Тестҳо аз фанни физика барои донишҷӯён ва хонандагони мактаб


Тести як ҷавоби дурустдошта
1.
 1. Физика чиро меомӯзад?
 А
 1. Физика хосиятҳои умуитарини материяи зиндаро меомӯзад
 ВФизика хосиятҳои умуитарини материяи зинда ва қонунҳои ҳаракати онро меомӯзад
 С
 1. Физика хосиятҳои умумитарини материяи ғайризинда, яъне модда ва майдон ва қонунҳои умумитарин ва шаклҳои ҳаракати онро меомӯзад+
 D
 1. Физика сохти атомро меомӯзад
2.
 1. Ҳодисаҳои физикаро ба чанд роҳ омӯхта мешавад?
 А
 1. Мушоҳида, таҷриба, фарзия+
 В
 1. Мушоҳида ва қонунҳои нав
 С
 1. Мушоҳида ва ченкунӣ
 D
 1. Таҷриба ва фарзия
3.
 1. Мушоҳида чист?
 А
 1. Омӯхтани ҳодисаҳо бо роҳи лабораторӣ
 ВОмӯхтани ҳодисаҳо бо роҳи ченкунӣ
 СОмӯхтани ҳодисаҳо дар шароити табиӣ
 DОмӯхтани ҳодисаҳо бо роҳи астрономӣ
4.Таҷриба чист?
 АОмӯхтани ҳодисаҳо бо роҳи лабораторӣ
 ВОмӯхтани ҳодисаҳо бо роҳи ченкунӣ
 СОмӯхтани ҳодисаҳо дар шароити табиӣ
 DОмӯхтани ҳодисаҳо бо роҳи астрономӣ
5.Ҳаракати механикӣ чист?
 АТағйирёбии суръати ҳаракати ҷисмро ҳаракати механикӣ меноманд
 ВДар фазо нисбат ба ҷисмҳои дигар тағйир ёфтани мавқеи ҷисмро ҳаракати механикӣ меноманд+
 СҲаракати мошинҳоро ҳаракати механикӣ меноманд
 DҲаракати одамҳоро ҳаракати механикӣ меноманд
6.Воҳидҳои асосӣ дар механика кадомҳоянд
  Метр, тонна, келвин
  Килограмм, метр, сония+
  Метр, ампер, сония
  Килограмм, сантиметр
7.Динамика чиро меомӯзад?
  Қонунҳои ҳаракати ҷисмҳоро меомӯзад
  Қонунҳои ҳаракати ҷисмҳоро омӯхта, сабаби онро муайян намекунад
  Қонунҳои ҳаракати ҷисмҳоро наомӯхта, сабаби онро муайян мекунад
  Қонунҳои ҳаракати ҷисмҳои омӯхта, сабаби онро муайян мекунад+
8.Кинематика чиро меомӯзад?
  Қонунҳои ҳаракати ҷисмҳоро омӯхта, сабаби онро муайян намекунад+
  Кинематика меъёри таъсири як ҷисм ба ҷисми дигар аст
  Қонунҳои ҳаракати ҷисмҳоро омӯхта, сабаби пайдоиши онро исбот мекунад
9.Статика чиро меомӯзад
  Шарти мувозинатии ҷисмҳоро меомӯзад+
  Қонунҳои ҳаракати ҷисмҳоро омӯхта, сабаби онро муайян мекунад
  Қонунҳои ҳаракати ҷисмҳоро меомӯзад
10.Физика аз чанд қисм иборат аст?
  Механика, молекулавӣ, электромагнитизм, оптика, атом ва ядро+
  Механика, термодинамика, атом ва ядро
  Механика, молекулавӣ, термодинамика
  Термодинамика, оптика, атом ва ядро, радиотехника
11.Нуқтаи материалӣ чист?
  Ҷисме, ки андозаи онро дар шароити муоинашаванда ба назар нагирифтан мумкин аст+
  Ҷисме, ки андозаи хурд дорад
  Ҷисме, ки массаи калон дорад
12.Траектория чи гуна хат аст?
