Физикаи квантӣ

Ба пайдоиши физикаи квантӣ дар аввали асри XX дар физика пайдо шудани кризисҳои калон – муаммоҳо сабаб шуд. Назарияҳои мавҷуда, аз он ҷумла назарияи Максвелл ҳам оиди ин муаммои илмии физикӣ оҷиз монданд. Физикаи квантӣ — бахши физикаи назариявӣ, ки...

Бионерӯҳо

Истилоҳи "бионер ўњ о" аз ду калимаи юнонӣ сохта шудааст: βιος (зиндагӣ) ва энергетикӣ (қобилияти амал кардан). Бори аввал ин истилоҳро соли 1956 лауреати ҷоизаи Нобел А. Сзент-Дёрди дар кори илмии худ ҷорӣ карда, дар он гипотезаҳои худро дар бораи...

Ионтофорез

Ионтофорез раванди физикии муҳоҷирати ионҳои заряднок дар зери таъсири ҷараёни мустақими хурд мебошад. Он дар тадқиқоти лабораторӣ ва илмӣ, дар амалияи терапевтӣ, косметология ва дигар соҳаҳо истифода мешавад. Ҷараёни галваникӣ (қувваи паст ва...

Ҷонишин ва имлои он

На қ шаи кор ӣ : 1) Ҷ онишин 2) Имлои ҷ онишин 3) Ҷ онишини савол ӣ 4) Ҷ онишини номуайян 5) Ҷ онишини таркиб ӣ Ҷ онишин Ҷ онишин ( форс ӣ : ضمیر ‎ ) ба гур ӯҳ и ҳ иссаи номии нут қ мансуб бошад ҳ ам аз дигар калима ҳ ои ин гур ӯҳ аз ҷ и ҳ ати маъно...

Символики Республики Таджикистан

Государственный Флаг РТ Государственный флаг Республики Таджикистан - это прямоугольное полотнище, отношение ширины к длине которого составляет 1:2. Оно состоит из трех полос - красной (верхняя полоса), белой (средняя полоса) и полоса зеленого...

Феълҳои забони англисӣ

Забони англисӣ яке аз забонҳои бузургтари ҷаҳон ба шумор рафта шумораи одамоне, ки дар ҷаҳон бо он гуфтугу менамоянд зиёда 1,5 млрд. мебошад. Забони англисӣ дар 58 давлати дунё мақоми давлатӣ дошта ватанаш Бритониёи кабир мебошад. Забони англисӣ ба...

Бемории сил

Нақшаи корӣ Нишонаҳои БС- и шуш Нишонаҳо БС - ғайришушӣ Ташхиси Бемории сили шуш Табобат Эзоҳ Бемории сил (туберкулез аз калимаи лотинӣ tuberculum «лӯндача» ва ё «арзана» гирифта шудааст) — бемории дар ҷаҳон хеле паҳнгардидаи бактериявии инсон ва...

Имлои пешоянду пасоянд

Имлои пешоянд Ҷудо навишта мешаванд: а) пешоянд дар робита бо калимаҳои мустақилмаъно: аз сафар баргаштан, аз ӯ пурсидан, ба бозор рафтан, бар бом баромадан, бо дӯст нишастан, аз чор се ҳисса, дар бар гирифтан, аз ёд кардан, барои рафиқ, ҷуз модар...

Имлои ҳиссача ва нидо

Имлои ҳиссача Якҷо навишта мешаванд: Ҷузъҳои ҳиссача ва калимаҳои модалии рехтаи навъи зерин: кошки, бигузор (бигзор), мабодо, даркор ва ғ. Ҷудо навишта мешаванд: а) ҳиссачаҳои на, фақат, танҳо, гӯё, магар, ҳатто, оё, ҳам, низ аз калимаҳои дигар: На...

Бемориҳои чашм

Бемориҳои чашм — бемориҳои узвҳои чашм (пилк, аъзои ашк, косаи чашм). Тарбод, сил, сифилис, вараҷа, брутселлёз ва ғайра, инчунин ихтилоли мубодилаи моддаҳо, бемориҳои силсилаи асаб ва рагҳо, авитаминоз ва ғайра мумкин аст муҷиби бемориҳои чашм...