
- 60 дақиқа; 
+ 2 соат; 
- 1 соат; 
- 5 соат;
 
Норасоиҳоигузоштанитобидаирезинӣ:
- мураккабии истифодабарӣ;
- қатъгардиихунравӣ;
- мавҷуд набудани ҳиссиётпоёнтаразтобида; 
+ фишорёбиибофтаҳоинармватанаҳоиасабӣ;
- пастшавии фишори шараёнӣ;
 
Усули боздоштани хунравии лаҳим (паренхимӣ):
- гузоштани бандинаи фишордиҳанда;
+ тампонадаизахмбочарбуишикамёмушак; 
- гузоштанидарзихунрагӣ; 
- захмбандӣ кардани хунрагҳоихуншор;
- гузарониданианбӯҳиэритротситӣ;
 
Дар мавриди хунравии шадид васоити доругии зеринро мавриди истифода қарормедиҳанд, бағайраз:
- дитсинон; 
- викасол;
+ аналгин;
- ҷавҳари (ҳомизи, атсиди) аминокапронӣ; 
- этамзилати натрий;
 
Боздоштани муваққатиихунравироазшараёнрагизериқулфакӣ, тавассути усулҳоизеринмегузаронанд, ба ғайраз:
- тавассути ангушт пахш намудан; 
- тампонадаи захм; 
+ тазриқиадреналин; 
-  ҳаддалимконазҳамдуркардабақафобурданидастон; 
- ягонвариантдурустнест;
 
Дар мавриди  хунравӣ дар сеяки миёнаи банди даст тобидаи резиниро гузоштан мумкин аст:
- дар сеяки миёнаи бозу;
- дар сеяки болоии бозу; 
+ дар сеяки болоии банди даст; 
- дар буғумикитф;
- даргардан;
 
Хуншорӣ   - ин:
+ оғушташавиипаҳнёфтаибофтаҳобохун; 
- ҷамъшавии ҳудуднокихундарбофтаҳо; 
- ҷамъшавии хун дар ковокии шушпарда; 
- ҷамъшавии хун дар ковокии шикам; 
- ҷамъшавии хун дар ковокии буғум;
 
Дар мавриди хунравии шушӣ хун мешорад:
+ сурхи равшан (гулгун) ва кафкдор;
- ба монанди “таҳшиниқаҳваранг”; 
- сиёҳчатобилахта-лахта; 
- сиёҳчатобиолучаранг; 
- рангизардчатоб;
 
Ба бемори наҷосаташ қатронӣ (сиёҳчатоб), зарурмебошад:
- гузоштани гармкунак ба шикам; 
- иҷро намудани обзании (“ваннаи”) сарди дастӣ ва пойӣ; 
- имолагузории тозакунанда бо би хунук; 
+ таъмин намудани оромӣ, хабар додан ба духтур;
- нӯшидани моеи гарм;
 
Васоити биологии таъсироташ умумӣ барои боздоштани хунравӣ: 
+ хунобаи (плазмаи) аслӣ; 
- дитсинон; 
- исфанҷи хунбоздоранда; 
- тромбин; 
- пардаи фибринӣ; 
 
Дар мавриди гумонбарӣ ба хунравии меъдаӣ, бояд иҷро намуд: 
+ фиброгастродуоденоскопияи (ФГДС) таъҷилӣ; 
- сандзании меъда; 
- аксбардории рентгении меъда бо додани барий; 
- таҳқиқотинаҷосат барои хуни ниҳонӣ (ноаён); 
- шустани меъда бо оби гарм; 
 
Васоити зеридастӣ барои боздоштани хунравии шараёнӣ:
- сим; 
- пакети полиэтиленӣ; 
- риштаи капронӣ; 
+ тасма; 
- тобидаи резинӣ;
 
Шараёнраги зериқулфакиродармавридихунравӣ аз он пахш мекунанд, ба:
- кунҷи ҷоғипоён; 
- қулфак; 
- мӯҳраи VI-умигардан; 
+ қабурғаи I-ум; 
- қабурғаи II-юм; 
 
