Тест аз фанни "Биология"

Тести мазкур аз 80 савол иборат буда, барои тайёрӣ ё ки ёри ба муаллима хизмат менамояд. Узвҳое, ки дар ҷанин мавҷуд буда, дар ҳолати баъд аз тавлид нестанд, чӣ ном дорад? А) бластодискҳо В) узвҳои муввақатӣ С) узвҳои дохилӣ Д) узвҳои берунӣ Аз...

Тест аз фанни «Физиологияи нормалӣ»

1 . Кадоме аз мавчудоти дар поён номбаршуда ба аппарати ёридихандаи узви босира тааллук надорад? +булурак абрухо аппарати ашк пилкхои чашм моддаи шишамонанд. 2 Кадоме аз номбаршудагон ба мухити дохили организм тааллук дорад Хун лимфа моеи байни...

Саволнома аз фанни забони тоҷикӣ

Саволномаи 1 Муродифи калимањои хуршед, бузург, љањон, донишро бигўед. Саволномаи 2 Бо истифодаи пешванду пасвандњо аз феълњои дон, рав, санљ, гуфт, шунав исму сифат созед. Саволномаи 3 5-то калима навишта онњоро бо овозњо ва њиљоњо таќсим кунед....

Саволнома аз фанни адабиёт

Саволномаи №1 Азии Умари Хайём як рубо ї аз ёд гӯед. Саволномаи№2 Аз Сайидои Насаф ї ғазале қироат намоед. Саволномаи№ 3 Аз «Бостон»-и С.Шеъроз ї ҳикояте нақл намоед . Саволномаи №4 Аз Шавкати Бухороӣ ғазале қироат намоед. Саволномаи №5 Дар бораи...

Саволнома аз фанни биология

1. Кадом нишонаҳои хордадоронро одам дорад? 2. Сохти ҳуҷайра чи гуна аст? 3. Хосияти асосии ҳаётии ҳуҷайра кадомҳоянд? 4. Ба муҳити дохили кадом моддаҳо дохил мешаванд? 5. Бофта чист ва чанд хел мешвад.? 6. Кадом системаи узвҳоро медонед? 7. Сохт ва...