Тестҳо аз фанни фарҳангшиносӣ


ФархангшиносиВарианти 1
Фарҳангшиносӣ чист?
А)Яке  аз  илмҳои  қадима  буда, комёбиҳои фарҳангии давраҳои гуногуни ҷомеаи инсониро фаро мегирад.
Б)Яке аз илмҳои муосир буда, комёбиҳои фарҳангии давраҳои гуногуни ҷомеаро меомӯзад
В)Илм дар бораи қонуниятҳои рушди таърихии маданият
Г)Илми қадима буда, таърихи халқи тоҷикро меомӯзад
 
2.Маданият дар ҷомеа чӣ нақш дорад?
А)Накши бузург дорад, зеро инкишофи ҷомеа бидуни маданият  номумкин  аст
Б)Ҷамъият бе маданият инкишоф меёбад
В)Маданият аз ҷомеа ҷудо аст
Г)Нақш надорад
 
3.Омӯзиши илмии мафҳуми маданият кай шурӯъ мешавад?
А)Дар замони антиқа
Б)Дар замонҳои миёна
В)Дар асри ХVIII
Г)Дар асри Х
 
4.Шаклҳои асосии маданиятро номбар кунед?
А)Маданияти зоҳирӣ ва ботинӣ
Б)Моддӣ ва маънавӣ
В)Маданияти таърихӣ ва муосир
Г)Ҷавоби дуруст нест
 
5.Объекти маданиятро нишон диҳед?
А)Одамон ва шахсони ҷудогона
Б)Боқимондаҳои маданияти моддӣ ва маънавӣ
В)Муҳити атроф ва фазо
Г)Ҷавоби дуруст нест
 
6.Олимони сохаи назарияи маданиятро муайян кунед:
А)Злобин Н.С., Маркорян Э.С., Межуев В.М.
Б)Ломоносов, Пушкин
В)Ибни Сино, Фирдавсӣ
Г)М.Турсунзода, А.Лоҳутӣ
 
 
7.Калимаи «култура»-ро кӣ аввалин бор истифода бурдааст?
А)Татсит
Б)О.Конт
В)Ситсерон
Г)Гегел
 
8.Оё дуруст аст, ки халқҳоро ба бомаданият ва бемаданият ҷудо мекунанд?
А)чунин ҷудокунӣ нодуруст аст
Б)Ин хел ҷудокунӣ асос дорад
В)Ҳа, дуруст аст
Г)Барои ҷавоб додан душворӣ мекашам
 
9.Доир ба маданият кадом мафҳумҳоро медонед?
А)Психологияи маданият
Б)Маданияти шахси оммавӣ
В)Маданияти этникӣ, миллӣ, ҷаҳонӣ
Г)Барои ҷавоб додан душворӣ мекашам
 
10.Асотир, дин, ахлок, санъат, фалсафа, илм ба кадом намуди фарханг дохил мешавад? 
А)Фарханги маънавӣ
Б)Фарҳанги ҷахонӣ
В)Фарҳанги этникӣ
Г)Фарҳанги миллӣ
 
 
Варианти 2
 
1.Фарҳанг аз кадом вожа гирифта шудааст ва аз чанд қисм таркиб ёфтааст?
А)Фарҳанг  вожаи мураккаби тоҷикӣ – форсӣ буда, аз ду қисм фар(р) ва ҳанг таркиб ёфтааст
Б)Фарҳанг вожаи юнонӣ буда, аз 4 қисм иборат аст
В)Аз 2 қисм таркиб ёфтааст ва аз калимаи англисӣ гирифта шудааст
Г)Ҷавоби дуруст нест
 
2.Фар(р) дар кадом мазмун истифода бурда шудааст?
 А)+Фар (р) дар мазмуни нур, дурахш, зебоӣ, шаън, шавкат истифода бурда шудааст
Б)Дар мазмуни зебоӣ,инсондўстӣ,тавоноӣ
В)Фар(р) дар мазмуни виқору матонат, миллатгароӣ, шаъну шараф, беадолатӣ ва ғайраҳо
Г)Фар(р)дар мазмуни инсондўстӣ,тарбия,ахлоқ,одоб мебошад
 
 3.Ҷузъи дуюми он яъне  ҳанг дар кадом мазмун истифода бурда шудааст?
А)Дурахш, зебоишиносӣ, сарбаландӣ, меҳнатдўстӣ ва тарбия
Б)Ҳанг дар маънои адолат, инсоф, нексириштӣ, инсондўстӣ ва ғайраҳо
В)Ҷавоби дуруст нест
Г)Маънои арзишу эътибор, виқору матонат, тавоноӣ ва қудратро дорад
 
4.Офаранда ва инкишоф диҳандаи маданият:
А)Халқҳо, миллатҳо, одамон
Б)Илму адабиёт
В)Табиат, муҳити атроф
Г)Техникаҳои муосир
 
5.Маданиятшиносӣ аз чанд қисм иборат аст?
А)Аз чор қисм
Б)Аз се қисм
В)Аз ду қисм
Г)Аз як қисм
 
6.Президенти  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  Эмомалӣ  Раҳмон  аҳамияти фарҳангро   барои  ҳар  як  миллат ва аҳди башар чӣ гуна тавсиф намудааст?
А)Фарҳанг ифодагари анъана ва ҷашну маросимҳои халқи тоҷик аст
Б)Фарҳанг-ифодагари расму оини миллати тоҷик аст
В)«Фарҳанг,  бешубҳа  ифодагари  рўҳи миллӣ, расму русум, анъана ва хотираи таърихии ҳар халқу миллат мебошад 
 
7.Дар  инкишоф  ва   ташаккули  назарияҳои  илми фарҳангшиносӣ кадом илмҳо саҳмгузоранд?
А)Дар  инкишоф   ва  ташаккули  назарияҳои  илми фарҳангшиносӣ  илмҳои  антропология,   сотсиология,  психология, фалсафа, таърих, забон, адабиёт, этика, эстетика ва педагогика саҳмгузоранд.
Б)Анатомия, физика, фармакология, таърих,мантиқ
В)Ҷавоби дуруст нест
Г)Дар инкишоф ва ташаккули назарияҳои илми фарҳангшиносӣ исаҳмгузорандлмҳои фармокология, анатомия,физиология 
 
8.Омилҳое,  ки   ба  пешравии  фарҳанг  мусоидат   мекунанд: 
А)Омилҳое,ки ба пешравии фарҳанг мусоидат мекунанд,омилҳои табиӣ мебошад
Б)Омилхои  сиёсӣ,  иқтисодӣ,  иҷтимоӣ,  мазҳабӣ  ва   фарҳангӣ мебошанд
В)Омилҳои мазҳабӣ, динӣ, иҷтимоӣ ва ѓайраҳо
Г)Ҷавоби дуруст нест
 
9.Ҷомеаи имрўзаи мо чӣ хел аст?
А)Комунистӣ ва сотсиалистӣ
Б)Динию мазҳабӣ
В)Ҷавоби дуруст нест
Г)Демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёд
 
10. Омўзиши илмии мафҳуми маданият кай шурўъ мешавад?
А)Дар замони антиқа
Б)Дар замонҳои миёна
В)Дар асри ХVIII
Г)Дар асри Х
 
 
Варианти 3
 
1.Маданиятшиносӣ чиро меомўзад?
А)Таърихи маданиятро
Б)Таърихи афкори сиёсиро
В)Ҷавоби дуруст нест
Г)Илму техникаи муосирро
 
2.Омўзиши илмии мафҳуми маданият кай шурўъ мешавад?
А)Дар замони антиқа
Б)Дар асрҳои миёна
В)Дар асри ХVIII
Г)Дар асри Х
 
3.Шаклҳои асосии маданиятро номбар кунед?
А)Маданияти зоҳирӣ ва ботинӣ
Б)Моддӣ ва маънавӣ
В)Маданияти таърихӣ ва муосир
Г)Ҷавоби дуруст нест
 
4.Ҷомеаи имрўзаи мо чи хел аст?
А)Демократӣ, дунявӣ, ҳуқуқбунёд
Б)Коммунистӣ ва сотсиалистӣ
В)Динию мазҳабӣ
Г)Ҷавоби дуруст нест
 
5.Объекти маданиятро нишон диҳед?
А)Одамон ва шахсони ҷудогона
Б)Боқимондаҳои маданияти моддӣ ва маънавӣ
В)Муҳити атроф ва фазо
Г)Ҷавоби дуруст нест
 
6.Олимони сохаи назарияи маданиятро муайян кунед:
А)Ломоносов, Пушкин
Б)Ибни Сино, Фирдавсӣ
В)М.Турсунзода, А.Лоҳутӣ
Г)Злобин Н.С., Маркорян Э.С., Межуев В.М.
 
 
7.Калимаи «култура»-ро кӣ аввалин бор истифода бурдааст?
А)Татсит
Б)О.Конт
В)Ситсерон
Г)Гегел
 
8.Оё дуруст аст, ки халқҳоро ба бомаданият ва бемаданият ҷудо мекунанд?
А)чунин ҷудокунӣ нодуруст аст
Б)Ин хел ҷудокунӣ асос дорад
В)Ҳа, дуруст аст
Г)Барои ҷавоб додан душворӣ мекашам
 
9.Шаклхои асосии фарханги: Асотир, дин, ахлок, санъат, фалсафа, илм ба кадом намуди фарханг дохил мешавад? 
А)Фарханги маънавӣ
Б)Ҷахонӣ
В)Этникӣ
Г)Миллӣ
 
10.Омўзиши илми фарҳангшиносӣ ба аҳди башар чӣ имконият медиҳад?
А)имконият медиҳад, ки аз таърихи гузаштагони худ бохабар бошанд
Б)Имконият медихад, ки аз дастовардҳои бузурги фарҳангу тамаддуни   гузаштаю имрўзаи худ огоҳ шаванд ва ба пешрафти он мусоидат намоянд
В)Имконият медиҳад, ки аз дастовардҳои бузурги фарҳангу тамаддуни гузаштаю имрўза дониста гирем
Г)Ягон имконият намедихад
 
 
Варианти 4
 
1.Тамоми  дастовардҳои моддию маънавие, ки инсон дар кулли фаъолияти дуру дарози  таърихии худ ба вуҷуд  овардааст чӣ ном дорад?
А)Маданият  ва  ё фарханг номида  мешавад
Б)Тамаддун ном дорад
В)Фарҳанги маънавӣ
Г)Тамаддун ва фарханги моддӣ
 
2.Култура чист?
А)Калимаи англисӣ буда,маънояш омўзиш,таҳсилот ва ислоҳкунӣ мебошад
Б)Ин илм аст
В)«Култура» - калимаи лотинӣ буда, маънои «кишт   кардан»,   «зироаткорӣ  намудан»,  «парваришу тарбия» ва «парваридану рўёнидан» - ро дорад
Г)Ҷавоби дуруст нест
 
3.Истилоҳи култура аз асри чанд иноҷониб дар Европа  истифода мешавад?
А)Аз асри XVIII
Б)Асри XIII
В)Асри XIX
Г)Маълум нест
 
4.Аксари мутафаккирони олам навъи  фарҳангро  таъкид  карда   мегузаранд,ки  инҳо кадомҳоянд?
А) якум,  фарҳанги  анъанавӣ ё  этникӣ, дуюм  фарҳанги  миллию минтакавӣ сеюм, фарҳанги  умумибашарӣ
Б)Фарҳанги ахлоқӣ,фарҳанги оммавӣ ва сеюм фарҳанги анъанавӣ
В)якум,фарҳанги миллӣ, дуюм, фарҳанги ахлоқӣ, сеюм,ҷаҳонӣ
Г)Ҷавоби дуруст нест
 
5. Аз нигоҳи А. Вебер маданият чиро инъикос менамояд?
А)Олами ботинии инсонро
Б)Таърихи гузаштагони миллатҳоро
В)Шаклҳои зоҳиршавии маънавиётро инъикос мекунад
Г)Ҷавоби дуруст нест
 
6.Аз   рўи хулосаи  фарҳангшиносон тамаддун чанд давраи асосиро дар бар мегирад ?
А)Чор давраи асосиро дар бар мегирад,тамаддуни Атиқа, тамаддуни  асрҳои  миёна,тамаддуни давраи Нав ва тамаддуни муосир
Б)Се давраи асосиро дарбар мегирид,ки онҳо давраи ибтидоӣ, давраи асрҳои миёна ва муосир
В)2 давраро, давраи замони гузашта ва муосир
Г)Ҷавоби дуруст нест
 
7.Вобаста ба он,ки фарҳангро кӣ меофарад ва он дар кадом сатҳ қарор дорад олимони фарҳангшинос чанд шакли фарҳангро ҷудо намудаанд ва кадомҳо?
А)3 шакл:фарҳанги элитарӣ(олӣ), фарҳанги халқӣ (фолклор), фарҳанги оммавӣ
Б)2шакл: фарҳанги моддӣ ва маънавӣ
В)3 шакл:фарҳанги этникӣ, фарҳанги  миллӣ ва фарҳанги ахлоқӣ
Г)Ҷавоби дуруст нест
 
8.Омўзиши илмии мафҳуми маданият дар асри чанд шурўъ мешавад?
А)Дар замони антиқа
Б)Дар замонҳои миёна
В)Дар асри ХVIII
Г)Дар асри Х
 
9.Шаклҳои асосии маданиятро номбар кунед?
А)Маданияти зоҳирӣ ва ботинӣ
Б)Моддӣ ва маънавӣ
В)Маданияти таърихӣ ва муосир
Г)Ҷавоби дуруст нест
 
10.Мафҳуми тамаддун аз кадом калима гирифта шудааст ва маънояш чист?
А)Аз калимаи юнонӣ гирита шуда,маънояш шаҳрвандӣ,давлатӣ мебошад
Б)Аз калимаи англисӣ гирифта шудааст
В)Аз калимаи лотинӣ гирифта шуда,маънояш сокини шаҳр мебошад
Г)Дар илми фарҳангшиносӣ чунин мафҳум вуҷуд надорад
 
 
Варианти 5
 
1.Маданият аз кадом вожа гирифта шудааст ва чӣ маъно дорад
А)Истилоҳи  “маданият” аслан вожаи арабии мадина буда, маънои шаҳрро дорад
Б)Аз калимаи юнонӣ гирифта шуда,маънояш таълиму тарбия мебошад
В)Вожаи арабии мадина аст
Г)Ҷавоби дуруст нест
 
2.Аксари мутафаккирони олам навъи  фарҳангро  таъкид   карда  мегузаранд, ки  инҳо мебошанд: 
 А)Фарҳанги  анъанавӣ ё  этникӣ, фарҳанги  миллию минтакавӣ ва фарҳанги  умумибашарӣ
 Б)Фарҳанги миллии тоҷик
 В)Фарҳанги моддӣ,маънавӣ, этникӣ 
 Г)Намудҳои гуногуни фарханг
 
3.Тамаддун чист?
А)Истилоҳи арабӣ буда, маънои ҳаёти боадабона, ҳаёти шаҳрвандӣ, ҳаёти аз рўи меъёрҳои давлатӣ ҷоришавандаю ҷоришударо дорад
Б)Калимаи юнонӣ буда,маънояш одобу ахлоки хамида мебошад
В)Аз калимаи  лотинӣ гирифта шудааст ва маънои хаёти боадабонаро дорад
Г)Ҷавоби дуруст нест
 
4.Фарҳангшиносӣ аз чанд қисмати бо ҳам пайвастагӣ иборат аст?
А)4 қисмат
Б)1 қисмат
В)3 қисмат
Г)2 қисмат
 
5.Поягузори илми фарҳангшиносӣ кист?
А)Вико
Б)Гердер
В)Лесли Уайт
Г)Сорокин
 
 
 
6.Вазифаҳои муҳимтарини фарҳанги маънавӣ дар ҷомеаи соҳибистиқлол кадом аст?
А)Ба воя расонидан
Б)Тарбия намудани насли наврас
В)Омўзонидан ва ба низом даровардан
Г)Таълиму тарбия
 
7.Чанд намуди қонунҳои маданият мавҷуд аст?
А)5 намуд
Б)6 намуд
В)4 намуд
Г)2намуд
 
8.Оид ба аҳамияти санъат дар ҳаёти инсон кадом файласуфи бузург чунин гуфта буд: “Маѓзи маданияти бадеӣ санъат аст”
А)Файсуфи аврупоӣ Вико
Б)Файласуфи Юнони Қадим Арасту
В)Файласуфи Рим Гердер
Г)Лесли Уайт
 
9.Сохти низоми томи маданияти ахлоқӣ чанд унсурҳоро дар бар гирифтааст?
А)4унсурро
Б)7 унсурро
В)2 унсурро
Г)Яканд унсурро
 
10.Олими рус Сорокин чанд шакли ҳақиқати мутаносибро аз ҳамдигар ҷудо кардааст?
А)Ҳақиқати ҳиссӣ, ҳақиқати маънавӣ, ҳақиқати фикрӣ
Б)Ҳақиқати ахлоқӣ,бадеӣ ва ғайраҳо
В)Ҳақиқати маънавӣ, ҳақиқати бадеӣ ва ботинӣ
Г)Ҷавоби дуруст нест
 
 
 
Варианти 6

 
 
1.Истилоҳи “тамаддун” аз кадом забон ба забони тоҷикӣ иқтибос гаштааст?
А)Форсӣ
Б)Арабӣ
В)Туркӣ
Г)Ҳиндӣ
 
2.Китоби “Ѓуруби Аврупо ба қалами кадом муаллиф тааллуқ дорад?
А)А.Тойнби
Б)Ж.Леви
В)О.Шпенглер
Г)О.Тоффлер
 
3.Пешрафти инсониятро А.Тойнби бо чӣ вобаста медонад?
А)Бо рафти камолоти маънавӣ
Б)Аз дастовардҳои моддӣ
В)Бо арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ
Г)Аз омилҳои иқтисодӣ
 
4.Муҳимтарин омили пешрафти фарҳангӣ кадом омил аст?
А)Омили иҷтимоӣ
Б)Омили ҷуѓрофӣ
В)Омили сиёсӣ
Г)Омили иқтисодӣ
 
5.Мафҳуми тамаддун аз кадом калима гирифта шудааст ва маънояш чист?
А)Аз калимаи юнонӣ гирита шуда,маънояш шаҳрвандӣ, давлатӣ мебошад
Б)Аз калимаи англисӣ гирифта шудааст
В)Аз калимаи лотинӣ гирифта шуда, маънояш сокини шаҳр мебошад
Г)Дар илми фарҳангшиносӣ чунин мафҳум вуҷуд надорад
 
 
 
 
 
6.Дар асри чанд ва дар куҷо омўзиши илми фарҳангшиносӣ ба роҳ монда шуда буд?
А)Дар охири асри XIX ва ибтидои  XX дар Европа омўзиши илми фарҳаннгшиносӣ ба роҳ монда шуда буд
Б)Дар асри XV дар Миср омўзиши ин илм ба роҳ монда шудааст
В)Омўзиши илми фарҳангшиносӣ дар охири асри XIX дар Россия ба роҳ монда шуда буд
Г)Ҷавоби дуруст нест
 
7.Вобаста ба он,ки фарҳангро кӣ меофарад ва он дар кадом сатҳ қарор дорад олимони фарҳангшинос чанд шакли фарҳангро ҷудо намудаанд ва кадомҳо?
А)3 шакл: фарҳанги элитарӣ(олӣ),фарҳанги халқӣ (фолклор),фарҳанги оммавӣ
Б)2шакл: фарҳанги моддӣ ва маънавӣ
В)3 шакл: фарҳанги этникӣ ,фарҳанги  миллӣ ва фарҳанги ахлоқӣ
Г)Ҷавоби дуруст нест
 
8.Дар илми фарҳангшиносӣ вобаста ба 2 шакли асосии истеҳсолот фарҳангро ба кадом намудҳо ҷудо кардаанд?
А)Халқӣ ва оммавӣ
Б)Фарҳанги элитарӣ ва миллӣ
В)Фарҳанги моддӣ ва фарҳанги маънавӣ
Г)Фарҳанги ахлоқӣ ва фарҳанги миллӣ
 
9.Фарҳангшиносӣ аз чанд қисмати калони бо ҳам пайваста иборат аст ва кадомҳо?
А)Аз 3 қисмат: назарияи фарҳанг,фарҳанги ҷаҳонӣ, фарҳанги миллии тоҷик
Б)Аз 2 қисмат иборат аст: моддӣ ва маънавӣ
В)Аз 4 қисмати калони бо ҳам пайваста иборат аст
Г)Аз якчанд қисмат иборат аст: фарҳанги оммавӣ,фарҳанги ахлоқи ва ѓайраҳо
 
10.Кай дар илми фар ангшиносӣ равияҳо,ҷараёнҳои мухталифу зиёде ба вуҷуд омаданд?
А)Дар охири асри XV
Б)Дар нимаи дуюми асри XIX
В)Чунин равияҳо ба вуҷуд наомадаанд
Г)Аз охири асри XIX ва ибтидои асри XX
 

Комментарии (0)

Имя:*
E-Mail:
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив