15 май – Рўзи оила

Рӯзи байналмилалии оила, ки соли 1993 бо қарори Ассамблеяи Генералии СММ эълон гардидааст, ҳамасола санаи 15-уми май таҷлил мегардад. Инак 24 сол мешавад, ки ин сана дар сатҳи байналмилалӣ бо мақсади ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба мушкилоти...

Муаллим - чароғи илму ирфонӣ

Дар ҷамъияти инсонӣ касбҳои гуногун ҳастанд ва дар зиндагӣ ҳамаи онҳо заруранд, лекин касби муаллимӣ аз ҳамаи касбҳо хубтару пурифтихортар аст. Муаллим ба низомдароварандаи насли одамизод аст. Мардум азизтарин, қиматтарин ва бебаҳотарин офаридаи худ...

Нависандаи дӯстдоштаи ман

Шоир андар синаи миллат чу дил, Миллати бе шоире анбори гил. Шеър шоир асту шоир шеър. Ин ду вожа дар ҳолатҳои гуногун якдигарро иваз мекунанд. Яъне шоир шеърро ва шеър шоирро ба ёд меорад. Мардум нисбат ба шоир эҳтироми хоса дорад, зеро шеър дар...

Хуштар зи китоб дар ҷаҳон ёре нест

Аниси кунҷи танҳоӣ китобаст, Фурӯғисубҳидоноӣ китобаст. Абдураҳмони Ҷомӣ Китоб манбаи илму дониш, сарчашмаи дарёи ақл, махзани фарҳанги миллӣ, пояи тамаддуни ҷаҳони мутамаддин, хосса ойинаи ҳаёт ва калиди дари ганҷи сухан аст. Китоб ба инсон...

Ҷаҳонро хуррамӣ аз деҳқон аст

Чаҳонро хуррамӣ аз деҳкон аст, Аз ў гаҳ зар, гаҳе бўстон аст. Ҳар як оила хоҳони он аст, ки ҳамеша дастархонаш пур аз нозу неъматҳо бошад ва аъзоёни оила серу пур бошад. Ин ҳама серию пурӣ натиҷаи заҳмату меҳнати содиконаи деҳконон аст. Шоир Алӣ...

Одоби суханронӣ

Бо сухан мардум омадааст падид, Бо сухан ҷ они ӯ расад ба ҷ инон. Сухан ган ҷ инаи бузургест, ки баробари аз забон падид омаданаш чун дурри гарон ва ҷ илобахши шунавандаро ба худ ҷ алб менамояд. Хо ҳ ҷ олиб бошад, хо ҳ не. Сухан тиреро мемонад, ки...

Касби пурифтихор

Айб аст, ки дар ҳ унар на куш ӣ , Сад айб ба як ҳ унар накуш ӣ . Со ҳ иб ҳ унаре, ки ботамиз аст. Дар дидаи мардумон азиз аст. Оре, њар як инсон бояд дар зиндаг ӣ ҳ амеша бар он ҷ а ҳ д намояд, ки со ҳ иба қ лу со ҳ ибхирад ба воя бирасад. Байни...