  Траектория хати каҷ аст
  Хате, ки ҷисм аз рӯи он ҳаракат мекунад+
  Траектория дидашаванда ва тасаввурнашаванда
  Траектория диданашаванда аст
13.Кадоме аз бузургиҳои номбаршуда векторӣ мебошад
  Масса, қувва, ҳарорат
  Роҳ, масса, энергия
  Кӯчиш, суръат, қувва+
  Масоҳат, масса, кор
14.Суръати ҳаракати мушаки фалакпаймо аз кадом бузургиҳо вобаста аст?
  Аз қувваи соиш вобаста аст
  Аз суръат ва массаи гази аз мушак хориҷшаванда+
  Аз вақти парвози мушак
  Аз қувваи ҷозибаи замин вобаста аст
15.Кадоме аз бузургиҳои д.ш.а. скалярианд
  Фишор, масоҳат, ҳаҷм
  Масса, ҳарорат, кӯчиш
  Масофа, масса, вақт+
  Масофа, ҳарорат, кӯчиш
16.Бузургиҳои скалярӣ чист?
  Бузургиҳое, ки танҳо қимати ададӣ доранд+
  Бузургиҳое, ки самт надоранд
  Бузургиҳое, ки самти муайян доранд
  Бузургиҳое, ки ҳам қимати ададӣ ва самти муайян доранд
17.Қимати шитоби афтиши озод ба чанд баробар аст?
  10 м/с
  8,31 ҷ/к
  9,81 м/с2 +
  227
18.Мошини суръати ҳаракаташ 54км/ст, дар як сония чанд метр масофаро тай мекунад
  33 м
  35 м
  15 м +
  45 м
19.Воҳиди суръат дар системаи СИ 
  Н/кг
  Кг/м3
  м/с+
  Па
20.Воҳиди шитоб дар системаи СИ
  м/с
  м/с2+
  Кг
  См
21.Қувваи чандирӣ чист?
  Қуввае, ки ҳангоми телахӯрии ҷисмҳо ба вуҷуд меояд
  Қувваест, ки ҳангоми деформатсияи ҷисм ба вуҷуд омада, ба муқобили самти кӯчиши ҷисм равона аст+
  Қуввае, ки ҳангоми соишхӯрии ҷисмҳо пайдо мешавад
22.Формулаи қонуни дуюми Нютонро нишон диҳед
  F=ma+
  F=-F
  F=mg
  F=MU
23.Формулаи қонуни сеюми Нютонро нишон диҳед
  F=ma
  F=-F+
  F=mg
  F=MU
24.Воҳиди импулси ҷисм ба чи баробар аст?
  Н*с
  Кг*м/с +
  Кг*м/с2
  Н*м
25.Импулс чӣ гуна бузургӣ аст?
  Бузургии физикӣ
  Бузургии скалярӣ
  На вектори ва на скалярӣ
  Бузургии векторӣ
26.Формулаи қувваи вазниниро муайян кунед?
  F=-kx
  F=mg+
  F=ma
  F=mr
27.Дар кадом вақт кори қувва ҳеҷ аст
  Агар самти қувва ба муқобили кӯчиши ҷисм равона бошад
  Агар самти қувва ба самти кӯчиш перпендикуляр бошад+
  Агар ҷисм ором бошад
  Агар самти қувва ба самти кӯчиши ҷисм равона бошад
28.Формулаи импулси ҷисмро муайян кунед?
  F=mg
  F=mv+
  P=F/S
  K=Ft
29.Системаи инерсиалӣ чист?
  Системае, ки дар ҳолати оромӣ ва ё дар ҳаракати ростхаттаи мунтазам аст+
  Системае, ки нисбат ба дигар система дар ҳаракат аст
  Системае, ки бо таъсири қувваҳои дохила алоқаманд аст
  Системае, ки аз таъсири қувваҳои беруна озод аст
30.Импулси қувва чист?
  Нисбати қувва ба массаи ҷисмро импулси ҷисм меноманд
  Ҳосили зарби қувва ва вақти ҳаракати ҷисмро импулси қувва меноманд+
  Ҳосили зарби қувва ва массаи ҷисмро импулси қувва меноманд
31.Импулси қувваро бо кадоме аз ин формула ҳисоб карда мешавад
  P=FS
  K=Ft+
  F=ma
  F=mg
32.Кадоме аз ин формулаҳои номбаршуда формулаи қонуни дуюми Нютонро ифода мекунад
  P=F/S
  F=ma+
  F=mg
  P=FS
33.Дар қонуни якуми Нютон чӣ гуфта мешавад?
  Ҳаргуна ҷисмҳо ҳаракати ростхаттаи худро нигоҳ медорад
  Ҳаргуна ҷисмҳо ҳолати оромӣ ва ё ҳаракати ростхаттаи мунтазами худро то он даме нигоҳ медорад, ки агар ба вай дигар ҷисмҳо таъсир нарасонад+
  Ҳаргуна ҷисмҳо ҳолати оромии худро нигоҳ медорад
  Ҳаргуна ҷисмҳо ҳолати оромии худро нигоҳ намедорад
34.Дар кадом вақт ҷисм соҳиби энергия мешавад?
  Агар ҷисм қобилияти кориҷрокунӣ надошта бошад
  Агар ҷисм қобилияти кориҷрокунӣ дошта бошад+
  Агар ҷисм ба такягоҳаш фишор орад
  Агар ҷисм бо таъсири қувва ҷой иваз кунад
35.Воҳиди фишорро дар СИ муайян кунед?
  Па+
  Н 
  Кг/см
  Н/Кл
36.Дар қонуни Паскал чӣ гуфта мешавад?
  Бо баробари боло баромадан фишори газ паст мешавад
  Фишори ба моеъ ё газ д.ш.а. ба ҳама тараф бе тағйир гузаронида мешавад+
  Фишор дар қисмҳои гуногуни моеъ ё газ якхела мешавад
  Фишор дар таги зарфи моеъдор зиёд аст
37.Дар кадом аз ин мавридҳо кори механикӣ иҷро мешавад?
  Ҷисм мавқеи худро дигар кунад
  Дар зери таъсири қувва ҷисм кӯчиш кунад+
  Ба ҷисм қувва таъсир кунад
  Қувва ба ҷисм амудӣ таъсир кунад
38.Формулаи кори механикӣ ба чӣ баробар аст?
  A=F*S
  A=mv2/2
  A=pV
  A=mgh
39.Оё энергияи аз як намуд ба намуди дигар табдил меёбад?
  Энергия аз як намуд ба намуди дигар табдил намеёбад
  Энергия аз як намуд ба намуди дигар гоҳе табдил намеёбад
  Энергия аз як намуд ба намуди дигар табдил меёбад+
  Энергия қобилияти кориҷрокунии ҷисм аст
40.Фишори мӯътадили атмосферӣ ба чанд баробар аст.
  273 К
  1000 мм сут.сим.
  760 мм сут.сим.
  103 Па
41.Раванди изотермӣ ва изобарӣ дар вақти доимӣ будани кадом параметри макроскопӣ ба вуҷуд меояд?
  Ҳаҷм ва фишор 
  Ҳарорат ва ҳаҷм 
  Ҳарорат ва фишор+ 
  Масса ва фишор
42.Кадоме аз ин формулаҳо шадидияти майдонро муайян мекунад?
  F=Er
  E=F/q+
  F=Eq
  E=mqh
43.Се ноқили муқовиматаш 1 Ом, 2 Ом, 3 Ом паси ҳам ба занҷир пайваст шудаанд. Муқовимати умумӣ чанд мешавад?
  4 Ом
  6 Ом+
  8 Ом
  10 Ом
44.Қонуни индуксияи электромагнитиро ки кашф кардааст?
  Нютон 
  Ом 
  Фарадей +
  Ленс 
45.Энергияи электрикиро бо кадом асбоб баҳодод мекунанд?
  Барометр 
  Ҳисобгирак +
  Амперметр 
  Ваттметр 
46.Ҳангоми пайвасти пай дар пайи ноқилҳо кадом бузургӣ дар занҷир бетағйир мемонад?
  Шиддати электрикӣ
  Қувваи ҷараён +
  Қувваи кулонӣ 
  Муқовимат
47.ККФ фурӯзонакҳои каммасраф чанд фоизро ташкил медиҳад?
  15%
  36% +
  26%
  35%
48.Тавоноии ҷараёни электрикиро аз рӯи кадом формула ҳисоб мекунад?
  P=IRt
  P=IU+
  P=At
  P=IFt
49.Қонуни Ом барои занҷири пурра ба чӣ баробар аст?
  R=IU
  I=q/t
  Q=It
  I= /(R+r) +
50.Кадоме аз ин фулузот ферромагнетик мебошад?
  Алюминий
  Тилло 
  Оҳан +
  Мис 
51.Оё кунҷи афтиш ба кунҷи инъикос баробар аст?
  Хурд 
  Калон 
  Нобароӣар 
  Баробар + 
52Назарияи мавҷи электромагнитӣ аз тарафи ки пешгӯи шудааст?
  Гюгенс 
  Максвелл +
  Фарадей
  Нютон 
53Сохти атомро кадом олим муайян кардааст?
  Лебедев 
  Резерфорд +
  Ҷоул 
  Эйнштейн 
54Ядро чӣ гуна заряд дорад?
  Мусбат +
  Манфӣ 
  Заряд надорад
  Озод 
55Ҳодисаи фотоэффектро ки кашф кард?
  Иваненко 
  Столетов +
  Фарадей 
56Ядрои атом аз кадом зарраҳо иборат аст?
  Протон ва нейтрон +
  Протон 
  Электрон 
57Протон ва нейтронҳо дар якҷоягӣ чӣ меноманд?
  Электронҳо 
  Нуклонҳо +
  Мезонҳо 
  Лептонҳо 
58Ҳодисаи радиоактивиро ки кашф кард?
  Кюрӣ 
  Беккерел +
  Резерфорд 
  Курчатов 
59Массаи ядро аз электрон чӣ қадар фарқ мекунад?
  1840 маротиба хурд
  1840 маротиба калон +
  Баробар 
  Нобаробар 
60Ядрои уран чанд протон дорад?
  92 +
  283 
  89
  146
61Аввалин нерӯгоҳи атомии барқӣ кай сохта шудааст?
  1984 +
  1955
  1954
  1964
62Ба сифати сӯзишворӣ дар реактори атомӣ чӣ истифода бурда мешавад?
  Радон 
  Изотопи уран 
  Полоний +
  Торий 
63Реаксияи термоядроии аввалин дар кадом модда ба вуҷуд омадагӣ?
  Уран 
  Гидроген +
  Торий 
  Уран 
64ККФ кадом намуди муҳаррикро метавонад аз 100% зиёд бошад?
  Чунин муҳаррик вуҷуд надорад +
  Механикӣ
  Ҳароратӣ 
  Реактивӣ 
65Фотоэлементҳо аз кадом модда сохта шудааст?
  Ноқилҳо 
  Нимноқилҳо +
  Ҷисмҳои сахт 
  Диэлектрикҳо 
66Дар ҳолати бевазнӣ моеъ кадом шаклро мегирад?
  Пирамида 
  Курра +
  Конус 
  Куб 
67Спидометри автомобил кадом намуди суръатро нишон медиҳад?
  Суръати кунҷӣ 
  Суръати доиравӣ
  Суръати миёна
  Суръати лаҳзавӣ +
68Кадоме аз манбаҳои овардашуда ба манбаҳои ҷараёни доимӣ дохил намешавад?
  Аккумулятор 
  Батареяи офтобӣ 
  Генератори электромагнитӣ
  Элементи галванӣ +
69Массаи умумии атомро чӣ ташкил медиҳад?
  Ядро +
  Электрон 
  Нейтрон 
  Протон 
70Адади протонҳои изотопи кобалтро (Со 60/27) муайян кунед?
  27+
  89
  35
  90
 

Комментарии (0)

Имя:*
E-Mail:
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив