Антибиотикҳо. Таснифоти антибиотикҳо. Антибиотикҳо гурӯҳи пенитсиллин. Маҳсули нитрофурун ва 8-оксихинолин. Васоити доругии зиддивирусӣ

Нақша: Антибиотикҳо. Таснифоти антибиотикҳо. Антибиотикҳо гурӯҳи пенитсиллин. Васоиди доругии антисептикӣ. Таснифоти васоиди доругии антисептикӣ. Антибиотикҳо. Таснифоти антибиотикҳо. Антибиотикҳо гурӯҳи пенитсиллин. Маҳсули нитрофурун ва ҳосилаи...

Фармакологияи умумӣ

Фармакологияро ба ду қисм ҷудо мекунанд: 1) фармакологияи умумӣ 2) фармакологияи ҷузъӣ. Фармакологияи умумӣ қонуниятҳои умумии фармакокинетика, фармакодинамика ва фармакотерапияи маводи доругиро меомӯзад. Фармакологияи ҷузъӣ саволҳои...

Ретсептураи умумӣ. Мавҳуми моддаи доругӣ. Шаклҳои доругӣ. Шаклҳои доругии сахт

Нақша: Ретсептураи умумӣ. Манбаи ба даст овардани доругиҳо. Манбаи таъсири растаниҳои доругӣ. Сохти умумии дорухат. Қурҳо, ҳамҳо ғурушакҳо, қоидаҳои дорухатнависии онҳо. Шинос шудан бо шаклҳои асосии доругиҳои сахт. Маҳлулҳо. Мавҳуми ҳалкунандаҳо....

Таърихи рушди фармакология дар русия

Яке аз олимони машҳури Русия Иван Петрович Павлов (1849-1936) аз соли 1890 то соли 1895 мудири кафедраи фармакологияи Академияи ҳарби-тиббû буд. Ӯ асосгузори психофармакология мебошад. Бори аввал дар таърихи илм Павлов И.П. бо шогирдонаш таъсири...

Фармакология - мафҳум ва мухтасари таърихи фан

Нақша: 1.Муқаррароти фармакология ҳамчун илм. 2. Мавқеи фармакология дар байни фаннҳои тиббӣ, фармасевтӣ-биологӣ. Фармакология - илм дар бораи таъсири пайвастагиҳои кимиёвӣ ба организми инсон ва ҳайвонот мебошад. Аз калимаи юнонӣ рharmacon - дору,...

Воситаҳои ҳифзи фардии нафас ва пӯст, тартиби истифодабарии онҳо

Восита ҳ ои ҳ ифзи узв ҳ ои нафаскаш ӣ . Восита ҳ ои зиддигазии бачагона. Воситаҳои ҳифзи инфиродӣ узвҳои нафаскашӣ, чашмон ва пӯстро аз таъсири бӯғҳо, қатраҳо ва зарраҳои моддаҳои заҳролудкунанда, моддаҳои зудтаъсир, инчунин аз воридшавии чанги...

Усулҳои муҳофизати хонандагон аз оқибатҳои ҳолатҳои фавқулодаи дорои хусусияти табиӣ ва техногенӣ

Иншоот ҳ ои му ҳ офизат ӣ – ин иншоотҳои муҳандисие мебошанд, ки махсусан барои мустасно намудан ё ҳар чи қадар кам намудани талафотҳо аз заҳролудшавии радиоактивӣ, кимиёвӣ, бактереологӣ ва моддаҳои тарканда таъин шудаанд. Таснифи иншоот ҳ ои му ҳ...

Моддаҳои сахтаъсири заҳролудкунанда, таъсири онҳо ба одамон ва муҳити атроф

Инкишоф ва пешравиҳои инсоният дар садсолаи охир беқиёсанд. Қариб тамоми соҳаҳои ҳаёти инсони инкишоф ёфта, шароити ҳифзи инсон ва ҳайвоноти хоҷагии деҳот ҳам беҳтару хубтар мегардад. Бо гузашти вақт, муносибатҳои душманона ва зиддиятҳои миёни...

Усулҳои муҳофизати хонандагон аз оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода

З амин ҷ умби чист ? Замин ҷ умби – таккони зеризамини ва ларзидани руи замин мебошад, ки он дар натиҷаи ҷойивазкуни ва кандашавии қишри замин ба аммал омада, ба масоҳати калон ларзиши сахти озодпаҳн мешавад. Заминҷумби 4-намуд мешавад. 1....