Нейролептикҳо

Нейролептикҳо доруҳое мебошанд, ки таъсирҳои зидди психотикӣ ва оромбахширо ба амал меоранд. Хосияти зидди психотикии нейролептикҳо дар он аст, ки аломатҳои психозро (савсатта ва галютсинатсияро) бартараф намуда, инкишофи бемориро қать мегардонанд....

Доруҳои бедардкунанда (аналгетикҳо)

Доруҳои бедардкунанда ҳиссиёти дардро кам ё бартараф менамоянд. Дар зери таъсири доруҳои бедардкунанда реаксияи дард афсурда шуда, функсияи узвҳо мӯътадил мешавад. Сабаби ҳиссиёти дарди шадид ё музмин вайроншавии органикӣ ё психогенӣ мебошанд. Дард...

Доруҳои зидди бемории саръ

Ду намуди ларзишҳоро фарқ мекунанд: клоникӣ (ноҳияи ангезиш дар майнаи сар аст) ва тоникӣ (ноҳияи ангезиш дар ҳароммағз). Ларзишҳои шадид метавонанд ҳангоми статуси эпилептӣ, кузоз, заҳролудшавӣ бо заҳрҳои ларзишовар (стрихнин, коразол), эклампсияи...

Доруҳои хобовари таъсирашон наркотикӣ

Ба ин гурӯҳи доруҳо ҳосилаи барбитуратҳо дохил мешаванд: фенобарбитал (люминал, фенобарбитон) (phenobarbitalum хока ва табл. 0,005; 0,05; 0,1), этаминал-натрий (нембутал). Асосан се намуди таъсири асосии фармакологии барбитуратҳоро фарқ мекунанд: 1)...

Доруҳои хобовар

Доруҳои хобовар дар тиб хеле васеъ истифода мешаванд. Ин доруҳо ангезиши СМА-ро кам ва боздориро дар он зиёд мекунанд. Доруҳо ба хобравӣ мусоидат намуда, давомнокии хобро муътадил месозанд. Хоб – талаботи физиологии организм мебошад. Хоб 1/3 ҳиссаи...

Доруҳо барои наркоз

Ба ин гурӯҳ доруҳое дохил мешаванд, ки бедардкунӣ ва наркози ҷарроҳиро ба амал меоранд. Антагонисти ин доруҳо маводҳое мебошанд, ки СМА-ро меангезонанд. Наркоз – ин ҳолати муваққатан баргардандаи боздории СМА аст, ки дар натиҷааш беҳушӣ, пастшавии...

Доруҳое, ки ба системаи холинергӣ таъсир мерасонанд

Доруҳое, ки холиноретсепторҳоро танзим медиҳанд, холиномиметикҳо (юнонӣ mimesis – монанд) ва доруҳое, ки холиноретсепторҳоро афсурда мекунанд – холиноблокаторҳо ё холинолитикҳо (лот. Lysis – афсурда кардан) номида мешаванд. Вобаста ба ин доруҳои ба...

Доруҳои банданда, адсорбентӣ ва маводҳои фарогиранда

Доруҳои банданда Доруҳои банданда – ин маводҳое, ки дар ҷои гузошта шуда сафедаҳоро пайваст менамоянд (дурдабандии сафедаҳои ситоплазма) ва пардаи муҳофизатии албуминатӣ ҳосил менамоянд, ки нӯги асабҳои ҳиссиётнокро аз озурдашавӣ эмин медоранд. Ин...

Доруҳои карахткунанда (анестетикҳои маҳаллӣ)

Доруҳои анестетикҳо ҳангоми алоқамандӣ бо нӯгҳои ақиби асабҳои ҳиссиётнок ҳиссиёти карахтшавиро ба амал меоранд. Аввалан онҳо ҳиссиёти дардро бартараф месозанд, аз ин лиҳоз барои бедардкунии маҳаллӣ истифода мешаванд. Анестезия аз калимаи аn-...

Васоити доругиҳои сулфаниламидӣ. Васоити доругии зиддизанбурӯғӣ. Васоиди доругии зиддигелментӣ

Нақша: Васоити доругиҳои сулфаниламидӣ. Васоити доругии зиддизанбурӯғӣ. Васоиди доругии зиддигелментӣ. Сулфаниламидҳо. Таснифоти сулфаниламидҳо Васоити доругии зидди занбурӯғӣ. Васоити доругии зиддипротозоӣ Таснифоти васоити доругии зидди занбурӯғӣ....