Хунравии дар 2 шабонарӯзи аввали баъди осебёбӣ пайдошударо чӣ меноманд: 
- аввалӣ (ибтидоӣ); 
+ дуюмини бармаҳал; 
- дуюминидер; 
- ноаён; 
- баъдиҷарроҳӣ;
 
Хунравии дертар аз 2 шабонарӯзи баъди осебёбӣ пайдошударо чӣ меноманд:
- аввалӣ (ибтидоӣ); 
- дуюмини бармаҳал; 
- дуюминидер; 
- ноаён; 
- баъдиҷарроҳӣ;
 
Хунравии дар лаҳзаизахмдоршавӣ пайдошударо чӣ меноманд: 
+ аввалӣ (ибтидоӣ);
- дуюмини бармаҳал; 
- дуюминидер; 
- ноаён; 
- баъдиҷарроҳӣ;
 
Дар мавриди кадом хунравӣ ранги хун сурхи равшан, фаввора мезанад ё фавраи набзонкунанда  дорад: 
- мӯйрагӣ; 
- варидӣ; 
+ шараёнӣ; 
- ноаёнӣ; 
- дохилӣ;
 
Дар мавриди кадом хунравӣ, хун бо фавраи бефосилаи рангаш сиёҳчатобиолучарангмебарояд: 
- мӯйрагӣ; 
+ варидӣ; 
- шараёнӣ; 
- ниҳонӣ; 
- дохилӣ; 
 
Дар мавриди кадом хунравӣҳамаисатҳизахмкамехунмеравад: 
+ мӯйрагӣ; 
- варидӣ; 
- шараёнӣ; 
- ноаён; 
- лаҳим; 
 
Хунравӣ аз узвҳоиосебёфтаилаҳимчӣ ном дорад: 
- мӯйрагӣ; 
- варидӣ; 
- шараёнӣ; 
- ниҳонӣ; 
+ паренхимӣ (лаҳмӣ); 
 
Хунравӣ аз меъда, агар қайкуниихунолудбошадчӣ ном дорад: 
- берунӣ; 
+ дохилӣ; 
- омехта; 
- ноаён; 
- паренхимӣ (лаҳмӣ);
 
Хунравии дар мавриди услубҳоимахсуситаҳқиқотмуайяншавандачӣ ном дорад: 
- берунӣ; 
- дохилӣ; 
- омехта; 
+ ноаёнӣ; 
- паренхимӣ (лаҳмӣ); 
 
Хунравӣ аз шараёнӣ бозуӣ  чӣ ном дорад: 
+ берунӣ; 
- дохилӣ; 
- омехта; 
- ноаёнӣ; 
- паренхимӣ (лаҳмӣ); 
 
Дар кадом маврид тобидаи резинӣ гузошта мешавад: 
- хунравии меъдаӣ; 
- хунравӣ аз варидрагҳоисоқипой; 
+ хунравӣ аз шараёни хобӣ; 
- хунравӣ аз варидрагҳоикалонигардан; 
- хунравиилаҳим; 
 
Дар кадом маврид тобидаи тобдиҳакдоргузоштамешавад: 
- хунравии меъдаӣ; 
- хунравӣ аз варидрагҳоисоқипой; 
- хунравӣ аз варидрагҳои калони гардан; 
+ хунравӣ аз шараёнраги зеризонуӣ; 
- хунравии лаҳим; 
 
Дар кадом маврид бандинаи фишордиҳандагузоштамешавад: 
- хунравии меъдаӣ;
+ хунравӣ аз варидрагҳоисоқипой; 
- хунравӣ аз шараёни хобӣ; 
- хунравӣ аз шараёнраги зеризонуӣ; 
- хунравӣ лаҳим;
 
Дар кадом маврид хавфи ба амал омадани эмболияи ҳавоӣ мавҷуд мебошад: 
- хунравии меъдаӣ; 
- хунравӣ аз варидрагҳоисоқипой; 
- хунравӣ аз шараёни хобӣ; 
+ хунравӣ аз варидрагҳоикалонигардан; 
- хунравиилаҳим;
 
Услубҳоимеханикиибоздоштаникомилихунравӣҳамаидарзерномбаршудаҳо, бағайраз: 
- гузоштанидарзихунрагӣ; 
+ истифодабарии маҳлули изотонии хлориди натрий; 
- гузоштани лигатура ба хунраг; 
- протезикунонии хунрагҳо; 
- бастанихунрагбодарозиаш; 
 
Услубҳоифизикиибоздоштаникомилихунравӣҳамаидарзерномбаршудаҳо, бағайраз: 
- истифодабариимаҳлулигармиизотонии хлориди натрий; 
- истифодабаи ҷузъии сардӣ; 
- истифодабарии лазер; 
- коагулятсияи барқӣ; 
+ хунгузаронӣ; 
 
Услубҳоикимиёиибоздоштаникомилихунравӣҳамаидарзерномбаршудаҳо, бағайраз:
- викасол; 
- хлоридикалтсий; 
- ҷавҳариаминокапронӣ; 
+ пардаи фибринӣ; 
- адреналин; 
 
Васоити биологии истифодаи ҷузъӣ, барои боздоштани хунравӣҳамаидарзерномбаршудаҳо, бағайраз: 
+ гузоштанитобидаирезинӣ; 
- исфанҷи хунбоздоранда; 
- ҳемофобин; 
- пардаифибринӣ; 
- тромбин; 
 
Васоити биологии истифодаи умумӣ, барои боздоштани хунравӣҳамаидарзерномбаршудаҳо, бағайраз: 
- фибриноген; 
- викасол; 
+ коагулятсияи барқӣ; 
- хунгузаронӣ; 
- хунобагузаронӣ;
 
Дар мавриди шикастагии устухони бозу кадом бандинаро мегузоранд:
- хӯшашакл; 
+ бандинаи Дезо; 
- сафолакшакл; 
- печопеч; 
- ҳаштшакл; 
 
Дар мавриди ёзиши пайвандакҳоибуғумисоқипойӣ-попанҷаӣ  кадом бандинаро мегузоранд:
- сафолакшакл; 
- хӯшашакл; 
- печопеч; 
+ ҳаштшакл; 
- бандинаиДезо;
 
Барои устуворсозии ҷоғипоёнкадомбандинаромегузоранд:
- хӯшашакл; 
- кӯлоҳикулӯта; 
+ фалахмоншакл; 
- салибшакл ба сару гардан; 
- бандинаи Дезо;
 
Бандинаи уребчагӣ ба кадом бандинаҳомансубмебошад:
+ нарм; 
- ширешӣ; 
- уребчагиҳо; 
- моеъ; 
- сахт;
 
Дар мавриди захмдоршавиҳоиқисмимӯйноки сар гузошта мешавад, бандинаи:
+ кӯлоҳикулӯта; 
- салибшакл ба пушти сар; 
- фалахмоншакл; 
- хӯшашакл; 
- бандинаи Дезо;
 
Кадом бандинаро дар мавриди сармозании дастпанҷа гузоштан қулаймебошад:
- салибшакл; 
+ дастпӯшаки бепанҷа; 
- печопеч; 
- кӯлоҳчаиБуқрот; 
- бандинаиДезо;
 
Кадом намуди бандинаро дар мавриди шикастани устухони қулфак гузоштан мумкин:
- печопеч; 
- хӯшашакл; 
- салибшакл; 
+ бандинаи Дезо; 
- кӯлоҳчаиБуқрот;
 
Амалиёти ҷарроҳиробидунихунрезӣ чӣ меноманд: 
- экзартикулятсия; 
- резексия; 
- ампутатсия; 
+ ҷобаҷокунии баромадагӣ; 
- васлкунӣ (васлат, анастомоз);
 
Марҳилаиамалиётиҷарроҳиро, кидармавридионбабофтаҳоибуридашудагузоштанидарзҳоро  чӣ меноманд: 
- датраскунии амалиётӣ; 
+ марҳилаианҷомдиҳанда; 
- протезикунонӣ; 
- усули амалиётӣ; 
- ҳамаашдуруст;
 
Бандинаи зимоди часпакӣ (лейкопластирӣ) ба кадом бандинаҳомансубмебошад:
- нарм; 
+ ширешӣ; 
- моеъ; 
- уребчагиҳо; 
- сахт;
 
Ба бандинаҳоинарммансубмебошанд:
- ҷабираи Крамер; 
- ҷабираҳоизеридастӣ; 
+ банди тӯрӣ - найчагӣ; 
- бандинаи гаҷӣ; 
- ҷабираи Дитерихс;
 
Бандина барои нигаҳдоштанидаст:
- бандинаи Дезо; 
- печопеч; 
+ уребчагӣ; 
- хӯшашакл ба буғумикитф; 
- кӯлоҳчаиБуқрот;
 
Бандина ба пошнаи пой:
- салибшакл; 
+ сафолакшакл; 
- баргарданда (бозгашткунанда); 
- печопеч; 
- Т-шакл;
 
Ҳавоногузароии (ҳерметизатсияи) захмиқафасисинаротаъминменамояд, бандинаи:
- докабандигӣ; 
- уребчагӣ; 
- гаҷӣ; 
+ окклюзионӣ; 
- хӯшашакл;
 
Ба чатан бандинаи зеринро мегузоранд:
- хӯшашакл; 
- фалахмоншакл; 
+ Т-шакл; 
- печопеч; 
- кӯлоҳикулӯта;
 
Ба бандинаҳоисахтмансубмебошанд:
+ гаҷӣ; 
- клеолӣ; 
- лейкопластирӣ; 
- коллоидӣ; 
- тӯрӣ - найчагӣ;
 
Барои беҳаракатгардонии нақлиётӣ мебаранд:
- дастгоҳиИлизаров; 
- ҷабираи Белер; 
+ ҷабираи Крамер; 
- ҷабираи дуркунандаи СИТО;
- бандинаи тӯрӣ - найчагӣ;
 
Марҳилаиамалиётиҷарроҳиро, кидармавридиондармаконикасолатӣ дастамалҳоромегузаронанд,  чӣ меноманд: 
- датраскунии амалиётӣ; 
- марҳилаианҷомдиҳанда; 
- протезикунонӣ; 
+ усули амалиётӣ; 
- резексия;
 
Кадом бандинаро дар мавриди осебёбиҳоивасеиқафасисинамегузоранд:
+ печопеч; 
- салибшакл; 
- бандинаи Дезо; 
- хӯшашакл; 
- кӯлоҳчаиБуқрот;
 
Кадом бандинаро дар мавриди хунравиҳоибинӣ мегузоранд:
- салибшакл; 
- “лаҷомча”; 
+ фалахмоншакл; 
- хӯшашакл; 
- печопеч;
 
Кадом бандинаро дар мавриди осебёбиҳоибуғумиоринҷ мегузоранд:
- печопеч; 
+ сафолакшакл; 
- хӯшашакл; 
- баргарданда; 
- бандинаи Т-шакл;
 
Кадом бандинаро дар мавриди осебёбиҳоибуғумикитф (бозу) истифодамебаранд:
+ хӯшашакл; 
- печопеч; 
- сафолакшакл; 
- баргарданда (бозгашткунанда); 
- бандинаи Т-шакл;
 
Кадом андозаи банди тӯрӣ-найчагиро барои бандинагузории қафасисинавашикамистифодамебаранд:
- № 3-4; 
-№ 5-6; 
+ № 7; 
- № 10; 
- № 9;
 
Муаммои имконпазири бемор бо бандинаи клеолӣ:
+ озурдашавии пӯст; 
- деформатсияи бофтаҳо; 
- рехтанимӯйҳо; 
- алоимидардӣ;
- вайроншавии хунгардиш;
 
Муаммои имконпазири бемор пас аз гузоштани  бандинаи гаҷӣ:
- вайроншавии хунгардиш; 
+ инкишофёбии контрактура; 
- хунукхӯрии дастон; 
- баландшавии умумии ҳарорат; 
- ҳамаивариантҳодуруст;
 
Мақсадиасосиипарасториибеморибандинаидокабандӣ доштаи пой (даст), аз ҷониби ҳамшираитиббӣ   пешгирӣ намудани муаммоҳоизеринмебошад:
- вайроншавии функсияи ҳаракатӣ; 
- норасоии худхизматрасонӣ; 
+ вайроншавии хунгардиш поёнтар аз бандина; 
- вайроншавии танзими ҳарорат; 
- ҳамаивариантҳодуруст;
 
Қаблазгузоштанибандинаидокабандӣҳамшираи тиббӣ баҳомедиҳад, ба:
- ҳароратибадан; 
- касратинафаскашӣ; 
+ хусусияти раванди касолатӣ; 
- фишори шараёнӣ; 
- ҳамаивариантҳодуруст;
 
Бандинаи салибшаклро истифода мебаранд, дар мавриди осебёбии:
+ дар мавриди захмдоршавиҳоипушти сару гардан;
- зону; 
- буғумисоидӣ-сарпанҷаӣ; 
- ангушти III-юм; 
- ҳамаивариантҳодуруст;
 
Бандинаи ҳангомизахмдоршавииангуштонидастистифодашаванда:
- салибшакл; 
+ “дастпӯшак”; 
- сафолакшакл; 
- моршакл;
- Т-шакл;
 
Пас аз чок кардани оташак (ҳафтпӯст) дар сатҳипуштигардан, хубашбандинаизеринроистифодабурданлозимаст:
- кӯлоҳчаикулӯта;
+ салибшакл; 
- ”лаҷомча”; 
- баргарданда (бозгашткунанда); 
- клеолӣ;
 
Бандинаи лейкопластирии сафолакшаклро дар мавриди шикастагиҳоизеринмегузоранд:
-устухони сарсина; 
+ қабурғаҳо; 
- қулфак; 
- сутунмӯҳра; 
- устухонҳоипой;
 
Дар мавриди  баромадагиҳоибозубандинаҳоизеринроистифодамебаранд:
+ уребчагӣ; 
- печопеч; 
- ҳаштшакл; 
- мудаввар; 
- бандинаиТ-шакл;
 
Дар мавриди  шикастагиҳоикушодабандинаҳоигаҷии зеринро мегузоранд:
- кӯпрукшакл; 
+ тирезачадор; 
- даричадор; 
- лонгетӣ;
- ҳамаивариантҳодуруст;
 
Дар мавриди  шикастагиҳоибуҷулакҳобандинаҳоигаҷии зеринро  мегузоранд:
- U-шакл; 
- кӯпрукшакл; 
+ мӯзача; 
- мудаввар (гирдогирдӣ); 
- кокситӣ;
 
Гурӯҳихунромуайяннамоед, агардарэритротситҳоагглютиногениВ, аммодарзардобихунагглютининиαмавҷуд бошад:
- гурӯҳи I; 
- гурӯҳи II; 
+ гурӯҳи III; 
- гурӯҳи IV; 
- ҳамаигурӯҳҳо;
 
Гурӯҳихунромуайяннамоед, агардарэритротситҳоагглютиногениАваВ, аммодарзардобихунагглютининҳомавҷуд намебошанд:
- гурӯҳи I;
- гурӯҳи II; 
- гурӯҳи III; 
+ гурӯҳи IV; 
- ҳамаигурӯҳҳо;
 
Гурӯҳихунромуайян намоед, агар дар эритротситҳоагглютиногениА, аммодарзардобихунагглютининиβмавҷуд бошад: 
- гурӯҳи I; 
+ гурӯҳи II; 
- гурӯҳи III; 
- гурӯҳи IV; 
- ҳамаигурӯҳҳо;
 
Гурӯҳихунромуайяннамоед, агардарэритротситҳоагглютиногенҳовуҷуд надоранд, аммо дар зардоби хун агглютинини αваβмавҷуд бошад:
+ гурӯҳи I; 
- гурӯҳи II; 
- гурӯҳи III; 
- гурӯҳи IV; 
- ҳамаигурӯҳҳо;
 
Муаллифи гурӯҳҳоихунрокашфнамуда, мувофиқисистемаиАВ0:
- В.Н. Шамов;
- С.С. Юдин; 
- А.М. Филомафитский; 
+ Ландштейнер; 
- Абӯалӣ ибни Сино;
 
Нишонаи мансубияти гурӯҳиихун:
- резус-омил; 
- озмоиш барои мутобиқат; 
+ мавҷудияти агглютиногенҳоваагглютининҳо; 
- ирсият; 
- мавҷудияти подтанҳо (муқобилҷисмҳо);
 
Барои боздоштани хунравӣ хунгузаронӣ мекунанд, бо мақсади: 
- зиёд кардани ҳаҷми хуни гардишкунанда;
+ тезонидани лахташавии хун; 
- баланд бардоштани фишори шараёнӣ; 
- беҳтарнамуданифаъолиятидил; 
- ҳамаивариантҳодурустаст; 
 
Агглютининҳоиαваβҷойгир мебошанд, дар:
- эритротситҳо; 
- лейкотситҳо; 
+ хуноба (плазма);
- дигармоеотивуҷуд; 
- тромботситҳо; 
 
Фоизи одамон бо хуни резус-мусбӣ:
- 15%;
- 50%; 
+ 85%; 
- 100%; 
- 5%; 
 
Нишонаҳоисироятёбиихундарфлакон:
+ хуноба (плазма) тира (хира), бо паға (тибит, риштаҳоимуаллақ); 
- хунобагулобиранг (гулгун); 
- хунобашаффоф; 
- хунсеқабата, хунобашаффоф; 
- ҳамаивариантҳодуруст; 
 
Суръати хунгузаронӣ дар вақтиозмоишибиологӣ:
- 10-20 қатра/дақиқа; 
- 20-40 қатра/дақиқа; 
- 40-60 қатра/дақиқа; 
+ фаврагӣ; 
- 120 қатра/дақиқа;
 
Сабаби қатъгардиифаъолиятидилванафаскашӣ, ҳангомихунгузарониҳоизиёд:
- миқдорикалонихунигузаронидашуда; 
- вайроншавииэритртситҳо; 
+ издиёдииситратинатрий; 
- издиёдии хуноба; 
- издиёдии ҳуҷайраҳоихун;
 
Қисмҳоитаркибӣ (компонентҳо) бароиозмоиш, бамутобиқатифардӣ:
- хунобаи донор ва зардоб; 
- хунобаи ретсипиент ва зардоби донор; 
- хунобаи донор ва хуни донор; 
+ зардоби ретсипиент ва хуни донор; 
- ягон вариант дуруст нест;
 
Анбӯҳиэритротситӣ истифода бурда мешавад, бо мақсади:
- зиёд намудани ҳаҷми хуни гардишкунанда; 
- ғизоиғайрирӯдаӣ (парентералӣ); 
- безаҳргардонӣ (дезинтоксикатсия); 
+ муолиҷаи камхунӣ; 
- ҳамаи вариантҳодурустаст;
 
Донор – ин:
- Оне, ки хунравиро аз сар гузаронидааст; 
+ Он шахсе, ки қисмихунихуд, дигарбофтаҳоваузвҳояшробароигузарониданёивазнамуданбабемормедиҳад; 
- инсоне, кибаонхунидонорӣ ё маҳсулотионромегузаронанд; 
- офиятёбанда (сиҳатёбанда); 
- ҳамаивариантҳодурустаст;
 
Ретсипиент – ин:
- Оне, ки хунравиро аз сар гузаронидааст; 
- Он шахсе, ки қисмихунихуд, дигарбофтаҳоваузвҳояшробароигузарониданёивазнамуданбабемормедиҳад; 
+ инсоне, ки ба он хуни донорӣ ё маҳсулотионромегузаронанд; 
- шахсиофиятёбанда (сиҳатёбанда); 
- ҳамаивариантҳодурустаст;
 
Механизми таъсири хуни бо мақсадибезаҳргардонӣ гузаронидашуда:
+ адсорбсияи (ҷаббиши) заҳробаҳо (токсинҳо) тавассутиэритротситҳоихунигузаронидашуда; 
- баланднамуданифишоришараёнӣ; 
- тезонидани лахташавии хун; 
- зиёд намудани сатҳинафасииэритротситҳо; 
- ҳамаивариантҳодурустаст;
 
Механизми таъсири хуни бо мақсадиқатъгардонии хунравӣ   гузаронидашуда:
- зиёд намудани ҳаҷми хуни гардишкунанда; 
+ тезонидани лахташавии хун; 
- баланд кардани фишори шараёнӣ; 
- беҳтарнамуданифаъолиятидил; 
- ҳамаивариантҳодурустаст;
 
Механизми таъсири хуни бо мақсадиивазкунӣ   гузаронидашуда:
- фаъолкунии функсияи узвҳо; 
- тезониданилахташавиихун; 
+ зиёднамуданиҳаҷми хуни гардишкунанда; 
- адсорбсияи (ҷаббиши) заҳробаҳо (токсинҳо) тавассутиэритротситҳоихунигузаронидашуда; 
- ҳамаивариантҳодурустаст;
 
Реинфузия – ин:
- гузаронидани хуни машимаӣ (ҳамроҳакӣ, платсентаӣ); 
+ гузаронидани хуни худи бемор (аутохун); 
- гузаронидани хуни консервикардашуда; 
- хунгузаронӣ бо усули мустақим; 
- гузарониданихунимайит;
 
Таъсири хунобаивазкунанда (плазмаивазкунанда) мерасонад:
- фибринолизин; 
- гемодез;
- маннитол; 
+ реополиглюкин; 
- глюкоза;
 
Бакоройии хунро муқаррарнамоед, мӯҳлатимаҳфуздориихун 25 шабонарӯз мебошад:
- хун сироятёфта ва барои гузаронидан ба кор намеояд;
- хун барои гузаронидан ба кор меояд; 
+ мӯҳлатимаҳфуздорӣ гузаштааст, хунгузаронӣ мумкин нест; 
- хун ҳемолизшудааст, хунгузаронӣ мумкин нест; 
- ягон вариант дуруст нест;
 
Бемор дар мавриди садмаи ҳемотранфузионииоғозёфта:
- беҳаракат; 
- ғайритамосӣ; 
- беҳол (заиф), рӯҳафтода; 
+ ноором; 
- беҳуш;
 
Ҳангомихунгузаронӣ, дар камар ва паси устухони сарсина пайдошавии дард гувоҳӣ медиҳад, аз: 
- садмаи хуншор (ҳеморрагӣ); 
- садмаи ситратӣ; 
+ садмаи ҳемотранфузионӣ; 
- вокуниши пироенӣ; 
- садмаи осебӣ;
 
Дар мавриди садмаи ҳемотрансфузионӣ, зарур мебошад: 
+ системаи қатрачаконироивазнамуда, моеотихунивазкунандаровориднамудан; 
- системаиқатрачаконироқатъгардонида, сӯзанро аз хунраг гирифтан; 
- суръати қатрачаконирокамкарда, идома додани хунгузаронӣ;
- хунгузарониро идома дода, оҷилан ворид намудани васоити доругии бедардсозандаи мухаддир; 
- шӯстани меъда;
 
Нишондодҳобахунгузаронӣ: 
- касолати вазнини ҷигар; 
+ лоғарии (пажмурдагии) вуҷуд; 
- сактаи шадиди дил (инфаркт); 
- сактаи майна (инсулт); 
- септикопиемия;
 
Қароргоҳиагглютиногенҳо: 
- хуноба; 
- лейкотситҳо;
- зардобихун; 
+ эритротситҳо; 
- тромботситҳо;
 
Озмоиши мутобиқатифардиихунгузаронидамешавад, дарбайни: 
- зардоби хуни ретсипиент (бемор) ва хунобаи (плазмаи) бемор; 
- хунобаи донор ва хуни ретсипиент; 
- хуни ретсипиент ва хуни донор; 
+ зардоби хуни ретсипиент ва хуни донор; 
- ҳамаивариантҳодурустаст;
 
Роҳҳоиворидсозиихунбавуҷуд: 
+ дохиливаридӣ;
- дохилилимфавӣ (эндолимфавӣ); 
- дохилимушакӣ; 
- дохилипӯстӣ; 
- дохилибуғумӣ;
 
Зиднишондодҳобахунгузаронӣ: 
- вазъи умумии вуҷуд; 
- бемории сӯхтагӣ; 
- равандҳоишадидвамузминифасодӣ; 
+ норасоии шадиди гурда; 
- камхунӣ;
 
Қисмҳоитаркибии (компонентҳои) хунмебошанд: 
- албумин; 
+ анбӯҳиэритротситӣ; 
- гемодез; 
- реополиглюкин; 
- маҳлулиРингер;
 
Резус-омилро муайян менамоянд, тавассути: 
- зардобҳоинамунагӣ (стандартӣ); 
- соликлони анти-А; 
- соликлони анти-В; 
+ соликлони анти-Д Супер; 
- соликлони анти-АВ;
 
Мӯҳлатизиёдтаринимаҳфуздориихунихолис: 
- 7 рӯз; 
- 14 рӯз; 
+ 21 рӯз; 
- 28 рӯз; 
- 1 сол;
 
Бузургии набз ва фишори шараёнӣ дар мавриди садмаи ҳемотрансфузионӣ: 
+ афзудани набз, пастшавии фишори шараёнӣ; 
- афзудани набз, баландшавии фишори шараёнӣ; 
- камшавии набз, пастшавии фишори шараёнӣ; 
- камшавии набз, баландшавии фишори шараёнӣ; 
- ягон вариант дуруст нест;
 
Вақтваҳарорате, кибароимуайяннамуданигурӯҳҳоихунзаруранд: 
- 1 дақиқа, ҳарорати 10°С; 
- 3 дақиқа, ҳарорати 15°С; 
+ 5 дақиқа, ҳарорати 15-25°С; 
- 10 дақиқа, ҳарорати 15-20°С; 
- 15 дақиқа, ҳарорати 20-25°С;
 
Вокунишҳои (реаксияҳои) баъдихунгузаронигӣ (посттрансфузионӣ): 
- садмаи ситратӣ; 
- тромбоэмболия; 
- садмаи ҳемотрансфузионӣ; 
+ вокунишҳоипирогенӣ; 
- садмаи анафилактикӣ;
 
Вокунишҳои (реаксияҳои) баъдихунгузаронигӣ (посттрансфузионӣ) ҳамаашонмебошанд, бағайраз: 
- садмаи ситратӣ; 
- тромбоэмболияҳо; 
- садмаиҳемотрансфузионӣ; 
+ вокунишҳоипирогенӣ; 
- суддат;
 
Вокунишҳои (реаксияҳои) баъдихунгузаронигии (посттрансфузионии) хусусиятимеханикӣ дошта, ҳамаашонмебошанд, бағайраз: 
- тромбоэмболияҳо; 
+ фосидшавиихун; 
- эмболияи ҳавоӣ; 
- васеъшавии шадиди дил;
- суддат;
 
Моеоти хунивазкунандаи таъсирашон ҳемодинамикӣҳамаашонмебошанд, бағайраз:
- полиглюкин; 
+ липофундин; 
- желатинол; 
- реополиглюкин;                                       
- реосорбилакт;

Комментарии (0)

Имя:*
E-Mail:
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив