Тест аз фанни Ботаника


Тест аз фанни ботаника

1.  Афзоиши растаниҳо дар чӣ мебошад?

А) дар зиёдшавии микдори баргҳои растаниҳо мебошад;  В) дар зиёд шудани ҳуҷайра дар таркиби растаниҳо; С) дар нест кардани растаниҳои зараровар мебошад; D) дар тағйирёбии обу ҳаво мебошад;

2.  Пардаи  тунуки  пиёзро  барои  он  бофта  меноманд, ки он:

А) хеле тунук аст; В) аз ҳуҷайраҳои  аз  ҷиҳати  сохт  якхела ва иҷрокунандаи  вазифаи  муҳофизатӣ  иборат  мебошад;  С) дар таркибаш равғани эфир дорад; D) аз якчанд қабат иборат аст;

3.  Кадоме аз узвҳои номбаршуда қисми навдаи тани растаниҳоро ташкил медиҳанд:

А) реша ва баргҳо;  В) муғҷа  ва  баргҳо;   С) пӯст;   D) гул;

4.  Мева аз чӣ ташаккул меёбад:

А) аз муғҷаҳои калон ташаккул меёбад;     В) аз танаи навда ташаккул меёбад; С) аз гураи  тухмдон  ташаккул  меёбад;     D) аз витаминҳои организми растанӣ;

5.  Мева  аз  тухмҳои  дорои  патҳои  сафед, парашутчаҳо  ва  болҳо  ба  воситаи: А) ба воситаи ҳашаротҳо паҳн мешаванд;  В) ба воситаи барфу борон паҳн мешаванд; С) ба воситаи шамол (бод) паҳн  мешаванд; D) ба воситаи растаниҳои атроф паҳн мешаванд;

6.  Лунда – ин:

А) муғҷаҳои калони сабз ба шумор меравад;   В) шакли дигаргуншудаи навда ба шумор меравад;   С) баргҳои лундашакли хурд ба шумор меравад;  D) гули растанӣ ба шумор меравад;

7.  Лундачаҳое, ки хокро хосилхез мегардонанд, дар кадоме аз оилаҳои номбаршуда ҳосил мешаванд:

А) дар настаранҳо ҳосил мешаванд;  В)дар лубиёгиҳо ҳосил мешаванд;   С) дар буттаҳо ҳосил мешаванд;   D) дар растаниҳои якпалла ҳосил мешаванд;

8.  Муғча – ин:

А) ҳуҷайраҳои пухтаи растанӣ мебошад;   В) навдаи ҳанӯз инкишофёфтаи ҷанинӣ мебошад;  С) меваи инкишофнаёфта мебошад;   D) навдаи хушкшуда аст;

9.  Аввалин ихтироъкори микроскоп кист ва он микроскоп ашёро чанд маротиба калон нишон медод:

А) Ч. Дарвин, 150 маротиба;  В) А. Арасту, 270 маротиба;    С)  А. Сино, 300 маротиба;   D)А. Левенгук, 270 маротиба;

10.  Нуқтаи  сабзиши  муғҷа аз  чӣ иборат аст?

А) аз бофтаи бавучудоваранда,(хосилкунанда) иборат аст;  В) аз бофтаи мевадиҳанда иборат аст;    С) аз бофтаи сабзиш иборат аст;  D) аз бофтаи муғҷабарор;

11.  Вазифаи пояи растаниҳо дар чист?

А) хокро нарм ва ҳосилхез мекунанд;    В) моддаҳои химиявиро нест карда моддаҳои органикиро ба растанӣ мефиристонанд;  С)  маҳлули  модаҳои  ғизоиро  мегузаронанд, моддаҳои  органикиро  ҳосил  мекунанд;   D) растаниро аз ҳашаротҳои дар зери хок буда эмин медоранд;

12.  Кадом узви растаниро гул меноманд:

А) узви генеративии растаниро;   В) узви хромотофории растаниро;  С) узви бордоршавандаи растаниро;     D) узви сапрофитии растаниро;

13.  Барои  аксариятҳои  биогеосензҳои табиӣ ба  сифати манбаи  энергия чӣ  баромад  мекунад?

А) поя;     В) барг;        С) хлорофилл;        D) мӯякрешаҳо;

14.  Барои чӣ занбурӯғхо кобилияти  гузаронидани  раванди  фотосинтезро доро нестанд?

А) чунки онҳо фотосинтезро қабул наменамоянд;    В) чунки онҳо хлорофил  надоранд;     С) чунки дар ҳуҷайраи онҳо вакуола вуҷуд надорад;    D) чунки нури офтоб ба онҳо намерасад;

15.  Сохти  ҳуҷайравии  тамоми  растаниҳо чиро тасдиқ мекунанд:

А) пайдоиши  онҳоро аз  пешгузаштагони умумиро тасдиқ мекунанд;    В) ранги сабзашонро тасдиқ мекунанд;    С) ҷиҳати сохт ва шаклашонро;   D) макони сабзишро тасдиқ мекунанд;

16.  Санавбар барои чӣ дар чангалзор табақаи болоиро ишғол намудааст?

А) чунки пояи дароз дорад;    В) чунки иқлими хушкиро дӯст медорад;  С) чунки равшанидӯст аст;    D) чунки дар онҳо барг намесабзад;

17.  Ситоплазма дар  ҳуҷайра чиро таъмин менамояд:

А)  ранги гуногунро вобаста ба иқлимро таъмин менамояд;  В) ҳифзи қисмҳои дигари ҳуҷайраро таъмин менамояд;   С) аз пӯсидан ва нест шудани организм эмин медорад; D)алоқамандии  қисмҳои  гуногуни ҳуҷайраро таъмин  менамояд;

18.  Кадоме аз шохаҳои илми  биология сохти растаниҳоро меомӯзад:

А) Зоология;    В)  Экология;    С) Ботаника;     D) Биологияи умумӣ;

19.  Системаи реша таркиб ёфтааст аз:

А) аз мӯякрешаҳо;   В) аз патакрешаҳо;    С) аз тиррешаҳо; D)аз  тамоми  хелҳои  решаҳои растанӣ;

20.  Тухм аз чӣ таркиб ёфтааст:

А) аз ҳуҷайраҳои нав инкишофёфта;   В) аз реша, поя, барг ва гул;  С) аз ҷанин  ва  моддаҳои  ғизоӣ  таркиб  ёфтааст;   D) аз моддаҳои органикӣ;

21.  Кадом намуди растанӣ тавассути лундаҳо афзоиш меёбанд:

А) себ;    B) картошка;    С) гандум;   D) меваҳои тропикӣ (банан, ананас, …);

22.  Ботаника чиро меомӯзад:

А) узвҳои растаниҳоро;  В)фаъолияти ҳаёти растанӣ ва сохти берунию дарунии растаниҳоро;  С) растаниҳои нестшударо;    D) тамоми организми зиндаро;

23.  Барои чӣ танаи растании дарҷаи  олӣ  организми том дониста шудааст?

А) барои он ки онҳо аз хок ғизо мегиранд;   В) барои он ки онҳо организми зиндаанд;   С) барои он ки ҳамаи  узвҳои он  аз  ҳуҷайра  таркиб  ёфтаанд;   D) танаи растании дараҷаи олӣ организми том дониста нашудааст;

24.  Таснифот (систематика) – илмест, ки:

А) растаниҳои қадимаи дар вақти ҳафриёт ёфташударо меомӯзад;  В) рӯшноӣ ва ғизогирии растаниҳоро меомӯзад;  С) аломатҳои умумии гурӯҳҳои растанҳои хешро меомӯзад;   D) ба воситаи ҳайвонҳо гардолуд шудани растаниҳоро меомӯзад;

25.  Растаниҳоро ба чанд гурӯҳ ҷудо мекунанд?

А) ба ду гурӯҳ: якпалла ва дупалла;    В) ба ду гурӯҳ: тропикӣ ва субтропикӣ;   С) ба гурӯҳҳо тақсим намешавад;   D) ба се гурӯҳ: соядиҳанда, мевадиҳанда ва буттагӣ;

26.  Тухми растаниҳои лубиёгӣ аз миқдори зиёди:

А) моддаҳои химиявӣ таркиб ёфтааст;  В)сафедаҳо таркиб ёфтааст;    С) мӯякрешаҳо таркиб ёфтааст;  D) крахмал таркиб ёфтааст;

27.  Такомул (эволюсия) гуфта чиро меноманд?

А) аломатҳои умумии растанҳоро меноманд;  В) аз нав эҳё шавии қисмҳои зараровари растаниро; С)инкишофи таърихии олами растаниҳоро меноманд;  D) вобаста ба шакл, намуд, оила ҷудо намудани растаниҳоро меноманд;

28.  Дар кадом намуди организми растаниҳо, ҳуҷайраҳои гуногун вазифаҳои ҳархеларо иҷро мекунанд;

А) растаниҳои бисёрҳуҷайра;    В) растаниҳое, ки якранга нестанд;  С) растаниҳои рӯшноидӯст;   D) растаниҳои гулкунанда;

29.  Тани гулсангҳо аз кадом организмҳо таркиб ёфтаанд:

А) пӯст ва мӯякчаҳо;   В) занбуруғ ва обсабз;    С) барг;  D) решачаҳои зиёдатӣ;

30.  Вакуолаҳо бештар дар ҳуҷайраҳои кадом растанӣ хуб намоёнанд?

А) дар ҳуҷайраҳои растаниҳои пир  ва  тарбузи  пӯхта;   В) дар растаниҳои тропикӣ аз ҷумла банан, ананас, афлесун ва ғ.   С) дар растаниҳои хушкшуда, ки аллакай қобилияти нестшавиро дороянд;   D) дар ҳеҷ растанӣ вакуолаҳоро хуб дида намешавад;

31.  Вазифаи ситоплазма дар ҳуҷайра аз чӣ иборат аст?

А) алоқаманд гардонидани органоидҳои ҳуҷайравӣ байни ҳамдигар;    В) таъмин намудани органоидҳои ҳуҷайра аз моддаҳои фоидаовар;    С) қабул намудани фотосинтез аз нурҳои офтоб;   D) зиёд кардани узвҳои растанӣ;

32.  Аз рӯйи аломатҳои систематикӣ (таснифотӣ) номи дуюми растаниҳои пушидатухм чигуна муаррифӣ карда шудааст:

А) растаниҳои буттагӣ;   В) растаниҳои гулдор;   С) растаниҳои якпалла;   D) растаниҳои дупалла;

33.  Растаниҳои гулдор ба олами кадом намуди организмҳо дохил кардаанд:

А) ба организмҳои зинда дохил кардаанд;    В) ба организмхои ядродор дохил кардаанд;    С) ба организмҳои серҳуҷайра;   D) ба организмҳои ғайризинда;

34.  Муҳитеро номбар кунед, ки барои растании дараҷаи олӣ ба сифати манбаи аз худ намудани нитрогене, ки барои онҳо аз ҷиҳати синтез намудани пайвастагии органикӣ зарур аст, баромад кунад?

А) об;        В) офтоб;      С) хок;      D) ҳаво;

35.  Тассавур   кунед,  ки   мавҷудотҳои  зиндаи дар поён   овардашуда   ба   ҳайати   як  занҷири   ғизоӣ  дохил  мешаванд. Гӯед, ки кадоме аз онҳо дар занҷири ғизоӣ мавқеи аввалинро ишғол намудааст?

А) одам;     В) ҳайвонҳо;    С) растаниҳо;      D) ҳама баробаранд;

36.  Вазифаи ядро дар ҳуҷайра:

А) дар рафти алоқаманд гардонидани органоидҳои ҳуҷайравӣ байни ҳамдигар иштирок мекунанд; В) дар рафти нестшавии ҳуҷайра иштирок мекунанд;   С) дар рафти тақсимшавии ҳуҷайра иштирок мекунанд;   D) дар рафти фиристодани моддаҳо ба дигар органоидҳои ҳуҷайра иштирок мекунанд;

37.  Ҷузъҳои асосии гулро номбар кунед?

А) ғӯрак ва тухмдон;  В) гардбарг ва  тухмдон;   С) косабарг ва гулбарг;   D) гулбарг ва ғӯрак;

38.  Навда  гуфта чиро меноманд?

А) муғҷаеро меноманд, ки қобилияти навдабарориро доранд;  В) пояеро меноманд, ки дар он гулҳо мерӯянд;  С) пояеро меноманд, ки дар он муғҷаҳо ва баргҳо инкишоф меёбанд; D) пояе, қобилияти мевадиҳиро дорад, навда меноманд;

39.  Вазифаи селексионерҳо дар чист?

А) рӯёнидани навъҳои нави растаниҳо;  В) ҳифзи растанӣ аз ҳашаротҳои зараррасон;   С) инкишофи ҷузъҳои растанӣ;   D) тағйир додани шакли растанӣ;

40.  Нафаскашӣ гуфта чиро меноманд:

А) Маҷмӯи равандҳоеро меноманд, ки дар натиҷаи онҳо гази карбонат аз худ мешавад ва оксиген хориҷ мегардад;  В) Маҷмӯи равандҳоеро меноманд, ки дар натиҷаи онҳо моддаҳои химиявӣ аз худ карда мешавад ва газҳои оксигену карбон хориҷ мешавад;  С) Маҷмӯи равандҳоеро меноманд, ки дар натиҷаи онҳо оксиген аз худ карда мешавад, гази карбонат хориҷ мегардад, энергия ҷудо мешавад;  D) Нафаскашӣ гуфта, сеякӣ узвҳои нафасбарорро меноманд;

41.  Ба гурӯҳи организмҳои автотрофӣ кадом гурӯҳи организмҳо дохил мешаванд? А) танҳо растаниҳои гармидӯст, ки бе об зиндагӣ карда метавонанд;   В) растаниҳое, ки қобилияти мевадиҳиро надоранд;    С)тамоми растаниҳо, сианобактерияҳо (обсабзҳои кабуду сабз) ва бактерияҳои хемосинтезкунанда; D) растаниҳое, ки энергияи (нурӯи) офтобро дӯст медоранд;

42.  Дар куҷои картошка оҳар захира мешавад?

А) дар решаҳо;    В) дар эндосперми тухмаш;   С) дар баргҳояш;  D) дар даруни лундаҳо;

43.  Аломати асосии синфи растаниҳои дупалла – ин доштани:

А) Доштани пӯсти ғафс;      В) Дар онҳо системаи шохаронӣ дида намешавад;   С) Системаи типи тирреша, ҷанини дорои ду тухмпалла;  D) дар фаъолияти ҳаёташон як бор гул кардан;

44.  Растаниҳои пушидатухм аз растаниҳои дигар бо он фарқ мекунанд, ки:

А) онҳо мева ва тухм ҳосил мекунанд;   В) решаи онҳо то 10 метр қад мекашад;

С) онҳо қобилияти мева ҳосил карданро надоранд;  D) тамоми узвҳои растанӣ бо мӯякрешаҳо пӯшонида шудааст;

45.  Навъи растаниҳо гуфта:

А) гурӯҳи растаниҳои нисбатан ҳархела ва дорои аломатҳои гуногунро меноманд, ки аз ҷониби инсон ба даст оварда шудаанд;   В) гурӯҳи растаниҳоеро меноманд, ки аз як синфанд ва тарзи инкишофёбиашон якхелаанд;  С) гурӯҳи растаниҳоеро меноманд, ки аз як навъи растанианд ва бо хосияти пайвандкунӣ зиёд мешаванд;  D) гурӯҳи растаниҳои нисбатан якхела ва дорои аломатҳои муайянро меноманд, ки аз ҷониби инсон ба даст оварда шудаанд;

46.  Кадом узви номбаршудаи растаниҳоро мева гуфтан дуруст нест:

А) решамева ва лундаро;     В)гул ва реша;    С) муғҷа ва тухм;   D) мева ва тухм;

47.  Растаниҳои  алафи  аз  растаниҳои  буттагию  дарахтӣ  бо  доштани:

А) рангашон фарқ мекунанд;   В) баргҳои дарозрӯяашон фарқ мекунанд;   С) ранги пӯст ва миқдори паҳнияшон;  D)пояи  сабзи  сероб  фарқ  мекунанд;

48.  Ҳуҷайраи растанӣ ба воситаи кадом пигмент энергияи нурҳои офтобро аз худ намуда, онро ба энергияи, бандҳои  химиявӣ дар таркиби молекулаҳои пайвастагиҳои органикӣ захирашуда, табдил медиҳад:

А) крахмал;    В) сафедаҳо;     С) фотосинтез;    D)хлорофилл;

49.  Ранги баланд барои гулҳои растаниҳое хос мебошад, ки онҳо:

А) қади баланд дошта дар тарафи нурҳои офтобанд; В) ба воситаи хашарот гардолуд мешаванд;  С) хоки заминашон аз моддаҳои органикӣ бой аст;  D) решаи дароз доранд;

50.  Растаниҳои дараҷаи олиро барои он ба ин ё он синф дохил мекунанд, чунки онҳо:

А) аз як синф ва оилаанд;   В) узвҳои бо ҳам монанд доранд;   С) аз ҷиҳати хосияташон (яъне соядиҳанда ва мевадиҳанда);   D) дорои типи якхелаи реша мебошанд;

Ҷавобҳо:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A

B

B

C

C

B

B

B

D

A

C

A

D

B

A

C

D

C

 

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

D

C

B

B

C

C

A

B

C

A

B

A

A

B

B

C

C

C

 

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

B

C

A

C

C

D

C

A

D

A

D

D

B

DКомментарии (1)

    Мансур 5 ноября 2021 01:20

     Чавобош тести ботаника олимпиадаи шахри 

    Мансур,
     Натичаи санчишии  олимпиадаи шахри истаравшан 

Имя:*
E-Mail:
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив